Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 nov 2020 10:12 

Uitbetaling voorschot premies: zoogkoeienhouderij en vergroening


Uitbetaling voorschot premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en voorschot premie voor vergroening campagne 2020
Op 30 november 2020 wordt het voorschot van de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het voorschot van de premie voor vergroening uitbetaald aan de Vlaamse landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk enkele dagen later pas zichtbaar op hun bankrekening.

Voorschot premie voor het behoud van de intensieve zoogkoeienhouderij

De landbouwers die voor de campagne 2020 een geldige deelnameverklaring hebben ingediend via het e‑loket, krijgen een voorschot van 70% op de premie voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2020, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt.

Op basis van het Vlaams deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het totaal aantal premierechten van de Vlaamse landbouwers, is het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe vastgesteld op € 181. Met dit voorschot wordt hiervan 70% uitbetaald, ofwel 126,7€ per premiegerechtigde zoogkoe.

De landbouwers die minder dan 14 premiegerechtigde dieren hebben in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2020, ontvangen geen voorschot.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2019. Het laattijdig indienen van de deelnameverklaring, leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

Eind december zal bijkomend 25% van het premiebedrag uitbetaald worden voor dezelfde  premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2020, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt. Het saldo van de steun voor alle premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben gedurende het volledig kalenderjaar 2020, wordt eind april 2021 uitbetaald.

Voorschot premie voor vergroening

Een voorschot van 70% op de premie voor vergroening wordt uitbetaald aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 95,6% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Eind december volgt een tweede betaling tot 95% (nog 25% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen). De diverse saldobetalingen zijn gepland in het voorjaar van 2021.

 

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen (voorschot)betaling.

Op de afrekening vindt de landbouwer alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun. Midden december staat deze gedetailleerde informatie op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Voor informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers altijd contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.  Nieuwsflash
 
Werken in koude weersomstandighedenLees meer
 
 
Kans op normale grondwaterstanden bij start groeiseizoen is kleinLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Tijdelijke VLIF-waarborg getroffen boeren door slechte conjunctuur, vogelgriep of BrexitLees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Vier nieuwe kuilmaÔsrassen op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst Lees meer
 
 
Seizoen voorjaarsbloeiers start met week van de tulp van 16 tot 23 januariLees meer
 
 
Droogte: niet alleen naar de landbouw wijzenLees meer
 
 
Productievoorschriften gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025Lees meer
 
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Evaluatie van de risicoís voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniŽLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer