Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 mrt 2020 09:19 

Maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur te verspreiden


Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen

De Minister van Landbouw,
Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige produkten schadelijke organismen, artikel 2, § 1, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, artikel 6;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat pas op het einde van de winter gekend is op welke percelen waardplanten geteeld zullen worden en er bijgevolg pas vanaf dat moment duidelijkheid bestaat over welke gebieden als bufferzone dienen ingesteld te worden;
Overwegende de noodzaak om dringend de bufferzones af te bakenen voor het nieuwe teeltseizoen dat begint op 1 april 2020,
Besluit :
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, wordt de bijlage I vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2020.
Brussel, 16 maart 2020.
D. DUCARME

"Bijlage bij het ministerieel besluit van 16 maart 2020 tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen
Bijlage I bij het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen
Bijlage I
De volgende gebieden worden als bufferzones inzake het organisme beschouwd :
1. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten :
In de gemeente Wetteren, van op de Brusselsesteenweg (N9) de gemeentegrens tussen Wetteren en Melle volgen tot de Schelde, rechts de Schelde volgen, links de Schelde oversteken en rechtdoor Bastenakkerstraat, voor Mareldongen rechts Bommelsrede, rechts ter hoogte van Ter Ham, rechts Bastenakkers, links Voordestraat, deze eerst links en dan rechts volgen, rechts Cooppallaan, rechts Peperstraatje, links Peperstraat, rechts Peperstraat en weg zonder naam naar N407 (Koningin Astridlaan), deze rechts volgen, links Zuiderdijk (Schelde volgen), rechts Scheldedreef, links Wegvoeringstraat (N416), Dendermondsesteenweg, Wettersestraat, Hoogstraat, Dendermondsesteenweg, rechts Bruinbekestraat, Wanzelestraat, Billegem, Nonnenbosstraat, rechts Wanzeledorp, links Wanzelekouter, Watermolenstraat, rechts Rijststraat, Hoogledezijdestraat, Hofsmeer, rechts Smetledestraat, Schildekensstraat, Smetlededorp, rechts Kapellenhoek, Oud-Smetlede, links Blekte, Blekte rechts volgen, rechts Klinkaard, links Schoot, links Houwstraat, rechts Wijde Wereld, links N9, rechts Stichelendries, Stichelendries rechts volgen, Ossenbroeck, Benedenstraat, rechts Kerkkouterstraat tot N462, links Wettersesteenweg, Monseigneur Meulemanstraat, Paardenmarkt, rechts Polbroek, Espenhoek, Oombergenstraat, Steenweg op Aalst oversteken, via veldweg rechtdoor tot Europaweg (N42), rechts Europaweg, links Steenweg op Aalst (N46), rechts spoorlijn volgen, links Bottelweg, rechts Bierman, links Evelandweg, links Houte, rechts Cijnsweg, rechts Pontslag, links Driesstraat, links Sint-Martensdries, links Vrijhem, Pastoor de Vosstraat, rechts Hettingen, Hettingen rechts volgen, links Issegem en rechtdoor tot N42, rechtdoor Scheurbroek, rechts Houtemstraat, links Boekhoutstraat, links Maudeweg, rechtdoor tot Heistraat, links Heistraat, rechts tweede weg zonder naam, rechts Roosbloemstraat, links Bavegemstraat, rechts Moortelbosstraat, Kwaadbeek, rechts Zwaluwstraat, Zwaluwstraat rechts volgen, rechts Oosterzelesteenweg (N42), links Brusselsesteenweg (N9) volgen tot beginpunt.
2. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten :
In de gemeente Oostkamp, Erkegemstraat volgen tot Stuivenbergstraat, rechts Stuivenbergstraat, links Stuivenbergstraat, rechts spoorweg volgen, rechts Meerbergstraat, links Wellingstraat, rechts Smallemate, links E40, rechts Vijverstraat, Bakensgoed, Zouter, rechts Wingenestraat, Maria-Aalterstraat, links Bruggesteenweg, rechts Brandstraat, rechts Wingenesteenweg, Ruiseledesteenweg, links Kapelleweg, rechts Waalbosstraat, links Motestraat, rechts Schuiferskapellestraat, links Poelvoorde, rechts Huisakkerstraat, links Ruiseledesteenweg, rechts veldweg zonder naam volgen tussen de velden tot Hoogweg, links Hoogweg, rechts Maagdenstraat, links Bedelfstraat, rechts Beernemsteenweg (N370), links Gravestraat, rechts Polderdreef, uitkomen bij Piewittedreef door de bomenrij te volgen, rechts Blauwhuisstraat, links Waterputdreef, rechts Stropijpstraat, links Waterputdreef, rechts Lodistraat tot Proosdijstraat (N368), links N368, Sijslostraat (N368), links Veldegemsestraat, rechts E403, E403 volgen gedurende 760m en daarna links draaien in weg zonder naam tot Zeldegemsestraat (N368), links Zeldegemsestraat, rechts Hoogveldstraat, rechtdoor weg zonder naam volgen tot A17, links A17 volgen tot Bosdreef, rechts Bosdreef, rechts Kortrijksestraat (N50), links de weg langs de bosrand volgen, rechts Waterstraat, links Papenvijverstraat, links Hertsbergsestraat (N50g) tot vertrekpunt (Erkegemstraat).
3. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten :
In de gemeente Eeklo, aan de kruising tussen Zwembadstraat en Oostveldstraat, Oostveldstraat volgen tot Kriekmoerstraat, links Kriekmoerstraat, rechts Vrombautstraat, rechts Windgatstraat, links Menstraat, links Aveschoot, rechts Bloemstraat, links Schampstraat, links Kerkakkerstraat, op kruising Kerkakkerstraat en Hauweelstraat, rechts de weg zonder naam nemen tot Heihoekse Kerkwegel, links Heihoekse Kerkwegel, rechts Lembeke-dorp, links Gentstraat, rechts Kerkstraat, rechts weg zonder naam tot Kaprijkstraat, links Kaprijkstraat, rechts Oosthoek, Vroenhoek, rechts Duivelsgoed, rechts Westakkerstraat, Weststraat, links Kerrestraat, rechts Rijkestraat, Molenhoek, rechts Heide, links Oosteeklowegel tot Singel (N456), Zwaantje (N456), links Wellingstraat, Wellingstraat volgen tot Veldhoek, de velden rechtdoor oversteken tot Volpenswege, links Volpenswege, rechts Kegelstraat, rechts Schildekenstraat, links Kluizendorpstraat, rechts Toekomststraat, links Noordlaan (N458), rechts Hoogstraat, links Christoffel Columbuslaan (N474), Riemekaai (N474), Kuhlmannkaai (N474), Zeekanaal Gent-Terneuzen oversteken en verder links gaan door Suikerkaai, rechts Sch. R. de Deckerlaan, links Verbroederingslaan, rechts Heidelaan, links Rusthuislaan, rechts Rusthuislaan, rechts Kleine Landeigendomlaan, links Burgemeester Jos Chalmetlaan, rechts Sch. N. de Meyerstraat, links Wachtebekestraat, rechts Hooistraat, links Sint-Sebastiaanstraat, rechts Tarwestraat, links Akkerstraat, Kreekstraat, rechts John Schenkelsstraat, links Zandstraat, rechts Kanaalstraat, links John Kennedylaan (N423), rechts Sint-Stevenstraat, links Dijkvansint-Francies Polder, links weg zonder naam tot Stekkerweg, rechts Stekkerweg, rechts Molenstraat, links Oudeburgse Sluis, rechts Langelede, E34 oversteken, Langelede verder volgen tot kruising met Spoorwegstraat, rechts weg zonder naam nemen, Walderdonk oversteken en rechtdoor gaan tot John F. Kennedylaan, links John F. Kennedylaan (R4), rechts Smishoekstraat, Knippegroen, Karel de Clercqstraat, Jaak Janssensstraat, Zeekanaal Gent-Terneuzen oversteken, rechts Vasco da Gamalaan (N474) tot rondpunt, links op rondpunt naar R4, links Jacques Paryslaan (R4), rechts Hageland, links Beekstraat, links Wippelgem Dorp, rechts Moleneinde, rechtdoor Kramershoek, Goeiingen, Reibroekstraat, rechts Meerbeke, voorbij Schauwerkensstraatje rechts de weg zonder naam nemen tot Meersstraat, links Sleidinge Dorp, rechts Weststraat, links Wurmstraat, rechts Polenstraat, Hulleken, rechts Zevekotestraat, links Kromveldstraatje, rechtdoor door de velden tot Schoonstraat, rechts Schoonstraat, links Molenhoek, rechts Steenovenstraat, rechtdoor Doornstraat, Nieuw Rabot, rechts Verdegemstraatje, links Belzeelsestraat, links Rabotstraat, rechts Lievestraat, rechts Rabotwegel, rechts Kuitenberg, links weg zonder naam tot Azaleastraat, rechts Azaleastraat, Rozenhof, links Oostveld Kouter, rechts Lindestraat, links Roosweg, rechts Grote Baan (N9), links Bredestraat Kouter, rechts Schoordam, links weg zonder naam naar Nieuwstraat, rechts Nieuwstraat, links Kort Eindeken, links Sportstraat, rechts Warandestraat, rechts Vellare, Kruisstraat, rechts Ruilverkavelingsweg, links Korteboeken, rechts Kerhoek, links Meirlare, Daalmen, Daalmstraat, rechts Rijvers, links Diepenbeek, rechts Veldkruisstraat, rechtdoor Brugstraat, voorbij Ursel vliegveld, rechts Drongengoedweg, links Westvoordestraat, rechts Aalterbaan (N44), links Lievevrouwdreef, rechts Grote Nieuwhofdreef, Grote Nieuwhofdreef links volgen, rechts Holleweg, rechts Bogaardestraat, rechts Weggevoerdenlaan, links Brielstraat (N410a), 39e Linielaan (N410a), rechts Kanunnik Andrieslaan, rechts Zwarte Zusterlaan, links Koningin Fabiolalaan, links Oude Gentweg, rechts Gentse Steenweg (N9d), rechts N44, links Koning Leopoldlaan (N9), rechts Sint Barbarastraat, links Vliegplein, Blekkersgat, Helle, Onderdijke, rechts Gentweg, links Murkel, rechts Kraweg, rechts Zwepe (N499), links Kruipuit, Oostwinkeldorp, links Langestraat, weg zonder naam volgen in het bos, dan links Dam, Gentsesteenweg (N9), rechts Oude Gentweg, rechts Spoorwegstraat, links Pieter Ecrevissestraat, rechts Schaperijstraat, links Albrecht Rodenbachstraat, links Lekestraat, rechts Zwembadstraat tot vertrekpunt.
4. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten :
In de gemeente Brunehaut, van aan de Schelde de Frans-Belgische grens volgen tot de gemeentegrens tussen Brunehaut en Rumes, deze gemeentegrens volgen tot links Rue Haudion, rechts Rue Haudion, rechtdoor Rue Ecuelle, rechts Rue de Wattimez, rechts Rue de Wailly, links kleine weg volgen tot Rue Cavée, deze volgen tot aan de spoorweg, de spoorweg rechts volgen tot de gemeentegrens tussen Willemeau en Saint-Maur, en tussen Ere en Willemeau, rechts Rue de Willemeau, Rue du Château, Rue des Carrières, Rue du Pont à Rieu, Rue de Saint-Maur, rechts de gemeentegrens tussen Saint-Maur en Chercq en tussen Saint-Maur en Calonne volgen, links Rue de Warnaffe, rechts Rue de Valenciennes (N507), links de gemeentegrens tussen Calonne en Bruyelle volgen tot aan de Schelde en Schelde volgen tot aan het beginpunt.
5. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten :
In de gemeente Heist-op-den Berg, de Liersesteenweg (N10) nemen, rechts Schoorstraat, rechts Kasteelstraat, links Hoge Brugstraat, Bossestraat, Frans Coeckelbergsstraat, rechts Oude Godstraat (N15), links Herentalsesteenweg, rechts Hulshoutsesteenweg, Grote Baan, links Kerkstraat, Industrieweg, Kathovestraat, links Gevaertlaan, rechts Zoerlering (N152), vervolgens Bergveld, Herentalsesteenweg, rechts Dorp (N19), Aarschotsesteenweg, Herseltsesteenweg, rechts Schaluin, Gasthuisstraat, Bogaardenstraat, links Theo de Beckerstraat, Diestsestraat, rechts Diestsesteenweg, links Mottestraat, rechts Wijper volgen tot Roth, rechts Kortakker, links Diestsesteenweg (N10), rechts Schoonderbeukenweg, rechts Ebdries, deze links volgen over Driebunder, rechtdoor de grens volgen tot Oudenbos, rechts Oudenbos, links Donk, Donkstraat, rechts Begijnenbosweg, rechts Rillaarseweg, links Haldertstraat, rechts Haldertweg, links Wijngaardstraat, rechts Bergweideweg, rechtdoor Kriesberg, rechts Kratenberg, rechts Rijksweg Aarschot-Winge (N223), Steenweg op Sint-Joris-Winge, links R25, links Leuvensesteenweg, rechts Begijnendijksesteenweg, rechts Gelroodsesteenweg, links Pastorijstraat, links Werchtersesteenweg (N21), Geetsvondelstraat, rechts Geetsvondelstraat, Zuidlaan, Betekomsestraat, Pastoriestraat, Nobelstraat, rechts Remerstraat, links Felix Aertgeertsstraat, links Booischotsestraat, links Langehoevestraat, links Pandhoevestraatje, rechts Merestraat, Heidestraat, de gemeentegrens tussen Begijnendijk en Heist-op-den-Berg volgen, links Liersesteenweg en deze volgen tot beginpunt.
6. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten :
In de gemeente Hoegaarden Klein Overlaar (N221) volgen, rechts E40, links N29, rechts Gallicstraat, rechts Pastoor Buvéstraat, rechts Potstraat, links Oude Weg, rechts Wulmersumsesteenweg, links Chavée du Longa, rechtdoor Ardevoorstraat, links Hunsbergstraat, rechts spoorweg, rechts Braakkouterstraat, links Middelwindenstraat, Sint-Aldegondisstraat, Wingbergstraat, links Wingbergstraat, rechts Ravel, rechts Raatshovenstraat, links gemeentegrens Lijsem, rechts A3, links Route de Huy, links Rue J. Kinnaer, rechtdoor veldweg, rechts Rue de Wamont, Rue de la Tombe, links Rue L. Streel, links Rue de Bertrée, rechts Rue de Landen (N80), links Contournement de Hannut (R62), links Rue de Huy (N64), rechts Rue les Ruelles, links Rue d'Avennes, rechts Chaussée Romaine (N69), rechts Rue du Soleil, Rue Chapelle Clerc, links Rue Longue Vesse en links aanhouden, rechts Rue Saint-Rémy, links Rue Coquiamont en rechts aanhouden, Rue de Paris, rechts Rue de Branchon, Rue du Trou, rechts Rue de Wavre (N240), links gemeentegrens Orp-Jauche, links Rue de Thisnes, rechts Rue de Fontigny, links Rue Cyrile Dewael, Rue Soldat Virgile Ovart, links Rue Jules Hagnoul (N279), rechts Rue Sainte-Adèle, links Rue de la Sucrerie, links Rue du Paradis, rechts N279, rechts weg zonder naam tot Rue de la Tombale, links Rue de la Tombale, Rue de la Tombale links volgen, rechts Avenue Adrien Stas, rechts Rue de Marilles, Chemin des Acacias, rechts Rue Dielhère, links Rue de Hannut, links Rue Léon Gramme, rechtdoor Rue de l'Eglise, rechts Chemin Vert, links Rue de l'Enfer, deze links volgen, rechts Rue de l'Eglise, rechtdoor Rue d'Enines, Rue de Fauconval, rechts Rue d'Autre Eglise, veldweg rechtdoor volgen naar Chemin de Terre, rechtdoor Chemin de Terre, links Rue du Soldat Larivière, rechts Avenue Fernand Charlot (N29), links Avenue des Combattants (N240), rechtdoor Avenue des Déportés (N222), rechts Chaussée de Wavre, rechts Rue des Chebais, rechtdoor Rue Basse Hollande, rechts Rue de la Cense Bivort, links Chemin des Carriers, rechts Rue de la Pépinière, rechts weg zonder naam tot Rue de Fonteny, links Rue de Fonteny, links (Elst) en Gemeenteplein, rechts Arthur Putzeysstraat, rechts Doelstraat, links Tiensestraat (N221), rechtdoor Klein Overlaar (N221) (beginpunt).
7. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten :
In de gemeente Geer de Chaussée Romaine (N69) nemen, links Rue de la Chapelle, links Rue Champinotte, Rue du Centre Bernadette, links Rue Gérard Waelkens, Rue du Geer, rechts Rue Nestor Bajot, Rue de Lens-Saint-Servais, links Rue de Lens-Saint-Remy, rechts Rue du Marais, links Rue d'Abolens, rechts weg zonder naam, links Rue des Quatre Vents, rechts Rue du Bois, rechts Rue de Corthys, rechts Chemin de la Bosquée, Saintelet, links E40 vreel, Hekstraat, rechts Schoolstraat, rechts Abdijstraat, links Roosterhof, links Drie Tombenstraat, rechts Keyberg, rechts Twee Tombenweg, links Mombroekweg, links Plattom, rechts Chaussée de Nivelles, rechts spoorweg Landen - Borgworm, rechts Rue Emile Muselle, Rue du Centre, rechts Rue de Waremme, rechts Rue Léonard Lacroix, links Rue de Boëlhe, links Rue de Hollogne, rechts Rue de Grand-Axhe, rechts Rue de Petit-Axhe, Rue Edmond de Selys-Longchamps, links Rue de Berloz, rechts Rue des Près, rechts Rue du Pont, Rue Hubert Stiernet, Avenue Edmond Leburton, Rue Porte de Liège, Rue Saint-Eloi, Rue Hyacinthe Docquier, rechts Rue Louis Maréchal, links Rue Amédée de Lantremagne, links Rue V. Rouvroy, links Rue Amédée de Lantremagne, Rue Toussaint Pypops, rechts weg zonder naam tot Rue de Château d'eau, links Rue de Château d'eau, rechts Rue de Liège (N637), links Rue du Carillon, rechts Rue Saint-Blaise, rechts Rue des Saules, links Rue de Termogne, rechts Rue de la Station, rechts Rue du Bon Dieu d'Ans, rechts veldweg zonder naam, links Rue de la Croix de Mer, rechts Rue Georges Berotte, links Cortil Jonet, rechts Rue du Bois du Grand Bon Dieu, links Chemin de Godiva, rechtdoor Rue de la Chapelle, rechtdoor Rue Lambert Delava, links Rue Japin, rechts Rue de Pitet, rechts Rue Isidore Chabot, rechts Chaussée de Tirlemont (N64), links Rue Saint-Saveur, rechts Rue Val de Méhaigne, rechts Rue de Dreye, links Rue de Bossiaux, rechtdoor Rue Lambert Daxhelet, rechtdoor Rue des Aveugles, rechts Rue de la Burdinale, rechts Rue de Wasseiges, rechts Rue de Namur, Route de Namur, rechts Rue Grande, rechts Rue de la Dîme, links Rue de la Havée, Rue de Ciplet, links Rue des Aiwisses, rechts Rue Joseph Wauters, links Ruelle Wérihet, Rue d'Avennes, rechts Rue de Velupont, rechts Rue des Péquets, Rue de la Vigne, links Rue Saint-Pierre, rechts Rue Mapayon, Rue du Sacré Coeur, Place du Carcan, Rue du Centre, links Chaussée de Tirlemont, rechts Chemin de Latinne, links Rue de la Chaussée Romaine, rechts Chaussée Romaine tot beginpunt.
8. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten :
Aan de grens met Nederland de A16/E19 volgen tot de afrit Zundert-Meer (afrit 1), rechts John Lijsenstraat, links Merenweg, links Maxburgdreef, rechts Tolberg, links Liebigstraat, links Vaalmoer, rechts Terbeeksestraat, links Vlamingstraat, rechts Muntweg, links Herselingweg, links Hoogstraatseweg (N144), rechts Katerstraat, Ambachtstraat, links Astweg, rechts de spoorweg volgen, links Henxbroekweg, links Wolvenweg, rechts Kloosterstraat, links Henxbroek, rechts Kloosterstraat, rechts Grijspeird, links Kloosterakkerweg, rechts N115, Molenheiken, Molenheiken rechts volgen, links weg zonder naam, links Leemstraat, rechts Vaartstraat, Gemeentepark, Venusstraat, links Gasthuisstraat, rechts Molenakkerlaan, links Meesterweg, links Hanepad, A1 en spoorweg oversteken, rechts Miekesbaan, links Beethovenstraat, rechts Papbosstraat, Kleinheikensweg, links Papbosstraat, rechts Wuustwezelsteenweg, rechts gemeentegrens volgen, rechts Donkweg Loenhout, rechts Loenhoutse Steenweg (N144), links Hofdreef, Hofdreef rechts volgen, links Dijkweg, na Bosweg links de waterweg volgen tot rechts Loenhoutsesteenweg, rechts Bredabaan (N1), links Noordwateringsweg, rechts Polderstraat, links Huisheuvelstraat, rechts Hoofdbaanwatering, links Rietvenweg, rechts Bruynleegtweg, Eglantierdreef, rechts Sneygaartweg, links Hoofdbaanwatering, rechts N133, links Nieuwmoer-Dorp, rechts Essensteenweg (N133), Nieuwmoersesteenweg, rechts Postbaan, rechts Duiventorenstraat, links Kraaienberg, rechts Kievitstraat, links Sijzenlaan, rechts Koekoekstraat, links Silvesterlaan, rechts Scham, links Leegtestraat, Raaiberg volgen tot de grens met Nederland, rechts de grens volgen tot beginpunt.
9. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten :
In de stad Diest, op het kruispunt met de Kruisstraat de N127 richting Diest nemen, Schaluinstraat, Citadellaan, links Delphine Alenuslaan, rechts Commisaris Neyskenslaan, rechts Eduard Robeynslaan, Halensebaan, rechts Webbekomstraat, links Papenbroekstraat, links Wolvenstraat, de gemeentegrens van de stad Diest en de gemeente Halen volgen tot de gemeente Geetbets, links Steenweg op Kortenaken, Drinkteilstraat, rechts Steenstraat, rechts Dorpstraat, Verdaelstraat, links Bronckaertstraat, Galgestraat, de gemeentegrens van de stad Sint-Truiden volgen tot de N3, rechts N3, links Dormaalstraat, links Kwaad Menskenssteeg, links Kersenlaarlaan, spoorweg Landen-Hasselt, links Romeinseweg-Velm, Romeinseweg-Brustem, links Naamsesteenweg, links Spaansebrugstraat, rechts Sint-Anneke, rechts Stapelstraat, links Kazernestraat, links Ridders de Menten de Horneplein, rechts N716, links de gemeentegrens van de gemeente Geetbets volgen tot de Heffelstraat, rechts Heffelstraat, rechts Grote Baan, links Ketelstraat, Kasteellaan, rechts rivier de "Gete", de gemeentegrens van de gemeente Halen volgen tot de N2, links N2, rechts de provinciegrens volgen tot Molenstraat, rechts Molenstraat, rechts Oude Schansstraat tot rivier "Zwarte beek", links rivier "Zwarte beek" volgen tot Broekstraat, links Broekstraat, rechts Bakelstraat, links Ottenbergstraat, links Zelemseweg, rechts de provinciegrens volgen tot grens met de deelgemeente Deurne, links de gemeentegrens van de deelgemeente Deurne volgen tot Hasseltsebaan, rechts Hasseltsebaan, links Genevenne, links N287, Nieuwe Dijkstraat tot de grens met de deelgemeente Schaffen, rechts de grens van de deelgemeente Schaffen volgen tot Kappijstraat, links Rodestraat, rechts Merelstraat, rechts Liebrechtsveld, rechts Diesterestraat, links Kruisstraat tot beginpunt."
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 16 maart 2020 tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen.
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Gematigde verlaging contractprijs aardappelenLees meer
 
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME): lijst equivalente maatregelen Lees meer
 
 
Evaluatie van de risicoís voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Meelwormen toegelaten voor menselijke consumptie in EU Lees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Vlaamse kost met voedselcoalitie en -veranderaarsLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Schadevergoedingen voor de pelsdierhouders Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over veemarkten in Vlaanderen Lees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniŽLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer