Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 14 jan 2021 02:42 

Wetgevend kader betreffende de kunstmestregisters


VLM loopt vooruit op een definitieve goedkeuring van wetgevend kader betreffende de kunstmestregisters.
Producenten, verdelers, importeurs, exporteurs van kunstmest die zich eerder, conform de huidige wetgeving, ter goeder trouw hebben geregistreerd ontvingen recent een mail van de VLM die stelt dat er nu reeds kan gestart worden met digitale registraties.

“Elke uitbater die minstens 10.000 kg N per jaar uit kunstmest produceert, verdeelt, importeert of exporteert en die levert aan verdelers of aan landbouwers, moet een digitaal verkoopregister bijhouden en doorsturen naar de Mestbank. .. Als u registerplichtig bent, moet u al uw leveringen registreren. Dat betekent naast de leveringen aan landbouwers, ook de leveringen aan particulieren, handelaars en/of buiten Vlaanderen. Het verkoopregister moet uiterlijk de 2de dag na levering ingevuld worden op het Mestbankloket. Voor 2021 geldt een overgangsregeling : uiterlijk de 7de dag na levering moet het verkoopregister digitaal of op papier ingevuld zijn; uiterlijk de 30ste dag na levering moet het verkoopregister ook ingevuld zijn op het Mestbankloket.”

Dit Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) is momenteel nog niet goedgekeurd noch rechtsgeldig.

Dit is pas het geval na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het negatief advies van de Raad Van State van 12 november 2020  bevestigde reeds een aantal bezwaren van de sector o.m. een mogelijke belemmering van het vrij verkeer van ‘bemestingsproducten’ waarvoor een Europese wetgeving geldt die recent is aangepast en uitgebreid (o.m. VO2019/1009).

Het BVR doorloopt momenteel dan ook de TRIS procedure waarbij Europa zal nagaan of er inderdaad een belemmering is van de vrije handel in de EU.  Elke lidstaat, bedrijf, organisatie, … kan op eenvoudige wijze en in de moedertaal bezwaren indienen via TRIS-Europe : 2020/715/B (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nl/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=715). Het TRIS advies wordt verwacht na 22 februari 2021.

Bovendien moet ook de gegevensbeschermingsautoriteit nog een advies formuleren. Klachten kunnen ingediend worden via  https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

De sector herhaalt haar standpunt dat het huidige BVR omtrent de registerplicht een zinloze en overbodige extra administratieve last is en dus disproportioneel en niet efficiënt en vooral een bedreiging voor de positie van producenten, traders, havenbedrijven, verdelers, handelaars - deze laatste hoofdzakelijk Vlaamse KMO’s en familiale bedrijven.  Nieuwsflash
 
Bebossing landbouwgrond Lees meer
 
 
Ventilus-project - Onderzoeksrapporten + alternatief tracé Noord-FrLees meer
 
 
Brede weersverzekering - Subsidieaanvragen 2020Lees meer
 
 
Dierenartsen met opdracht (DMO's) in slachthuizenLees meer
 
 
Fraude met meststalen Lees meer
 
 
Boer zoekt BankLees meer
 
 
Werken in koude weersomstandighedenLees meer
 
 
Kans op normale grondwaterstanden bij start groeiseizoen is kleinLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Tijdelijke VLIF-waarborg getroffen boeren door slechte conjunctuur, vogelgriep of BrexitLees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Vier nieuwe kuilmaïsrassen op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst Lees meer
 
 
Seizoen voorjaarsbloeiers start met week van de tulp van 16 tot 23 januariLees meer
 
 
Droogte: niet alleen naar de landbouw wijzenLees meer
 
 
Productievoorschriften gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025Lees meer
 
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Evaluatie van de risico’s voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniëLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer