Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 30 jul 2020 15:29 

Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2019


Zoals elk jaar is het resultaat van de besprekingen over het barema op het voorgaande inkomensjaar het gevolg van intens overleg tussen de drie representatieve Belgische landbouworganisaties en de FOD Financiën. Ook dit jaar heeft het ABS actief deelgenomen aan de onderhandelingen van deze fiscale baremaís om de belangen van onze leden maximaal te kunnen verdedigen. We overlegden in voorbereiding daarop ook intern met de voorzitters van onze respectievelijke commissies (zuivel, varkens, akkerbouw/aardappelen), die zo optreden als voelspriet en spreekbuis voor hun sector.

Bestanden beschikbaar voor download:
Barema's 2019 (217.7 Kb)

Het jaar 2019 was globaal gezien een beter inkomensjaar voor de landbouwsector omdat voor de meeste sectoren de omzet steeg ten opzichte van het jaar voordien. Vooral in de varkenshouderij waren er aanzienlijke prijsstijgingen te noteren na het rampzalige jaar 2018.
De vleesveesector ging er in 2019 nog op achteruit: de prijzen lagen in de buurt van het lage niveau van 2018, wat in combinatie met de hogere voederkosten leidde tot een kleine daling van de semi-brutowinst van iets minder dan 1 %.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoÔden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoÔden voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer