Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 feb 2020 14:40 

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen


Men heeft voorzien in een overgangsperiode van vier jaar (periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023), om de bestaande vennootschappen de tijd te geven hun statuten af te stemmen op de nieuwe wetgeving.
(mededeling ABV)

Wij zullen u dan ook ten gepaste tijde begeleiden inzake de noodzakelijke statutenwijziging. Het lijkt ons het meest interessant om deze omvorming te koppelen aan een andere wijziging zoals wijziging in de samenstelling van het bestuursorgaan, de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, doelwijziging of –uitbreiding, wijziging boekjaar en andere statutaire wijzigingen.
 
Ondanks deze overgangsperiode van vier jaar zijn er toch een aantal bepalingen die onmiddellijk van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020, ook al heeft u uw statuten nog niet gewijzigd.
 
Hieronder volgt dan ook een beknopte opsomming van enkele veranderingen die vanaf 01/01/2020 van toepassing zijn.
 
1.    Nieuwe benamingen van vennootschapsvormen
Vanaf 1 januari 2020 veranderen automatisch de benamingen en afkortingen van volgende vennootschapsvormen:
•    De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) wordt de ‘besloten vennootschap’ of afgekort ‘BV’
•    De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) wordt de ‘coöperatieve vennootschap’ of afgekort ‘CV’
•    De gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) wordt de ‘commanditaire vennootschap’ of afgekort ‘CommV’
•    De vennootschap onder firma (V.O.F.) behoudt dezelfde benaming, enkel de afkorting wijzigt, zijnde ‘VOF’.
 
Dit betekent dat u op alle officiële documenten (website, briefpapier, facturen, orders, mails …) de benaming en/of de afkorting zal dienen aan te passen.
Website, mails, etc … kunnen snel aangepast worden. 
Voor drukwerken (facturen, orders, etc …) kan men wachten tot bij de eerst volgende bestelling, gezien er geen sancties zijn voorzien in het WVV.
 
In hoofde van de NV wijzigt er niets.
 
2.    Het begrip ‘zaakvoerder’ en ‘vennoot’ verdwijnt in de BV
Vanaf 1 januari 2020 bent u dus “bestuurder” van een BV en geen “zaakvoerder” meer.
Teken dus alle documenten voortaan als bestuurder.
 
Voortaan bent u ook geen vennoot meer van een BV, maar wel aandeelhouder.
 
3.    Dubbele uitkeringstest
Gelijk welke uitkering vanuit de vennootschap, zoals een dividend of een tantième, zal voortaan op voorhand moeten afgetoetst worden. 
Bij een negatief eigen vermogen of wanneer er onvoldoende liquide middelen in de vennootschap ter beschikking zijn, zal er geen winstuitkering meer mogelijk zijn. 
De praktische uitwerking en al dan niet haalbaarheid van winstuitkering, zal met u bij de balansbespreking verder toegelicht en besproken worden.
 
Het nieuwe WVV omvat nog veel meer. Deze nieuwe wetgeving en de impact op uw eigen dossier zal uiteraard bij een eerst volgend overleg verder toegelicht worden.
   Nieuwsflash
 
Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021: nieuwkomer Vanbreda Risk and BenefitsLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020 - VLM nitraatresidu: verslag onafhankelijk expert van tel voor bezwaarLees meer
 
 
Droogte en hitte 2020: in gang zetten procedure erkenning tot rampLees meer
 
 
Droogte 2020: regionale verschillen op kaartLees meer
 
 
Blue Deal: actieplan tegen watertekort Lees meer
 
 
Het opnieuw samenstellen van de SALVLees meer
 
 
Hervorming GLB: Renew Europe stelt paper voor Lees meer
 
 
Respecteer de hygiŽnische voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030: wat zal de klimaatverandering ons kosten?Lees meer
 
 
Suikercampagne start twee dagen laterLees meer
 
 
Droogte 2020: bij 8 droogste jaren sinds 1906 Lees meer
 
 
Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!Lees meer
 
 
Covid 19 overbruggingsrechtLees meer
 
 
Socio-economische impact van klimaatverandering in BelgiŽLees meer
 
 
Biodiversiteitsrapport BelgiŽ 2020Lees meer
 
 
Bestrijding droogteLees meer
 
 
Proefresultaten granen 2020Lees meer