Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 08 jan 2020 19:38 

Omgevingsvergunning voor slachthuis Sus Campiniae


Slachthuis Sus Campiniae werd vandaag op de hoogte gebracht dat Vlaams minister van Omgeving mevrouw Zuhal Demir de toekenning van de Omgevingsvergunning aan het bedrijf bevestigd heeft. Hierbij volgde de minister het unaniem gunstige advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC). Sus Campiniae is verheugd met dit gunstige besluit, en zal blijven inzetten op het verder beperken van zijn impact op de omgeving door te investeren in bijkomende maatregelen.

Verloop procedure
Na de beslissing van toenmalig Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege in december 2018 om de eerder verworven milieuvergunning van Sus Campiniae (daterend van 2015) niet bijkomend te motiveren na een arrest van de Raad van State, diende Sus Campiniae op 18 februari 2019 een nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag in bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Deze laatste kende Sus Campiniae, op basis van de gunstige adviezen van verschillende geconsulteerde onafhankelijke instanties, unaniem de vergunning toe op 18 juli 2019.
Na de toekenning van deze vergunning werd een beroepsprocedure ingesteld, waarna het aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) was om een advies te formuleren aan de nieuwe Vlaamse minister van Omgeving mevrouw Zuhal Demir. De GOVC bracht een unaniem positief advies uit. De minister kent nu op haar beurt, op basis van dit advies van de GOVC, de Omgevingsvergunning toe aan het slachthuis.

Sus Campiniae verheugd
Dirk Nelen en Dany Cornelis van Sus Campiniae reageren: “Wij zijn verheugd met het gunstig besluit van minister van Omgeving mevrouw Zuhal Demir en het vertrouwen dat we zo opnieuw verwerven. Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat Sus Campiniae, dat gebruik maakt van de allernieuwste technieken en erg strenge maatregelen neemt inzake milieu én overigens ook dierenwelzijn, thuishoort op dit industrieterrein, dat bovendien een seveso-bedrijventerrein is.
“Dat Sus Campiniae thuishoort op het industrieterrein in Oevel, werd ook reeds herhaaldelijk bevestigd in de gunstige adviezen van de verschillende geconsulteerde onafhankelijke milieu-instanties en bovendien bekrachtigd in onze definitief verworven bouwvergunning”, vervolgen Dirk Nelen en Dany Cornelis.

Bijkomende investeringen
Een essentieel onderdeel van de nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag was een nieuw Milieueffectenrapport (MER). Deze nieuwe MER-studie stelde de experten in staat om de voorspellingen die gemaakt werden in het vorige MER (vóór de bouw van het slachthuis) te toetsen aan de huidige, werkelijke situatie aan de hand van concrete metingen en enkele bijkomende aanbevelingen te formuleren. Op basis van deze adviezen van de MER-experten stelde Sus Campiniae in haar nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag bijkomende inspanningen voor in de vorm van extra investeringen, met name: het plaatsen van extra luchtwassers op de ventilatielucht van de stallen, verdere optimalisatie van de bestaande luchtwasser, het plaatsen van een biofilter op de waterzuivering en deaanleg van een nieuwe toegangsweg, inclusief groenbuffer tegenover het kerkhof, voor de aanvoer van de varkens. In totaal voorziet Sus Campiniae voor 1 miljoen euro aan extra investeringen om de impact van het bedrijf verder terug te dringen.
“Met de bijkomende investeringen die we voorzien investeert Sus Campiniae nog verder om de impact van het bedrijf terug te dringen en ons maatschappelijk draagvlak nog verder uit te breiden. Voor ons is dit maatschappelijk draagvlak, dat een aanzienlijke omvang kent zoals vorig jaar bleek uit een petitie, erg belangrijk. Al van vóór de start van de bouw van ons slachthuis, communiceren wij daarom op regelmatige basis transparant met bewoners van de regio en onze buren op het bedrijventerrein via nieuwsbrieven, een online en telefonisch meldpunt, organiseerden we reeds een ‘Openburendag’, en bieden wij nu ook een modern en toegankelijk infoplatform via onze recent vernieuwde website en recent gelanceerde LinkedIn-pagina”, aldus nog Dirk Nelen en Dany Cornelis van Sus Campiniae.  Nieuwsflash
 
Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte? Lees meer
 
 
Vragen omtrent tegemoetkoming frietaardappeltelers in NederlandLees meer
 
 
Droog tot kurkdroog! Lees meer
 
 
Egbert Lachaert nieuwe voorzitter van Open Vld Lees meer
 
 
Het irrigatienetwerk van ArdoLees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
De aanpak van winderosie in de landbouwsector Lees meer
 
 
Captatieverbod in West-Vlaanderen concreetLees meer
 
 
Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030 Lees meer
 
 
Continuďteit van de productieketen en protectionistische maatregelen in de zuivelsectorLees meer
 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
EC stelt ‘van boer tot bord’-strategie voor Lees meer
 
 
Ruim 23 miljoen euro extra steun voor getroffen landbouwers Lees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer
 
 
COVID-19 : het crisis-overbruggingsrecht verlengd voor juni Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer