Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 mrt 2020 15:49 

Opheffing Russisch embargo op voedingsproducten


De Russische overheid deelde op 19 maart ll. mee dat Rusland alle beperkingen op de invoer van essentiële basisgoederen opheft met ingang van 20 maart 2020 en dat gedurende één maand.

Aangezien het Russisch embargo op Europese voedingsmiddelen, afgekondigd begin augustus 2014, ook de Vlaamse land- en tuinbouwsector nog steeds hard treft vraagt het ABS aan Vlaams Minister-president Jan Jambon om vanuit zijn bevoegdheid als Ministerpresident, minister voor Buitenlandse Zaken en voogdijminister van ons exportagentschap Flanders Investment and Trade (FIT) meteen de nodige stappen te zetten om in te spelen op het openstellen van de Russische markt voor producten van bij ons.

De Vlaamse fruittelers, varkens- en vleesveehouders, melkveehouders, groenteboeren en bij uitbreiding de ganse agro-voedingssector zouden de persoonlijke tussenkomsten van de Minister-president hiervoor en tot op het hoogste niveau bij de Russische verantwoordelijken ten zeerste waarderen.

Het ABS roept in haar vraag aan de Vlaamse Regering op om het belang van een snelle interventie in te zien en om de, zij het misschien maar tijdelijke, openstelling van de Russische markt voor onze ganse primaire en verwerkende sector maximaal te benutten.

Het ABS dringt aan bij de federale minister voor Buitenslandse Zaken om alle diplomatieke contacten aan te grijpen en zich rechtstreeks te richten tot de Russische overheid om alle belanghebbenden in België maximaal te laten inspelen op deze opportuniteit, niet in het minst in het belang van de Vlaamse en Belgische land- en tuinbouwers.  Nieuwsflash
 
Uitbreiding investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
In dienst houden secretaris-generaal departement omgeving Lees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer