Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 14 okt 2020 04:42 

Definitieve bandingfactor voor het project `Agristo Wielsbeke - solar'


Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een definitieve bandingfactor voor het project `Agristo Wielsbeke - solar'


Rechtsgrond(en)
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.4/1, § 1 en § 4, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018;
- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.2/1.7, ingevoegd bij het besluit van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van 10 juli 2020.
Vormvereiste(n)
De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 16 september 2020.
Initiatiefnemer(s)
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :
Artikel 1. De in het voorstel van de minister vervatte berekening en definitieve bandingfactor van 0,167 voor het project "Agristo Wielsbeke - solar" wordt gevalideerd. Het betreft een groenestroomproductie-installatie voor zonne-energie met een piekvermogen van minimum 2.267,36 kWp. Het zonnepark wordt opgesteld op het dak van Agristo NV, Ridder de Ghellinckstraat 9, 8710 Wielsbeke.
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 25 september 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR  Nieuwsflash
 
Belgische aanvraag voor de status "vrij van Afrikaanse varkenspest'Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2020: woningschade door extreme droogte Lees meer
 
 
Bescherming van kleinvee tegen aanvallen door wolvenLees meer
 
 
Gebruik van oude autobanden in de landbouwsector Lees meer
 
 
Nieuwigheden bij het aanmaken van de burenregeling Lees meer
 
 
Bladluizen in wintergranen 26-27 oktober 2020Lees meer
 
 
Belgapom op zoek naar nieuwe CEOLees meer
 
 
Nieuwe landbouwenquęte in oktober 2020 Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsector: blijft grotendeels negatiefLees meer
 
 
Schade door everzwijnen al 169 keer gemeld op jagersapp Lees meer
 
 
Corona 2020: steunmaatregelen voor landbouw, tuinbouw, en zeevisserij Lees meer
 
 
Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts pleit voor beleid rond boslandbouw Lees meer
 
 
Proeftuinen Droogte Lees meer
 
 
Bloemenranden langs landbouwpercelen Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijnproject - Verbinding Brugge-Izegem Lees meer
 
 
Economische steun aan bedrijven - Terugvordering Lees meer
 
 
Begrip ‘echte landbouwer’Lees meer
 
 
Vleesveehouderij - Vleesconsumptie Lees meer
 
 
Steun aan producenten- en brancheorganisatiesLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer