Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 apr 2021 14:22 

Slimme sensoren houden waterpeil in de gaten


Sensoren worden almaar slimmer, kleiner, goedkoper en niet onbelangrijk: ze blijven zeer accuraat. De VMM volgt die evolutie al jaren op de voet, want de toepassingen voor slim meten zijn veelbelovend. Met onze eigen slimme peilmeetmodule kunnen we nu de waterstanden in de onbevaarbare waterlopen automatisch registreren én meteen publiceren op waterinfo.be.

Slimme sensoren houden waterpeil in de gaten

Al meer dan 20 jaar gebruikt de VMM automatische metingen voor het registreren van waterstanden in de onbevaarbare waterlopen. Maar de voorbije jaren nam het ‘Internet of Things’ een hoge vlucht. Kleine compacte sensoren in vb. huishoudtoestellen, energiemeters, … worden met het internet verbonden, waardoor de toestellen zelf ‘slim’ worden en met de gegevens aan de slag kunnen. Die snelle evolutie in technologie heeft deuren geopend naar allerlei toepassingen, o.a. ook het meten in waterbeheer.

De nieuwe sensoren van de VMM zullen nu gebruikt worden om bij droge zomers de beschikbare waterhoeveelheden in de beken beter te kunnen inschatten. Ook overstromingen op kritieke locaties zullen we beter kunnen opvolgen. Met deze informatie zullen we nog beter beslissingsnemers kunnen ondersteunen wanneer er lokale of regionale captatieverboden moeten ingesteld worden.

Slimme peilmetingen

Hoe werkt het?

Zodra de meetpeilmodule is gemonteerd start het toestel op en komen de metingen ter beschikking op het www.waterinfo.be dataplatform. De meetgegevens worden, zoals alle data op het platform, ook als 'open data' via de webservice van waterinfo.be aangeboden voor verder gebruik.De sensoren werken autonoom en kunnen snel en gemakkelijk in gebruik genomen worden. De metingen zijn continu (elke 15 minuten een meting) en van hoge kwaliteit (tot op < 1cm nauwkeurig).

De nieuwe slimme peilmeetmodules kunnen niet alleen op een intelligente manier meten, maar ook communiceren. De volledige installatie zit netjes verpakt in een compacte solide behuizing. Het hele systeem wordt aangestuurd door een micro-controller. Behalve de kwalitatieve peilsensor aansturen, noteert hij ook de tijd, bepaalt hij zijn exacte locatie en volgt hij de batterij op. Allemaal op een zo energiezuinig mogelijke manier. Het systeem werkt volledig op zonne-energie zodat er geen verder onderhoud nodig is.

Lage debieten waterlopen Samenwerken tegen droogte en overstromingen

Na enkele geslaagde testen werden nu 50 van deze sensoren gebouwd in een samenwerking tussen VMM en de 5 Vlaamse provincies. Ze zullen gebruikt worden om de beschikbare waterhoeveelheden in de beken beter in te schatten in de droge zomers of kritieke locaties voor overstromingen op te volgen. Bijkomende informatie kan helpen in het nemen van beslissingen in het waterbeheer zoals bijvoorbeeld het instellen van lokale of regionale captatieverboden.  Nieuwsflash
 
Slechts n kwartje van de voedselprijs gaat naar de landbouwerLees meer
 
 
Ontzilten water uit de NoordzeeLees meer
 
 
Voedselprijzen op hoogste niveau in tien jaar Lees meer
 
 
Uien 'nu' verwennenLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020: erkenning voor het zomerrecesLees meer
 
 
Landbouwrampen 2017, 2018 en 2019 - Afhandeling schadedossiersLees meer
 
 
Actieplan herontwikkeling hoeves nodig Lees meer
 
 
Toestand wintergranen 7 - 8 juniLees meer
 
 
Bruno en Steffie van De Jerseyhoeve maken ijs en yoghurt met melk van hun eigen Jerseykoeien Lees meer
 
 
Acht Vlaamse traditionele streekproducten erkend met het label STREEKPRODUCT.be Lees meer
 
 
Covid-19 duwt thuisverbruik van verse aardappelen met 8% omhoog Lees meer
 
 
Coronasteunmaatregelen in het kader van de volgende fasen van het zomerplanLees meer
 
 
Nieuw instrument voor innovatiesteun Lees meer
 
 
Tekort aan bouwmaterialen Lees meer
 
 
Nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep in Le Roeulx Lees meer
 
 
Demarche Demir over PFOS schrikt Vlaamse meerderheid opLees meer
 
 
Gwenny De Vroe houdt vinger aan de pols inzake vaccinaties bij dieren Lees meer
 
 
'Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer' Lees meer
 
 
Kwaliteitsovereenkomst granenLees meer
 
 
Stand vlas 2021Lees meer
 
 
Suikerproductie in Vlaanderen - Rendabiliteit Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Areaal in eigendom of pachtLees meer
 
 
HomeForest, ‘automagisch’ planten kweken en oogsten binnenshuisLees meer
 
 
Ontvangstvoorwaarden voor granen, oliehoudende- en eiwitrijke gewassen – oogst 2021Lees meer
 
 
764 mensen vonden weg naar Vlaamse zorgboerderijen Lees meer
 
 
Belgische voedingsbedrijven zien kosten exploderen Lees meer
 
 
Watervoorziening voor irrigatieLees meer
 
 
Overlegcomité: vrij en veilig reizen tijdens de zomer Lees meer
 
 
Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouwsector Lees meer
 
 
Beware&Note: plantschadelijke quarantaineorganismen Lees meer