Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mei 2020 12:54 

Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019


De Vice-Minister-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra;
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering;
Gelet op het Waterwetboek, meer bepaald op artikel R.232;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey landbouwoppervlakten" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek, meer bepaald op bijlage II;
Besluiten :
Enig artikel. De referenties van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig artikel R. 232 van het Waterwetboek voor het jaar 2019, worden bij dit besluit gevoegd.
Namen, 29 april 2020.
W. BORSUS
C. TELLIER

Bijlage: Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019
Deze in kg N-NO3/ha uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig het regelgevend deel van het Waterwetboek.
Samenvattende tabellen voor de 8 klassen:

  Klasse 1
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 25.62 29.00 19.08 24.54 10.08 12.54
D 15 15 15 15 15 15
A+D 40.62 44.00 34.08 39.54 25.08 27.54


  Klasse 2
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 67.94 28.00 56.82 19.28 21.00 9.00
D 15 15 15 15 15 15
A+D 82.94 43.00 71.82 34.28 36.00 24.00


  Klasse 3
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 84.38 57.38 74.12 33.00 31.08 11.00
D 15 15 15 15 15 15
A+D 99.38 72.38 89.12 48.00 46.08 26.00


  Klasse 4
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 87.32 76.32 71.32 50.08 37.00 18.00
D 15 15 15 15 15 15
A+D 102.32 91.32 86.32 65.08 52.00 33.00


  Klasse 5
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 126.80 107.46 94.80 79.38 48.00 25.00
D 20.99 19.60 17.23 15 15 15
A+D 147.79 127.06 112.03 94.38 63.00 40.00


  Klasse 6
  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 71.86 71.46 60.58 43.44 29.86 15.86
D 15 15 15 15 15 15
A+D 86.86 86.46 75.58 58.44 44.86 30.86


  0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
   Oktober December Oktober December Oktober December
A 107.88 111.80 83.42 59.54 35.54 22.18
D 15 15 15 15 15 15
A+D 122.88 126.80 98.42 74.54 50.54 37.18


  Klasse 8
      0-30 cm
           Oktober December
A         17.78 19.78
D         23.8 23.8
A+D         41.58 43.58


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 april 2020 tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019.
Namen, 29 april 2020.
De Vice-Minister-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER  Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer