Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 jul 2020 12:09 

Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen


Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

Elke vorm van dierenverwaarlozing en -mishandeling moet op adequate manier bestraft worden. Daarom organiseert de Dienst Dierenwelzijn het toezicht op het dierenwelzijn in de slachthuizen door zelfstandige dierenartsen in te zetten. De op zelfstandige basis aangestelde dierenartsen hebben de verplichting om de door de dienst Dierenwelzijn erkende opleidingen te volgen om de vereiste vakkennis en kwalificaties te onderhouden. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat een vergoeding voorziet voor het volgen van die opleidingen. De dierenartsen krijgen een forfait voor de tijd die zij aan de opleiding besteden en voor de eventuele gemaakte verplaatsingen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen klassikaal of online georganiseerde opleidingen.

Over het besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer