Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 dec 2020 13:17 

Heldere markt- en prijsgegevens van landbouwproducten


In de toekomst zal er door spelers in de agrovoedingketen nog meer informatie vrijgegeven worden over de wekelijkse en maandelijkse prijzen van een aantal landbouwproducten. Die informatie is nuttig voor landbouwers om voldoende op de prijzen voor het voedsel - dat ze produceren - te kunnen wegen. De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits haar eerste goedkeuring gegeven aan dit Europees initiatief om de transparantie in de voedselvoorzieningsketen op Vlaams niveau te verbeteren.

Onze landbouw- en voedingssector werkt sterk marktgericht. Bedrijven produceren in functie van wat de consumenten vragen. Door de veranderende markt is het niet altijd gemakkelijk voor land- en tuinbouwers om een goed overzicht op de prijzen te hebben en te houden.
De Europese lidstaten zijn al geruime tijd verplicht marktinformatie aan de Europese Commissie te melden. Het gaat hier voornamelijk om wekelijks en maandelijks te melden prijsgegevens van de meeste landbouwsectoren, maar ook om productie- en areaalgegevens van een aantal sectoren.

Vanaf 1 januari volgend jaar worden deze verplichtingen uitgebreid na aandringen van de Europese Raad, het Europees Parlement en diverse werkgroepen bij de Europese Commissie om iets te doen aan het gebrek aan transparantie in de gehele voedselketen.

Voor het eerst zullen niet louter gegevens over de ‘ruwe’ landbouwproducten worden gepubliceerd, maar ook marktgegevens over verwerkte producten. Dat is onder meer het geval voor vlees, eieren, zuivel, groenten en fruit, akkerbouwgewassen en suiker. Zo worden er bv. prijzen opgevraagd voor tarwemeel, consumptiemelk, buikspek, kippendijen, alsook de hoeveelheid opgeslagen suiker.

Het Departement Landbouw en Visserij zal de gegevens verwerken en zal die gegevens wekelijks publiceren op zijn website. Dit zal alle marktdeelnemers helpen de ontwikkelingen in de loop van de tijd op te volgen - met inbegrip van landbouwers en hun producentenorganisaties, en kleine en middelgrote ondernemingen. Het zal hun helpen om de markttrends in de verschillende stadia van de keten op te volgen bij ons maar ook in de andere lidstaten.

Bij de marktdeelnemers zullen de sectorfederaties een belangrijke rol spelen voor het aanleveren van de gegevens van hun leden. Er werd voorafgaandelijk dan ook met hen overleg gepleegd. Ook individuele marktoperatoren kunnen worden aangesproken. Zij zullen nog dit jaar gecontacteerd worden met begeleidende informatie wat er juist van hun wordt verwacht.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De agrovoedingsketen in Vlaanderen, en bij uitbreiding in heel Europa, wordt gekenmerkt door veel kleine aanbieders zoals landbouwers en doorgaans een kleinere groep grote kopers zoals voedingsbedrijven of retailers. Die marktsituatie leidt tot onevenwichtige verhoudingen in het nadeel van de landbouwers. Met de nieuwe verplichting om meer prijs- en marktgegevens openbaar te maken, kunnen onze landbouwers meer wegen op de prijsvorming van hun lekkere voedingsproducten. ”  Nieuwsflash
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME): lijst equivalente maatregelen Lees meer
 
 
Evaluatie van de risicoís voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Meelwormen toegelaten voor menselijke consumptie in EU Lees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Vlaamse kost met voedselcoalitie en -veranderaarsLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
325 miljoen euro Europees Brexit fonds voor BelgiŽLees meer
 
 
Schadevergoedingen voor de pelsdierhouders Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over veemarkten in Vlaanderen Lees meer
 
 
VraEuropese verordening die voor onrust zorgt bij de beoefenaars van de duivensportLees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniŽLees meer
 
 
POC: Vrije aardappelen (meeleveraardappelen) niet meer automatisch meeleverenLees meer
 
 
Virtuele uitreiking van de Michelin-sterren Lees meer
 
 
conformiteitsattest kamerwoningen voor seizoenarbeidersLees meer
 
 
Ook biologisch afbreekbare landbouwfolies vervuilen de bodemLees meer
 
 
Opinie bij 'extra steun voor psychologische begeleiding landbouwers'Lees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer
 
 
Parlementaire vraag over de verlenging van de krokusvakantie Lees meer