Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 jul 2020 09:25 

Extra maatregelen voor seizoensarbeiders in Zuid-Limburg


In Haspengouw worden jaarlijks tal van seizoenarbeiders in de fruitteelt tewerkgesteld. Maar nu in het buitenland op verschillende plaatsen is gebleken dat seizoenarbeiders een mogelijke besmettingshaard kunnen vormen, treffen de drie burgemeesters van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon bijkomende maatregelen.

“Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon huisvesten jaarlijks heel wat seizoenarbeiders die tewerkgesteld zijn in de land- en tuinbouw”, vertelt Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Sint-Truiden alleen al ontving vorig jaar zo’n 4.631 ingeschreven seizoenarbeiders, met een piekmoment in augustus. In die maand worden er jaarlijks tussen de 1.500 en 1.600 seizoenarbeiders ingeschreven. Het merendeel van die arbeiders komt uit Polen, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. Maar ook uit landen als Slowakije, Spanje, Italië en Portugal. Verschillende van die landen krijgen van de FOD Buitenlandse Zaken een code oranje of zelfs code rood. Dat betekent dat Belgen die naar een van die landen reizen en terugkeren naar België, verplicht een test moeten laten uitvoeren en in quarantaine gaan.”
Nieuwe besmettingshaarden

“Omdat er veel seizoenarbeiders uit die risicogebieden afkomstig zijn, is het verstandig ook voor hen aangepaste maatregelen te treffen”, vervolgt Erik Awouters (Open Vld), de burgemeester van Borgloon. “De seizoenarbeiders in onze streek verblijven vaak met grote groepen in de voorziene woongelegenheden en begeven zich ook in de publieke ruimtes. Daardoor zou een besmette seizoenarbeider snel een nieuwe besmettingshaard kunnen vormen. Om de volksgezondheid te kunnen garanderen en om te vermijden dat het corona via de seizoenarbeiders zou worden binnengebracht en verspreid, hebben we een aantal maatregelen voorgelegd aan de gouverneur.”
Dagelijks temperatuur meten

Burgemeester Dries Deferm (CD&V) van Nieuwerkerken gaat daar verder op in: “Zo willen we dat werknemers uit het buitenland die zich inschrijven bij de gemeente als seizoenarbeider, een attest voorleggen van maximaal 48 uur oud waaruit blijkt dat ze Covid-19-negatief getest zijn. Dat gaat in vanaf dinsdag 28 juli”, klinkt het. “Indien geen attest kan worden voorgelegd, dient de werkgever te zorgen voor quarantainevoorzieningen voor die arbeiders. Zij moeten de richtlijnen voor testen en quarantaine volgen. Dat betekent dat ze meteen na aankomst contact moeten nemen met een arts om een eerste test af te spreken. Daarbovenop willen we de werkgevers verplichten om dagelijks (vanaf 28 juli, red.) de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders, die te registreren en bij ziektesymptomen en verhoogde temperatuur dringend een arts te raadplegen.”

De gouverneur heeft nu voorgesteld aan alle Limburgse gemeenten om bovenstaande werkwijze te hanteren. “Met deze bijkomende maatregelen voor seizoenarbeiders willen we niet alleen de gezondheid en veiligheid van hun inwoners garanderen, maar ook de gezondheid van de vele seizoenarbeiders die voor de landbouwers en fruittelers van onschatbare waarde zijn”, besluit Heeren.  Nieuwsflash
 
Gematigde verlaging contractprijs aardappelenLees meer
 
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME): lijst equivalente maatregelen Lees meer
 
 
Evaluatie van de risicoís voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Meelwormen toegelaten voor menselijke consumptie in EU Lees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Vlaamse kost met voedselcoalitie en -veranderaarsLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Schadevergoedingen voor de pelsdierhouders Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over veemarkten in Vlaanderen Lees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniŽLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer