Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 01 apr 2021 08:16 

De OESO heeft haar rapport met de Belgische milieuprestaties opgemaakt


Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar rapport over de Belgische milieuprestaties. Meer dan 250 Belgische experts van de regionale en federale administraties reageerden op vragen van de OESO. De ministers van Leefmilieu Alain Maron (Brussel), Céline Tellier (Wallonië), Zuhal Demir (Vlaanderen) en Zakia Khattabi (federaal) zijn verheugd over deze omvangrijke gecoördineerde operatie tussen de gewesten en de federale overheid. Ze benadrukken dat verschillende belangrijke aanbevelingen van de OESO overeenstemmen met de wegen die ze al zijn ingeslagen in hun beleid.

De evaluatie van de implementatie van het Belgische milieubeleid (Environmental Performance Review “EPR”) maakt deel uit van een terugkerende cyclus van analyse en uitwisselingen tussen de OESO en de Belgische autoriteiten. Aangezien het laatste evaluatierapport dateert van 2007, maakt het vandaag gepubliceerde rapport de balans op van het beleid van de voorbije 13 jaar in België.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Water- en luchtkwaliteit
  • Afvalbeheer en circulaire economie
  • Biodiversiteit
  • Klimaatverandering
  • Duurzame ontwikkeling en groene groei
  • Naleving van wetgeving en bestuur (toegang tot informatie en het gerecht voor burgers)
  • Coördinatie van het milieubeleid van de gewesten en de federale overheid

Vandaag presenteerde Rodolfo Lacy, directeur Milieu van de OESO, de belangrijkste OESO-aanbevelingen gericht aan België tijdens een virtuele persconferentie. Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap (EMA), baseerde zich op de inzichten die werden ontwikkeld in het State of the Environment Report (SOER) om te benadrukken welke hervormingen nodig zijn om een duurzame transitie in Europa en in België te realiseren.

Alain Maron, Céline Tellier en Zakia Khattabi namen samen met  Rodolfo Lacy en Hans Bruyninckx deel aan de persconferentie. Zuhal Demir kon niet deelnemen. Alle aanwezige ministers gaven commentaar en reageerden op de aanbevelingen van de OESO.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatie Democratie: "Samen met de Brusselse regering werken we al bijna twee jaar aan de ontwikkeling van een groener, duurzamer en veerkrachtiger stadsgewest. Wij hebben dan ook met grote belangstelling kennisgenomen van het uitgebreide, uitgevoerde werk en van de aanbevelingen die in het verslag worden gedaan. Deze zullen onze werkzaamheden aansturen en ons in staat stellen om onze vooruitgang te meten op weg naar onze milieu- en klimaatdoelstellingen. "

Céline Tellier, Waals minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Rurale Renovatie en Dierenwelzijn: “Biodiversiteit is een bijzonder thema dat we centraal stellen in het werk van de Waalse regering en waarvoor we reeds de 360° Biodiversiteitsstrategie en de herziening van de Natuurwet lanceerden. Bovendien is biodiversiteit ook een belangrijk onderdeel van de herstelplannen. Zo zijn er vier grote projecten, namelijk de oprichting van twee nationale parken, de versterking van beschermde gebieden, het verhogen van de klimaatweerbaarheid van de Waalse bossen en het herinvoeren van meanderende waterlopen om droogte en overstromingen te bestrijden. Ook de circulaire economie vergeten we niet, want de Waalse regering investeert fors in dit thema via verschillende projecten.”

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme: “Dat Vlaanderen de tanker van het omgevingsbeleid probeert te keren is ook de OESO niet ontgaan. De verhoogde inspanningen die Vlaanderen levert met onder meer de Blue Deal in de strijd tegen droogte, de aanpak van mestfraude en onze koploperspositie in het circulair omgaan met materialen en bodem. Uiteraard wijst de OESO ook op belangrijke verbeterpunten. Vooral de handhaving van de milieuregels, het verminderen van de stikstofneerslag en de verbetering van de luchtkwaliteit zijn daarbij belangrijk en staan reeds hoog op de prioriteitenlijst van de Vlaamse regering. Vlaanderen heeft nog veel werk voor de boeg maar het verbeteren van onze leefomgeving zie ik als een kerntaak”.

Zakia Khattabi, federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal: “De groene transitie vormt de kern van de federale regeringsverklaring en van mijn werkprogramma. Het trof me bijzonder dat ook de OESO en het Europees Milieuagentschap de klimaatambitie, de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit en de intensivering van de circulaire economie centraal stellen in de groene transitie. Dit stemt overeen met mijn visie en het sterkt mij in mijn overtuiging om ambitieuze doelen te stellen voor de federale overheid, om een rechtvaardige en duurzame transitie voor de Belgische burgers te verzekeren.”

De trends die de OESO voor België heeft geïdentificeerd, worden uitgediept in het persdossier van de Belgische autoriteiten. Voor alle belangrijke milieukwesties hebben de OESO-examinatoren aanbevelingen gedaan. In het persdossier geven de gewesten en de federale overheid commentaar op de aanbevelingen.

   Nieuwsflash
 
Droogte(stress) volgens de wetenschappers: de plant tweet hoe ze zich voeltLees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2021 Lees meer
 
 
B3W aanwezig op het terrein Lees meer
 
 
De toekomst van onze landbouw : jong, duurzaam en innovatief Lees meer
 
 
Een duurzaamheidspremie voor een duurzaam inkomen in een duurzame vleesveehouderij Lees meer
 
 
Corona nog niet voelbaar in verkoop landbouwmachinesLees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Plannen voor een maïsdoolhof? Lees meer
 
 
KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwaterLees meer