Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jan 2020 06:22 

Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun


Naar aanleiding van de droogte vorig jaar heeft de toenmalige minister van Landbouw een budget van 8,5 miljoen euro vrijgemaakt in aanvulling op de reguliere VLIF-steun voor innovatieve projecten op het land- en tuinbouwbedrijf (VLIF: Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). De helft van dat bedrag werd voorbehouden voor innovatieve projecten in het kader van duurzaam waterbeheer.
Landbouwers of groepen van landbouwers konden intekenen tot 31 maart 2019.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag en antwoord (123.8 Kb)

Per project wordt in volgende financiële steun voorzien:
- 40% van de subsidiabele investeringskosten;
- de subsidiabele kosten zijn geplafonneerd op 200.000 euro subsidie voor landbouwers en 300.000 euro voor een groep van landbouwers.  Nieuwsflash
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Koken kost geld, ook op het veld! Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en masLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Investeringssteun voor innovatieve landbouw Lees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel Lees meer
 
 
Landbouwers met gronden aan beide zijden van een grensstreek Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer