Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 nov 2020 11:16 

West-Vlaanderen wil resterende 37 km onbevaarbare waterlopen 3de categorie overnemen


West-Vlaanderen / Diksmuide / Nieuwpoort – In kader van rationalisering wil de provincie West-Vlaanderen de 37 km resterende onbevaarbare waterlopen overnemen van de gemeentes. Dit is één van de voorstellen die de provincie heeft overgemaakt aan de Vlaamse Regering in kader van Blue Deal. Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide: “De provincie West-Vlaanderen is binnen West-Vlaanderen één van de grootste waterloopbeheerders. Deze rationalisatie zou alvast logisch zijn. Maar in de Blue Deal wordt gepeild naar structurele maatregelen inzake wateropslag en daar kunnen ingrepen in onze waterlopen ook aan tegemoet komen.”

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte. De Provincie West-Vlaanderen is in de provincie sedert 2015 een zeer grote speler in het integraal waterbeheer. De Provincie West-Vlaanderen is als waterlopenbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van 3.653 km onbevaarbare waterlopen van 2de categorie.

De provincie heeft samen met de andere provincies voorstellen geformuleerd naar de Vlaamse overheid in kader van de Blue Dealoefening. Deze voorstellen konden we optekenen na een antwoord van gedeputeerde Bart Naeyaert op een mondelinge vraag van Provincieraadslid Luc Coupillie in de provincieraad van 22 oktober:
- De provincie West-Vlaanderen wil de 37 km resterende onbevaarbare waterlopen 3de categorie overnemen van de gemeentes.
- De rationalisatie in wetgeving dient te worden gemoderniseerd over de raden van bestuur en wijze van beslissing van de Polders en Wateringen. In de andere provincies is er nog werk aan de winkel inzake fusies. Voor West-Vlaanderen is die oefening in vorige legislaturen al gemaakt.
- Er dient een rationalisatie te gebeuren van de onbevaarbare waterlopen 1ste categorie.
Provincieraadslid Luc Coupillie: “We kunnen ons vinden in deze voorstellen. Maar we hadden voor onze contreien ook graag waterbesparende ingrepen zien aangereikt. Verbreding van onbevaarbare waterlopen 1ste categorie kunnen voor heel wat bergruimte zorgen. Een goed voorbeeld hiervan zou een verbreding zijn van de Grote Beverdijk van Nieuwpoort tot Diksmuide, reeds 30 jaar in de aandacht omwille van wateroverlast. Deze ingreep zou nog meer zijn nut bewijzen nu als waterbesparende maatregel.“
Provincieraadslid Coupillie vroeg dan ook dat de deputatie dit voorstel in een postscriptum zou nasturen naar het kabinet van minister Demir.
“Hopelijk zullen ook lokale overheden en de Polderbesturen deze en nog andere waterbergende ingrepen aankaarten. We mogen dit momentum van subsidiering van de zo nodige waterbesparende maatregelen niet aan West-Vlaanderen laten voorbijgaan”, besluit Coupillie.

https://www.focus-wtv.be/video/vragenuurtje-blue-deal-verhaal  Nieuwsflash
 
Schade door voorbijgangers aan bloemenperceelsrandenLees meer
 
 
KB omtrent verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Groen licht voor overgangsregulering GLB Lees meer
 
 
Hobbykoks die huisbereide gerechten klaarmaken en verkopen via internet: Ja, maar... Lees meer
 
 
Veilig bomen knottenLees meer
 
 
Carrefour verkoopt ‘eerlijk fruit’ van Fairebel Lees meer
 
 
!Erg: landbouwers enige ondernemers die ook buiten de solden met verlies mogen verkopenLees meer
 
 
Stop 'agribashing'Lees meer
 
 
Op weg naar erkenning ramp droogte voorjaar/zomer 2020 ...Lees meer
 
 
Aardappelteelt en klimaatproblematiekLees meer
 
 
Uitbetaling voorschot premies: zoogkoeienhouderij en vergroeningLees meer
 
 
Publicatie van de versie 4.0 van de Vegaplan Standaard/G-040 A-BLees meer
 
 
Herevaluatie van de risico’s van hoogpathogene aviaire influenza subtype H5Nx Lees meer
 
 
Fraudebestrijding in landbouw en visserij - terugvordering Europese middelenLees meer
 
 
Nertsenhouderijen en COVID-19Lees meer
 
 
ABV: Post-Covid: van Just-in-Time naar Just-in-Case!?Lees meer
 
 
Verhogen markt- en prijstransparantie landbouw- en voedselmarkt: regelgeving Lees meer
 
 
Erkenning rampen 1 juni - 27 juli 2019 Lees meer
 
 
Aantal land- en tuinbouwers daalt jaarlijks, maar het aantal ongevallen in de sector nietLees meer
 
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar Lees meer