Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 30 sep 2020 13:33 

Droogte/hitte 2020 - VLM nitraatresidu: verslag onafhankelijk expert van tel voor bezwaar


Landbouwers met teeltschade die vrezen voor te hoge nitraatresiduen, hoeven de schattingscommissie niet te laten komen, ook een verslag van een onafhankelijk expert kan gebruikt worden.

Dat liet de Mestbank/VLM weten aan de gemeenten die om een standpunt hieromtrent vroegen.
“Aangezien vanaf 2020 de brede weersverzekering van toepassing is, zullen landbouwers de expertenverslagen die in dit kader opgemaakt worden, kunnen gebruiken om hun bezwaar te onderbouwen”, reageert Bart De Schutter, afdelingshoofd van de Mestbank.

Vorige week werd een uitgebreide parlementaire vraag gesteld aan minister Jambon omtrent de erkenning droogte/hitte lente/zomer 2020 als ramp. De (voorlopige) schadeverslagen van experten zullen in dit kader ook kunnen gebruikt worden om de hoegrootheid van de schade aan te tonen t.o.v. het Vlaams Rampenfonds.

Conclusie erkenning droogte/hitte 2020:

Zonnebrand komt niet voor in de limitatieve opsomming van de schadelijke natuurverschijnselen die voor erkenning in aanmerking komen, zoals bepaald in artikel 2 van het decreet van 5 april 2019. De Europese regelgeving laat trouwens ook geen steunmaatregelen toe voor het herstel van de schade die daar rechtstreeks uit voortvloeit. Ernstige droogte kan, als de voorwaarden daarvoor voldaan zijn, wel erkend worden als ramp. In het concrete geval van de weersomstandigheden van deze zomer is het duidelijk dat we kunnen spreken over droogte die mogelijkerwijze in aanmerking kan komen voor een erkenning als ramp. Of dat effectief het geval zal zijn, zal in de eerste plaats afhangen van het advies van het KMI.
Dat advies kan maar officieel aangevraagd worden nadat alle schadegevallen zijn aangemeld. Daarvoor moet het nieuw uitvoeringsbesluit zijn goedgekeurd, en de timing daarvoor is november. De ingediende dossiers via de gemeenten worden dan meegenomen (oude procedure). Er kunnen nog nieuwe dossiers komen. Daarna kan het advies gevraagd worden aan het KMI. Daar zal dus nog wel eventjes tijd over gaan, maar dat is doordat we nu net in die overgangsperiode zitten tussen het Landbouwrampenfonds en het Rampenfonds in het algemeen.
De vaststellingen dienen uiteraard gebeurd te zijn voor de oogst.

LEES VRAAG EN ANTWOORD PARLEMENT

   Nieuwsflash
 
Nieuwe everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers Lees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer