Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 sep 2020 09:39 

Blue Deal: actieplan tegen watertekort


Vandaag zitten wetenschappers en Vlaamse ministers voor het eerst samen over hoe ze de zogenoemde "Blue Deal" kunnen uitvoeren. Dat is het grote actieplan van de Vlaamse regering om de droogte en waterschaarste in onze regio aan te pakken. "Hier vragen wetenschappers al 10 jaar om."

Met al die coronakopzorgen was u het misschien wat uit het oog verloren, maar de grondwaterstanden in Vlaanderen blijven bedroevend laag. En dus vindt de Vlaamse regering het tijd voor actie. Straks komt daarover een speciale taskforce samen, die de "Blue Deal" in de praktijk moet brengen. Dat is het grote actieplan met 70 punten waarmee de Vlaamse regering de droogte wil tegengaan. "Hier vragen wetenschappers al 10 jaar om: de waterschaarste structureel aanpakken", bevestigt Marijke Huysmans, professor Hydrologie aan de VUB.

"Het belangrijkste is dat we weer natte natuur (moerassen en venen) moeten aanmaken, want water moet kunnen infiltreren", legt Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) uit in "De ochtend" op Radio 1. "De laatste 50 jaar is 75 procent van onze natte natuur verdwenen."

"Een tweede poot is grote infrastructuurwerken: de bouw van infiltratiebekkens en spaarbekkens. En ten derde: de overheid zelf. We hebben nog altijd lekverliezen en we kunnen ons niet meer permitteren dat water verloren gaat. Ook dat zal worden rechtgezet."

In een eerste fase is 75 miljoen euro vrijgemaakt om onder meer landbouw- en industriebedrijven te helpen hun gebruik van zuiver water en grondwater te beperken. "De landbouw heeft een bijzondere rol", weet Huysmans. "Het is een van de eerste en grootste slachtoffers van waterschaarste, maar tegelijk een deel van de oplossing. Daar liggen nog heel wat mogelijkheden qua waterbesparing, hemelwatergebruik en gebruik van gezuiverd afvalwater."

Ook industrie kan een heel grote rol spelen, benadrukt ze. "Ook daar kunnen ze veel minder drinkwater en grondwater gebruiken. Ik heb daar ook mooie voorbeelden van gezien: bedrijven die hun eigen afvalwater zuiveren en gebruiken. Zo kunnen ze tot 50 procent van hun watergebruik reduceren."

En dat is dringend nodig, zegt Demir: "De tijd van aanmodderen is voorbij. Als je kijkt naar waterbeschikbaarheid en grondwater: het kan gewoon niet meer op deze manier. Vandaar dat het heel hoog op de politieke agenda staat."

"Toen ik pas minister was geworden, kwam een deskundige mij zeggen: als het nog een paar weken niet had geregend, zou er in sommige regio's geen water meer uit de kraan zijn gekomen. Dat wil ik niet. Ik wil ons voorbereiden op waterschaarste en droogte. Vandaar dat de bedrijven mee moeten."  Nieuwsflash
 
Belgische aanvraag voor de status "vrij van Afrikaanse varkenspest'Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2020: woningschade door extreme droogte Lees meer
 
 
Bescherming van kleinvee tegen aanvallen door wolvenLees meer
 
 
Gebruik van oude autobanden in de landbouwsector Lees meer
 
 
Nieuwigheden bij het aanmaken van de burenregeling Lees meer
 
 
Bladluizen in wintergranen 26-27 oktober 2020Lees meer
 
 
Belgapom op zoek naar nieuwe CEOLees meer
 
 
Nieuwe landbouwenquête in oktober 2020 Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsector: blijft grotendeels negatiefLees meer
 
 
Schade door everzwijnen al 169 keer gemeld op jagersapp Lees meer
 
 
Corona 2020: steunmaatregelen voor landbouw, tuinbouw, en zeevisserij Lees meer
 
 
Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts pleit voor beleid rond boslandbouw Lees meer
 
 
Proeftuinen Droogte Lees meer
 
 
Bloemenranden langs landbouwpercelen Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijnproject - Verbinding Brugge-Izegem Lees meer
 
 
Economische steun aan bedrijven - Terugvordering Lees meer
 
 
Begrip ‘echte landbouwer’Lees meer
 
 
Vleesveehouderij - Vleesconsumptie Lees meer
 
 
Steun aan producenten- en brancheorganisatiesLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer