Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 jan 2021 07:30 

Productievoorschriften gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen


Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, vervangen bij het decreet van 26 april 2019, en artikel 4, 2° ;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 10, § 3 en § 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015;
- het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen, artikel 3, 4, 5, 6 en 7.
Vormvereiste
Het volgende vormvereiste is vervuld:
- Er is overleg gepleegd met de gewesten en de expertgroep op 30 oktober 2020.

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ BESLUIT:
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het ministerieel besluit van 16 oktober 2017: het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.
Art. 2. De lijst van niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.
De lijst van niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 3. Dit besluit voorziet in de uitvoering van de volgende verordeningen:
1° verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91;
2° verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag na de publicatie van de lijsten in de databank, vermeld in artikel 1, 4°, van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017.
Art. 5. Het besluit van de secretaris-generaal van 27 november 2019 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen wordt opgeheven.

Brussel, 26 november 2020.
De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
P. DE CLERCQ

Bijlage 1. Lijst niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 2, eerste lid
Deel A - Groenten en kruiden

gewas gewassubgroep
Allium cepa - (zaai-)ui zaaiui geel
Allium cepa - (zaai-)ui zaaiui rood
Apium graveolus var. dulce - bleekselderij groen
Barbarea verna (B.praecox) - winterkers  
Beta vulgaris ssp. vulgaris - Snijbiet (Warmoes, Mangold) blad
Beta vulgaris ssp. vulgaris - Snijbiet (Warmoes, Mangold) steel - rood
Beta vulgaris ssp. vulgaris - Snijbiet (Warmoes, Mangold) steel - wit
Beta vulgaris var. conditiva - kroot, rode biet rond rood
Brassica napus var. Napobrassica - koolraap  
Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes - koolrabi paars
Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes - koolrabi wit industrie
Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes - koolrabi wit vers
Brassica, diverse species - raapsteel  
Cichorium endivia - andijvie breedbladig herfst
Cichorium endivia - andijvie breedbladig kas/vroeg
Cichorium endivia - andijvie breedbladig zomer
Claytonia (Montia) perfoliata - Winterpostelein  
Cucumis sativus - komkommer herfst beschutte teelt
Cucumis sativus - komkommer voorjaar beschutte teelt
Cucumis sativus - komkommer zomer beschutte teelt
Cucurbita maxima - pompoen hokkaido oranje
Cucurbita moschata - muskaatpompoenen butternut
Lepidium sativum - tuinkers  
Phaseolus vulgaris var. vulgaris - stokboon Stokslaboon - groen
Phaseolus vulgaris var. vulgaris - stokboon Snijboon - groen
Raphanus sativus var. niger - (Zwarte) Rammenas  

Deel B - Akkerbouwgewassen
Triticum spelta L. - Spelt  
Triticosecale - Triticale - Wintertriticale  
Zea mays - kuilmaïs zeer vroeg tot vroeg
Zea mays - kuilmaïs vroeg tot halfvroeg
Zea mays - kuilmaïs halfvroeg tot halflaat
Zea mays - kuilmaïs halflaat tot zeer laat
Zea mays - korrelmaïs vroeg
Zea mays - korrelmaïs laat

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de secretaris-generaal van 26 november 2020 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.
Brussel, 26 november 2020
De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
P. DE CLERCQ

Bijlage 2. Lijst niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen als vermeld in artikel 2, tweede lid
Deel A. Groenten en kruiden
gewas gewassubgroep
Allium ascalonicum - sjalot zaaisjalot rood
Allium cepa - (zaai-)ui zaaiui wit
Allium fistulosum - stengelui wit
Allium porrum - prei herfst
Allium porrum - prei winter
Allium porrum - prei zomer
Allium schoenoprasum - Bieslook  
Anethum graveolens - Dille  
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - Kervel  
Apium graveolus var. rapaceum - knolselderij  
Apium graveolus var. secalinum - selderij (bladselderij, snijselderij) andere
Asparagus officinalis - asperge  
Beta vulgaris var. conditiva - kroot, rode biet lang
Beta vulgaris var. conditiva - kroot, rode biet rond gekleurd (anders dan rood)
Borago officinalis - Komkommerkruid (Borage of Bernagie)  
Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda - savooiekool herfst
Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda - savooiekool winter
Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda - savooiekool zomer
Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera - spruitkool laat
Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera - spruitkool middelvroeg
Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera - spruitkool vroeg
Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera - spruitkool winter
Brassica oleracea var. acephala - boere(n)kool, bladkool maaiboerekool
Brassica oleracea var. acephala - boere(n)kool, bladkool struikboerekool groen
Brassica oleracea var. botrytis - bloemkool, romanesco, torentjesbloemkool bloemkool romanesco
Brassica oleracea var. botrytis - bloemkool, romanesco, torentjesbloemkool bloemkool wit
Brassica oleracea var. botrytis - bloemkool, romanesco, torentjesbloemkool bloemkool gekleurd
Brassica oleracea var. capitata f. alba - spitskool Laat
Brassica oleracea var. capitata f. alba - spitskool vroeg
Brassica oleracea var. capitata f. alba - witte kool zuurkool
Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittte kool herfst
Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittte kool zomer
Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittte kool bewaring
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rode kool bewaring
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rode kool herfst
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rode kool zomer
Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica - broccoli herfst
Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica - broccoli zomer
Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica - broccoli vroeg
Brassica pekinensis (Brassica chinensis) - Chinese kool bewaring
Brassica pekinensis (Brassica chinensis) - Chinese kool herfst
Brassica pekinensis (Brassica chinensis) - Chinese kool voorjaar
Brassica pekinensis (Brassica chinensis) - Chinese kool zomer
Brassica rapa var. rapifera - Raap Winterraap - rood
Brassica rapa var. rapifera - Raap meiraap
Brassica rapa var. rapifera - Raap Herfstraap -wit
Brassica species - Asia-greens  
Capsicum annuumL. Spaanse peper  
Capsicum annuum var. grossum - paprika geblokt geel
Capsicum annuum var. grossum - paprika geblokt oranje
Capsicum annuum var. grossum - paprika geblokt rood
Capsicum annuum var. grossum - paprika zoete punt geel
Capsicum annuum var. grossum - paprika zoete punt oranje
Capsicum annuum var. grossum - paprika zoete punt rood
Capsicum annuum var. grossum - paprika onderstammen
Capsicum annuum var. grossum - paprika overig
Capsicum species - Chili  
Cichorium endivia - andijvie krul herfst
Cichorium endivia - andijvie krul kas/vroeg
Cichorium endivia - andijvie krul zomer
Cichorium intybus partim - Suikerbrood groenlof herfst
Cichorium intybus partim - Suikerbrood groenlof vroeg
Cichorium intybus partim L. - radicchio rosso herfst
Cichorium intybus partim L. - radicchio rosso vroeg
Cichorium intybus partim L. - radicchio rosso zomer
Coriandrum sativum - Koriander  
Cucumis sativus - komkommer mini-komkommer
Cucumis sativus - komkommer onderstammen
Cucumis sativus - komkommer andere
Cucurbita maxima - pompoen hokkaido groen
Cucurbita maxima - pompoen andere
Cucurbita moschata - muskaatpompoen Niet gespecifieerd
Cucurbita pepo - courgette geel
Cucurbita pepo - courgette groen
Daucus carota ssp. sativus - peen (wortel) bussel
Daucus carota ssp. sativus - peen (wortel) Flakkeese
Daucus carota ssp. sativus - peen (wortel) Nantes
Diplotaxis tenuifolia -- - Wilde rucola  
Eruca sativa - rucola/raketsla  
Foeniculum vulgare var. dulce - knolvenkel herfst
Foeniculum vulgare var. dulce - knolvenkel voorjaar
Foeniculum vulgare var. dulce - knolvenkel zomer
Ipomoea batatas - bataat, zoete aardappel  
Lactuca sativa var. capitata - bataviasla  
Lactuca sativa var. capitata - kropsla  
Lactuca sativa var. capitata - ijsbergsla  
Lactuca sativa var. capitata - andere  
Lactuca sativa var. crispa - eikenbladsla  
Lactuca sativa var. crispa - pluksla  
Lactuca sativa var. crispa - lollo rossa/lollo bionda  
Lactuca sativa var. longifolia - bindsla (romanasla)  
Melissa officinalis - Citroenmelisse  
Ocimum basilicum - Basilicum Basilicum genovese
Origanum vulgare - Wilde marjolein (Oregano)  
Pastinaca sativa - pastinaak  
Petroselinum crispum - peterselie gekruld
Petroselinum crispum - peterselie gladbladig
Petroselinum crispum convar. radicosum - wortelpeterselie  
Phaseolus vulgaris var. Nanus - stamboon Dopbonen andere
Phaseolus vulgaris var. Nanus - stamboon Stamslaboon geel/boter
Phaseolus vulgaris var. Nanus - stamboon Stamslaboon groen
Phaseolus vulgaris var. Nanus - stamboon Stamslaboon paars
Phaseolus vulgaris var. vulgaris - stokboon Snijboon geel
Phaseolus vulgaris var. vulgaris - stokboon Snijboon paars
Phaseolus vulgaris var. vulgaris - stokboon stokslaboon geel/boter
Pisum medulare - kreukerwt donkergroen - laat- fijn
Pisum medulare - kreukerwt donkergroen - vroeg - grof
Pisum sativum conv. axiphium - suikerpeul (sluimerwt, peulen, doppeul)  
Pisum sativum convar. sativum - doperwten groen - vroeg - grof
Raphanus sativus - rammenas  
Raphanus sativus var. sativa - radijs rood
Raphanus sativus var. sativa - radijs wit
Satureja hortensis - bonenkruid  
Satureja hispanica - Schorseneer  
Solanum lycopersicum - tomaat cherry
Solanum lycopersicum - tomaat cocktail
Solanum lycopersicum - tomaat medium
Solanum lycopersicum - tomaat pruimtomaat
Solanum lycopersicum - tomaat specialiteiten
Solanum lycopersicum - tomaat tros
Solanum lycopersicum - tomaat vleestomaat
Solanum melongena - aubergine  
Spinacia oleracea - spinazie herfst
Spinacia oleracea - spinazie voorjaar
Spinacia oleracea - spinazie zomer
Thymus vulgaris - Thijm  
Valerianella olitoria - veldsla langbladig
Valerianella olitoria - veldsla roosjes
Vicia faba var. major - tuinboon  
Zea mays convar. saccarata - suikermais  

Deel B. Akkerbouwgewassen
gewas gewassubgroep
Avena sativa L - Haver > Zomerhaver  
Avena strigosa Schreb. - Avena strigosa - zwarte haver  
Helianthus annuus L. - Zonnebloem  
Hordeum vulgare /. Sensu lato - Gerst > Wintergerst  
Solanum tuberosum - aardappel consumptie bloemig
Solanum tuberosum - aardappel consumptie rode schil
Solanum tuberosum - aardappel consumptie vastkokend
Solanum tuberosum - aardappel consumptie vroeg
Solanum tuberosum - aardappel verwerking chips
Solanum tuberosum - aardappel verwerking friet
Solanum tuberosum - aardappel consumptie vrij vastkokend
Triticosecale - triticale zomertriticale
Triticum aestivum - wintertarwe voedertarwe
Triticum aestivum - wintertarwe verbeterende baktarwe
Triticum aestivum - wintertarwe Baktarwe (gewoon)
Triticum aestivum - zomertarwe voedertarwe
Triticum aestivum - zomertarwe verbeterende baktarwe
Triticum aestivum - zomertarwe Baktarwe (gewoon)
Triticum sativum - Triticum turgidum subs turgidum - durumtarwe of harde tarwe  
Triticum sativum - Triticum timopheevii - Zanduri tarwe  

Deel C. Voedergewassen en groenbemesters
gewas gewassubgroep
Lolium multiflorum - Italiaans raaigras diploïd
Lolium multiflorum - Italiaans raaigras tetraploïd
Lolium perenne - Engels raaigras laat diploïd
Lolium perenne - Engels raaigras tussentype tetraploïd
Lolium perenne - Engels raaigras laat tetraploïd
Lolium perenne - Engels raaigras tussentype diploïd
Lolium perenne - Engels raaigras vroeg diploïd
Lolium perenne - Engels raaigras vroeg tetraploïd
Medicago sativa - luzerne  
Phacelia tanacetifolia - phacelia  
Phleum pratense L. Timothee laat
Phleum pratense L. Timothee vroeg
Pisum sativum - droge erwt lente - gele erwt
Pisum sativum - droge erwt lente - groene erwt
Pisum sativum - droge erwt winter - gele erwt
Pisum sativum - droge erwt winter - groene erwt
Pisum sativum - voedererwt Lente - gekleurde bloem
Pisum sativum - voedererwt Lente - witte bloem
Pisum sativum - voedererwt Winter - gekleurde bloem
Pisum sativum - voedererwt Winter - witte bloem
Raphanus sativus var. oleiferus - bladrammenas  
Sinapis alba - gele mosterd (witte mosterd)  
Trifolium alexandrinum L. - Alexandrijnse klaver  
Trifolium incarnatum L. - Incarnaatklaver  
Trifolium pratense - rode klaver  
Trifolium repens - witte klaver  
Vicia sativa - zomerwikke  

Deel D. Fruit
gewas gewassubgroep
Fragaria x ananassa - aardbei  
Cucumis melo - Meloen Charantaise

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de secretaris-generaal van 26 november 2020 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.
Brussel, 26 november 2020.
De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
P. DE CLERCQ  Nieuwsflash
 
Een bib van bodembacteriŽn voor duurzame sojaLees meer
 
 
Dodelijk paardenvirusLees meer
 
 
Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel? Lees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Iets hogere stikstofadviezen Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over de aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer
 
 
Onderzoek naar grootschalige mestfraude in Vlaanderen Lees meer
 
 
Het herstel van natte natuur Lees meer
 
 
De toestand van de Vlaamse bodemLees meer
 
 
Dewulf MH 24x-stortbunkers nieuwe optiesLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren Ė campagne 2020 Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Webinar ĎSuikerbieten en Cichoreií Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
SubsidiŽring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer