Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 29 jun 2020 10:11 

Aanvragen gebruik van veevoeder in omschakeling naar bio omwille van uitzonderlijke droogte


Door de uitzonderlijke droogte tijdens het voorjaar van 2020 kunnen biolandbouwers of landbouwers in omschakeling, een versoepeling aanvragen voor het beperkte gebruik van veevoeder afkomstig van het eerste jaar van omschakeling. Deze noodmaatregel is van kracht tot 31 december 2020.

Bij goedkeuring van de aanvraag mag de landbouwer op zijn landbouwbedrijf meer veevoeder afkomstig van het eerste jaar omschakeling gebruiken (op voorwaarde dat het perceel aangemeld was voor 12 juni 2020 bij een controleorgaan voor biologische productie). Dit kan tot maximaal 40% van de totale verbruikte hoeveelheid kg droge stof voeder op jaarbasis op zijn bedrijf en enkel gedurende de periode waarvoor hij expliciet toestemming heeft ontvangen van Departement Landbouw en Visserij. Deze uitbreiding geldt voor alle veevoeders, ook voor voederbieten en mais.

Om de ontheffing voorafgaandelijk aan te vragen, kunnen landbouwers het formulier ‘Aanvraag gebruik veevoeder 1e jaar omschakeling – uitzonderlijke klimatologische omstandigheden 2020’ gebruiken. Dit formulier staat op de website van het Departement Landbouw en Visserij. De landbouwer bezorgt dit formulier aan zijn controleorgaan. Het controleorgaan onderzoekt de aanvraag en vult de aanvraag binnen de 14 dagen aan met een advies. Aanvragen moeten ten laatste op 15 oktober ingediend worden bij het departement. Landbouwers kunnen het formulier dus best tijdig doorsturen naar hun controleorgaan. Het Departement Landbouw en Visserij brengt de landbouwer binnen zeven dagen op de hoogte van de beslissing.

Om in aanmerking te komen voor een toestemming voor het gebruik van deze voeders afkomstig van percelen in het eerste jaar van omschakeling, moet de landbouwer volgende voorwaarden vervullen:

·        het landbouwbedrijf is gelegen in het Vlaamse gewest;

·        tijdens het voorjaar 2020 hebben één of meerdere percelen van het landbouwbedrijf niet de verwachte hoeveelheden veevoeder opgeleverd;

·        de landbouwer heeft voldoende inspanningen geleverd om bovenvermelde verliezen te compenseren door het volgende voor te leggen:

o   bewijs van contacten met minstens drie potentiële leveranciers van tweedejaars omschakelingsvoeder of biovoeder, of

o   bewijs van registratie op de website van BioForum: http://www.bioforum.be/nl/vraagenaanbod, waarbij de landbouwer aantoont dat het aanbod niet toereikend is.

·        de totale hoeveelheid beschikbaar voeder is ontoereikend om het biologische vee gedurende de komende winterperiode naar behoren te voederen;

·        de landbouwer gebruikt het voeder afkomstig van percelen in het eerste jaar-omschakeling enkel tot en met 31/12/2020 en deze hoeveelheid voeder bedraagt maximaal 40% droge stof van de totale hoeveelheid verbruikt voeder op jaarbasis voor het betrokken landbouwbedrijf;

·        de landbouwer heeft de toestemming aangevraagd via het formulier ‘Aanvraag gebruik veevoeder 1e jaar omschakeling – uitzonderlijke klimatologische omstandigheden 2020’ en de goedkeuring daarvan ontvangen;

·        de landbouwer houdt alle gegevens die deze aanvraag kunnen staven ter beschikking en bezorgt deze op aanvraag aan het controleorgaan of aan het Departement Landbouw en Visserij;

·        de landbouwer beschikt eveneens over aankoopfacturen van het voeder en bewijsstukken dat de betrokken percelen onder biocontrole staan  Nieuwsflash
 
Vraag om erkenning als ramp: zonnebrandschade Lees meer
 
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer