Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 nov 2020 15:04 

Varkenspest


Op 20 november heeft de Europese commissie zijn goedkeuring gegeven om alle beperkingsgebieden "Afrikaanse varkenspest" (AVP) in België op te heffen. Dit betekent dat we op Europees niveau terug de vrije status herwinnen en dat België voortaan niet meer op de kaart van getroffen landen in Europa staat. Deze terugkeer naar een normale situatie op Europees niveau bevestigt dat de ziekte officieel is uitgeroeid. Dit zal de handel in ons varkensvlees binnen Europa vergemakkelijken. Het is bovendien een duidelijk signaal voor derde landen die een embargo hebben ingesteld op Belgische varkensvlees.

Op 27 oktober, een jaar nadat voor de laatste keer sporen van viruscirculatie bij wilde everzwijnen werden vastgesteld, heeft België via het FAVV een verzoek ingediend bij de Europese Commissie om alle beperkingsgebieden "Afrikaanse varkenspest" (AVP) op te heffen. Gelijktijdig werd bij de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) een aanvraag ingediend om de ziektevrije status voor alle suidae (varkens en everzwijnen, zowel in het wild als in gevangenschap) te herwinnen. (zie het persbericht van 28 oktober 2020).Het dossier dat bij de OIE is ingediend om op internationaal niveau opnieuw de vrije status te verkrijgen, is nog steeds in behandeling. Het herwinnen van deze vrije status is een essentiële stap om de onderhandelingen met derde landen over het opheffen van de huidige embargo’s op Belgisch varkensvlees op gang te brengen.

Dankzij de gunstige ontwikkeling wat betreft de Europese status zullen varkenshouders in de beperkingsgebieden (die in 2018 hun varkens preventief moesten ruimen) hun bedrijven opnieuw kunnen bevolken. Het ministerieel besluit dat dit regelt volgt op dit ogenblik de administratief noodzakelijke stappen en zal nog voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd.

Het blijft desondanks belangrijk om waakzaam te zijn. De Afrikaanse varkenspest circuleert nog steeds in Oost-Europa en het virus heeft zich in september verder verspreid naar het grensgebied in Duitsland met Polen. Ons land volgt, net als alle Europese landen, de situatie aandachtig op om zo een tweede introductie van het virus te voorkomen.

Hoewel de ziekte nu is uitgeroeid handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. In de toekomst zullen ze geleidelijk aan worden afgebouwd, volgens een reeds vastgestelde strategie.

Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder FAVV : “De vele inspanningen van zowel de verschillende betrokken overheden als de sectoren leveren met het bekomen van dit Europees “vrij statuut” een eerste concreet resultaat op. We zijn er van overtuigd dat nu ook de OIE en derde landen zullen volgen. Als agentschap zetten we alles op alles om dit zo snel als mogelijk te realiseren.”

David Clarinval, federaal Minister van Landbouw : “De goedkeuring van de Europese Commissie om de ziektevrije status te herwinnen is uitstekend nieuws voor onze boeren en de hele varkenssector. Zij hebben moeilijke maatregelen opgevolgd om deze epidemie in te dammen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de beslissing van de OIE spoedig zal volgen. Ik ben verheugd over de uitstekende samenwerking tussen de federale regering, het Waals Gewest en het FAVV. De doeltreffendheid en de snelheid van de genomen maatregelen hebben het mogelijk gemaakt om de verspreiding van deze ziekte te stoppen. Het einde is in zicht en het stelt ons in staat om richting te geven aan de stappen die we moeten nemen om de embargo's van verschillende derde landen zo snel mogelijk op te heffen.”

Het FAVV en dierengezondheid
Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft de Afrikaanse varkenspest (AVP), werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer informatie over de Afrikaanse varkenspest:
http://www.favv.be/avp/  Nieuwsflash
 
Brussel Groen zou landbouwgrond kopen in Vlaams- en Waals-Brabant ...Lees meer
 
 
BLHB wijst voorstellen LNV voor een nieuw pachtstelsel af (NL)Lees meer
 
 
Verse en gezonde voeding alsmaar duurderLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer
 
 
Opslag van stalmest op de akkerLees meer
 
 
Onderzaai gras in maÔs: techniek aanpassen aan het zaaitijdstip Lees meer
 
 
13% van de Vlaamse landbouwers sloot een brede weersverzekering af in 2020 Lees meer
 
 
Lage grondwaterstand - Maatregelen Lees meer
 
 
De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020: ontevredenheid stijgt Lees meer