Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 01 aug 2020 12:29 

Droogtetoestand eind juli 2020


In het voorjaar werden we voor het vierde jaar op rij geconfronteerd met een acute droge periode. Dat leidde tot captatieverboden en beperkingen. Nadien werden we sporadisch getrakteerd op wat welgekomen neerslag, waardoor er wat versoepelingen kwamen. Momenteel blijft de situatie relatief stabiel, maar hoe zit het nu precies? Algemeen blijft het structureel droog, dus is het zeker van belang dit thema niet uit het oog te verliezen!

De droogtetoestand op heden

Als gevolg van lage waterpeilen in ecologisch kwetsbare waterlopen ging het eerste captatieverbod van 2020 in voege op 21 mei. Enkele dagen later werd het captatieverbod nog uitgebreid. Door enkele ingrepen werden de maatregelen later gedeeltelijk versoepeld, hoewel lokale besturen lokaal eigen beperkingen oplegden.   Midden juni kregen we enkele buien te verwerken, waardoor er sinds 18 juni enkel nog captatieverboden gelden door lage waterpeilen in het Blankaartbekken, het stroomgebied van de Bornebeek en de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Enkele dagen later werden de eerste blauwalgen gedetecteerd op bevaarbare waterlopen. Daarom is het op bepaalde locaties langs bevaarbare waterlopen voorlopig niet meer toegestaan om water te capteren.   De afgelopen weken bleef de toestand relatief stabiel, hoewel enkele droogte-indicatoren een licht negatieve trend kenden. Het beetje neerslag van afgelopen weekend zou de licht negatieve trend wat moeten afremmen. Toch blijft het structureel droog, met lage debieten in bepaalde waterlopen en lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar op verschillende locaties. Daarom blijft het raadzaam om zuinig en beredeneerd om te gaan met het water.   Welke beperkingen zijn nog steeds van toepassing?   Voorlopig blijven de geldende beperkingen omtrent watercaptatie van kracht. Het blijft dus verboden water te capteren uit:
  • het stroomgebied van het Blankaartbekken (met uitzondering van het bekken van de Engelendelft);
  • het stroomgebied van de Bornebeek;
  • de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde.  

Ook de toevoerbeken naar de waterlopen vallen onder deze beperkingen.

> Bekijk ook de interactieve kaart met de gebieden met beperkingen.   Daarnaast zijn captatiebeperkingen omwille van blauwalgen nog altijd in voege op verschillende locaties langs bevaarbare waterlopen. > Meer informatie.   De droogtesituatie wordt op de voet gevolgd.   Waar is water wel nog beschikbaar?
  • Zolang je via de voorziene weg water kan capteren aan de provinciale bekkens, blijft dat toegelaten.
  • Wie water wil oppompen in het poldergebied kan dat niet zomaar. Er is een verplichte vergunning noodzakelijk, afgeleverd door het polderbestuur. De polderbesturen bepalen zelf waar en onder welke voorwaarden er water kan worden gecapteerd uit de waterlopen in hun beheer. Ook houden ze strikt toezicht op de naleving.
  • Uit bevaarbare waterlopen kan je nog capteren. Die captatie moet wel vergund zijn. Bovendien mag een mobiele captatie enkel gebeuren op vastgelegde plaatsen. > Lees meer!  
  • Aquafin stelt ook een aantal installaties open om effluent op te halen. > Lees meer!
Merk ook op dat alternatieve waterbronnen een mogelijke oplossing kunnen bieden. Zo is het sinds midden juni mogelijk voor bedrijven met gezuiverd afvalwater om een generieke grondstoffenverklaring aan te vragen via Fevia. Zo kan een deel van de wettelijke kant van dit proces vereenvoudigd afgehandeld worden. Eventueel kunnen ook andere bronnen in de buurt van je bedrijf een tijdelijke oplossing bieden. Die oplossingen kunnen zeker ook samen verder bekeken worden.   Hoe zit het met de waterkwaliteit?   Er moet in bepaalde regio’s gelet worden op de geleidbaarheid (zoutdruk). Momenteel ligt de geleidbaarheid voor de meeste locaties nog binnen de aanvaardbare marges. Je kan bij Inagro terecht om de geleidbaarheid op een waterstaal te bepalen met een interpretatie van de gemeten waarde. > Meer informatie.   Ook als je alternatieve waterbronnen gebruikt, mag je de waterkwaliteit zeker niet uit het oog verliezen.   Spaarzaamheid vandaag nog belangrijker!   In de gebieden waar er nog geen beperkingen zijn opgelegd of waar geen beperkingen meer gelden, houdt de betrokken waterbeheerder het waterpeil aandachtig in het oog. Spaarzaam en bewust omgaan met het beschikbare (oppervlakte)water is daarom vandaag nog belangrijker dan gisteren.   Raadpleeg de websites... Heb je toch nog vragen? Neem contact op met ons via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.


  Nieuwsflash
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer