Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 apr 2020 04:44 

Verzamelaanvraag en meststoffenbeleid


Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 7, en bijlage 1 en 2 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, a).
- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, artikel 27, tweede lid.
- het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 3, § 3.
- het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 4, § 3.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 18 februari 2020.
- De Raad van State heeft advies 67.029/3 gegeven op 19 maart 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- De uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag zal vanaf 2020 worden afgestemd op de uiterste indieningsdatum die in Wallonië geldt, namelijk 30 april in plaats van 21 april. Die aanpassing is een vereenvoudiging, in het bijzonder voor interregionale landbouwers.
- In de loop van PDPO III werden nieuwe contracttypes toegevoegd. De lijst met die contracttypes, die is opgenomen in bijlage 1, wordt daaraan aangepast.
- Bijlage 2, houdende het voorbereidingsblad van de verzamelaanvraag, wordt vernieuwd.
DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 1, 6/1°, van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 18 maart 2019, wordt het getal "21" telkens vervangen door het getal "30".
Art. 2. In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal "21" vervangen door het getal "30".
Art. 3. Bijlage 1 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 8 februari 2018, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 4. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 18 maart 2019, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.
Brussel, 31 maart 2020.
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 31 maart 2020 tot wijziging van artikel 1 en 7, en bijlage 1 en 2 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid
Bijlage 1. Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen als vermeld in artikel 15
1. Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag en in voorkomend geval als verbintenisaanvraag

   code categorie
HOB hectaresteun omschakeling biologische productiemethode
HVB hectaresteun voortzetting biologische productiemethode
MOB mechanische onkruidbestrijding
VLI vlinderbloemige gewassen
VER verwarringstechniek bij pitfruitteelt
BOS bebossing van landbouwgrond - onderhoud en inkomenscompensatie (PDPO2)
- behoud genetische diversiteit runderen
10° - behoud genetische diversiteit schapen
11° BLS boslandbouwsystemen
12° - controlekosten biologische landbouw
13° VLS vezelvlas verminderde bemesting
14° HNP vezelhennep verminderde bemesting
20° BW4 beheerovereenkomst waterkwaliteit
25° HVN hamstervriendelijke nateelt
26° BOS3 bebossing van landbouwgrond - onderhoud en inkomenscompensatie (PDPO3)


2. Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen waarvoor de verzamelaanvraag dient als melding van percelen

   naam beheerpakket    interne code pakket voordrukcode VA
ontwikkeling soortenrijk grasland PDPO3 BB31 BB
instandhouding soortenrijk grasland PDPO3 BB32 BB
faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum PDPO3 FBG31 FB
faunabeheer grasland beweiden 20 mei PDPO3 FBG32 FB
faunabeheer grasland standweide 15 juni PDPO3 FBG33 FB
faunabeheer grasland kuikenweide PDPO3 FBG34 FB
faunabeheer akkerland voedselgewas PDPO3 FBA35 FB
aanleg en onderhoud grasstrook PDPO3 RB31 RB
aanleg en onderhoud strategisch grasland PDPO3 ER32 ER
10° aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni PDPO3 RB32 RB
11° aanleg en onderhoud vluchtstrook 22 juni PDPO3 RB33 RB
12° aanleg en onderhoud gemengde grasstrook PDPO3 RB34 RB
13° onderhoud gemengde grasstrook PDPO3 RB35 RB
14° aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus PDPO3 RB36 RB
15° onderhoud gemengde grasstrook plus PDPO3 RB37 RB
16° aanleg en onderhoud bloemenstrook PDPO3 BS38 BS
17° onderhoud houtkant PDPO3 KLE34 HKW
18° omvormingsbeheer houtkant PDPO3 KLE36 HKW
20° fosfaatuitmijning akkerland PDPO3 IHD31 IHD
21° verminderde bemesting akkerland PDPO3 IHD32 IHD
22° verminderde bemesting grasland PDPO3 IHD33 IHD
47° aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker PDPO3 SBP31 SBP
48° aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker PDPO3 SBP32 SBP
49° aanleg en onderhoud luzernestrook hamster PDPO3 SBP33 SBP
50° onderhoud houtkant (50% afzetten) PDPO3 KLE37 HKW
51° onderhoud houtkant (25% afzetten) PDPO3 KLE38 HKW
52° onderhoud houtsingel PDPO3 KLE39 HKW


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 31 maart 2020 tot wijziging van artikel 1 en 7, en bijlage 1 en 2 van van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid.
Brussel, 31 maart 2020.
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 31 maart 2020 tot wijziging van artikel 1 en 7, en bijlage 1 en 2 van van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid
Bijlage 2. Voorbereidingsblad voor de verzamelaanvraag als vermeld in artikel 3, tweede lid

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 31 maart 2020 tot wijziging van artikel 1 en 7, en bijlage 1 en 2 van van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid.
Brussel, 31 maart 2020.
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS  Nieuwsflash
 
Eerst corona, nu droogste lente in 119 jaar: voor West-Vlaamse landbouw grootste ramp in 45 jaarLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer