Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 25 mei 2020 07:22 

financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020


Ministerieel besluit tot de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2020

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 33;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten, artikel 4.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Commissie Krengenfinanciering, heeft advies gegeven op 9 december 2019;
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 7 mei 2020.
DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, ENERGIE, TOERISME EN JUSTITIE BESLUIT :
Artikel 1. § 1. De overeenkomst over de financiering van de ophaling van kadavers van landbouwhuisdieren in de zin van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten kan voor de houder van een veebedrijf de vorm van een abonnement aannemen. Alle bedrijven die voor het kalenderjaar 2018 bij de Mestbank een aangifte moeten indienen overeenkomstig artikel 23, § 1, 1°, a), van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, waarop minstens één dier werd aangegeven, worden beschouwd als een bijdrageplichtig veebedrijf. Voor veebedrijven met loopvogels wordt geen abonnementssysteem opgezet. De prijs wordt dan bepaald door de ophaler en/of verwerker van dierlijk afval.
§ 2. Het bedrag voor 2020 bedraagt:
1° voor rundveebedrijven (rekening houdend met alle runderen, exclusief mestkalveren):
a) 50 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 20 dieren;
b) 75 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;
c) 138 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 75 dieren;
d) 194 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 76 tot 100 dieren;
e) 248 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 125 dieren;
f) 302 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 126 tot 150 dieren;
g) 358 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 175 dieren;
h) 413 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 176 tot 200 dieren;
i) 467 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 225 dieren;
j) 522 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 226 tot 250 dieren;
k) 580 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 251 tot 275 dieren;
l) 635 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 276 tot 300 dieren;
m) 690 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 325 dieren;
n) 743 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 326 tot 350 dieren;
o) 799 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 351 tot 375 dieren;
p) 854 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 376 tot 400 dieren;
q) 911 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 425 dieren;
r) 963 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 426 tot 450 dieren;
s) 1020 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 451 tot 475 dieren;
t) 1074 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 476 tot 500 dieren;
u) 1133 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 501 tot 525 dieren;
v) 1181 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 526 tot 550 dieren;
w) 1269 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 551 tot 600 dieren;
x) 1376 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 650 dieren;
y) 1486 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 651 tot 700 dieren;
z) 1603 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 701 tot 800 dieren;
aa) 1851 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 900 dieren;
ab) 2527 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 901 of meer dieren;
2° voor mestkalverenbedrijven:
a) 50 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 50 dieren;
b) 73 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
c) 145 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 200 dieren;
d) 251 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
e) 347 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
f) 420 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 500 dieren;
g) 512 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 501 tot 600 dieren;
h) 607 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 700 dieren;
i) 704 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 701 tot 800 dieren;
j) 799 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 900 dieren;
k) 891 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 901 tot 1000 dieren;
l) 1036 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 tot 1200 dieren;
m) 1221 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1201 tot 1500 dieren;
n) 1602 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1501 tot 2000 dieren;
o) 2257 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2001 of meer dieren;
3° voor pluimveebedrijven (rekening houdend met alle pluimveesoorten, uitgezonderd struisvogels):
a) 50 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 1500 dieren;
b) 51 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1501 tot 3000 dieren;
c) 54 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3001 tot 5000 dieren;
d) 83 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 5001 tot 7500 dieren;
e) 116 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 7501 tot 10.000 dieren;
f) 166 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 10.001 tot 15.000 dieren;
g) 231 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 15.001 tot 20.000 dieren;
h) 296 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 20.001 tot 25.000 dieren;
i) 366 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 25.001 tot 30.000 dieren;
j) 430 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 30.001 tot 35.000 dieren;
k) 491 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 35.001 tot 40.000 dieren;
l) 559 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 40.001 tot 45.000 dieren;
m) 628 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 45.001 tot 50.000 dieren;
n) 719 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 50.001 tot 60.000 dieren;
o) 863 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 60.001 tot 70.000 dieren;
p) 974 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 70.001 tot 80.000 dieren;
q) 1114 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 80.001 tot 90.000 dieren;
r) 1267 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 90.001 tot 100.000 dieren;
s) 1467 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 100.001 tot 125.000 dieren;
t) 1839 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 125.001 tot 150.000 dieren;
u) 2096 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 150.001 tot 175.000 dieren;
v) 2888 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 175.001 of meer dieren;
4° voor varkensbedrijven (rekening houdend met alle varkens, exclusief biggen van 7 tot 20 kg):
a) 50 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 50 dieren;
b) 62 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
c) 102 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;
d) 145 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;
e) 204 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
f) 287 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
g) 409 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 600 dieren;
h) 571 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 800 dieren;
i) 732 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 1000 dieren;
j) 897 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 tot 1200 dieren;
k) 1064 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1201 tot 1400 dieren;
l) 1220 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1401 tot 1600 dieren;
m) 1393 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1601 tot 1800 dieren;
n) 1548 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1801 tot 2000 dieren;
o) 1781 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2001 tot 2400 dieren;
p) 2112 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2401 tot 2800 dieren;
q) 2404 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2801 tot 3200 dieren;
r) 2816 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3201 tot 3700 dieren;
s) 3230 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3701 tot 4200 dieren;
t) 3598 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 4201 tot 4700 dieren;
u) 4056 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 4701 tot 5200 dieren;
v) 4475 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 5200 tot 5700 dieren;
w) 4825 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 5701 tot 6200 dieren;
x) 5167 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 6201 tot 6700 dieren;
y) 5715 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 6701 tot 7200 dieren;
z) 6659 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 7201 of meer dieren;
5° voor schapen- en geitenbedrijven:
a) 50 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 20 dieren;
b) 52 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;
c) 111 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
d) 191 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;
e) 272 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;
f) 380 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
g) 571 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
h) 691 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 500 dieren;
i) 865 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 501 tot 600 dieren;
j) 992 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 700 dieren;
k) 1168 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 701 tot 800 dieren;
l) 1357 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 900 dieren;
m) 1484 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 901 tot 1000 dieren;
n) 1706 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 tot 1200 dieren;
o) 2034 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1201 tot 1400 dieren;
p) 3059 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1401 of meer dieren;
6° voor konijnenbedrijven:
a) 50 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 100 dieren;
b) 51 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 200 dieren;
c) 54 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
d) 83 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
e) 116 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 of meer dieren;
7° voor paardenbedrijven:
a) 50 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 10 dieren;
b) 328 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 11 tot 20 dieren;
c) 437 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;
d) 651 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
e) 869 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;
f) 1088 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;
g) 1306 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 of meer dieren.
§ 3. De bijdrage voor de broeierijen omvat enerzijds een vast bedrag per ophaling van 30 euro en anderzijds een vast bedrag per opgehaald gewicht van 84,27 euro/ton.
De bedragen die vastgelegd worden in dit besluit, zijn exclusief BTW.
De gemiddelde bezetting wordt bepaald op basis van de gemiddelde veebezetting, geregistreerd bij de aangifte van het kalenderjaar 2018, overeenkomstig artikel 23, § 1, 1°, a), van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.
Het is mogelijk dat eenzelfde bedrijf de som van de forfaitaire bedragen voor verschillende diersoorten moet betalen, uitgezonderd voor de laagste klasse, waar één abonnement voor verschillende diersoorten in de laagste klasse volstaat.
Art. 2. Bij de overname van een veebedrijf moet de nieuwe eigenaar abonnementskosten betalen op basis van de mestbankaangifte van dat bedrijf die door de vorige eigenaar werd gedaan.
Art. 3. Producenten van dierlijk afval die niet genoemd worden in artikel 5, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten, en waarvoor geen abonnementstarieven werden vastgelegd, moeten zelf met een erkende ophaler of verwerker een financiële overeenkomst sluiten.
Art. 4. Het niet betalen van de abonnementsfactuur binnen de 8 weken na facturatie door de erkende ophaler wordt aanzien als een afstand doen ten opzichte van de aanbieder van het abonnement. De ophaling en verwerking door de erkende ophaler zullen dan automatisch verricht worden tegen een vergoeding per prestatie. Daarbij kan het maximumtarief worden toegepast dat bepaald is in de erkenning van de ophaler.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020 en is geldig tot 31 december 2020.
Brussel, 13 mei 2020.
De Vlaamse minister van Omgeving, Energie, Toerisme en Justitie,
Z. DEMIR  Nieuwsflash
 
Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021: nieuwkomer Vanbreda Risk and BenefitsLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020 - VLM nitraatresidu: verslag onafhankelijk expert van tel voor bezwaarLees meer
 
 
Droogte en hitte 2020: in gang zetten procedure erkenning tot rampLees meer
 
 
Droogte 2020: regionale verschillen op kaartLees meer
 
 
Blue Deal: actieplan tegen watertekort Lees meer
 
 
Het opnieuw samenstellen van de SALVLees meer
 
 
Hervorming GLB: Renew Europe stelt paper voor Lees meer
 
 
Respecteer de hygiŽnische voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030: wat zal de klimaatverandering ons kosten?Lees meer
 
 
Suikercampagne start twee dagen laterLees meer
 
 
Droogte 2020: bij 8 droogste jaren sinds 1906 Lees meer
 
 
Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!Lees meer
 
 
Covid 19 overbruggingsrechtLees meer
 
 
Socio-economische impact van klimaatverandering in BelgiŽLees meer
 
 
Biodiversiteitsrapport BelgiŽ 2020Lees meer
 
 
Bestrijding droogteLees meer
 
 
Proefresultaten granen 2020Lees meer