Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jun 2021 08:47 

Nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep in Le Roeulx


Nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep in Le Roeulx
Op 10 juni werd een nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Le Roeulx . Rond de besmette locatie werden de volgende restrictiegebieden afgebakend: een tijdelijke bufferzone met een straal van 500 m, een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km.

 

 

In de bewakingszone en de beschermingszone, inbegrepen de tijdelijke bufferzone, dient elke houder van commercieel pluimvee en elke andere in Sanitel geregistreerde pluimveehouder binnen de 24h een inventaris van de aanwezige vogels over te maken aan de LCE.

 Daarenboven zijn in de tijdelijke bufferzone volgende maatregelen van toepassing:

  • Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren in de zone is verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer doorheen deze zone.
  • Pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moeten in hun hok worden gevoederd en gedrenkt.
  • Elke hobbyhouder van pluimvee dient binnen de 48h een inventaris van de aanwezige vogels  over te maken aan de  burgemeester. Een model van de inventaris is opgenomen in bijlage 2.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Op 21 mei is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5 vastgesteld op een kalkoenenbedrijf in Weert, Nederland. Het toezichtsgebied van 10 km, dat rond deze besmetting is afgebakend, valt gedeeltelijk in België, in de Limburgse gemeenten Kinrooi en Bocholt.

Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.

 

Haard of geval

type virus

zone

Ingesteld op

Opgeheven op

Menen

H5N5 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

26-11-2020

17-12-2020

Toezichtsgebied (10 km)

26-11-2020

26-12-2020

Dinant

H5Nx (hoog pathogeen)

Tijdelijke bufferzone (500 m)

08-12-2020

07-01-2021

Diksmuide

H5Nx (laag pathogeen)

Tijdelijke bufferzone (1 km)

17-12-2020

07-01-2021

Deerlijk

H5N8 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

29-01-2021

19-02-2021

Toezichtsgebied (10 km)

29-01-2021

28-02-2021

Silly H5N8 (hoog pathogeen) Tijdelijke bufferzone 16-04-2021 10-05-2021
Waregem H5N8 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

23-04-2021 14-05-2021

Toezichtsgebied (10 km)

23-04-2021 23-05-2021
Weert (NL) H5N8 (hoog pathogeen) Toezichtsgebied (10 km) 23-05-2021 20-06-2021*
Le Roeulx H5N8 (hoog pathogeen) Tijdelijke bufferzone (500 m) 10-06-2021  

Beschermingsgebied (3 km)

10-06-2021  

Toezichtsgebied (10 km)

10-06-2021  

   * op voorwaarde dat er geen nieuwe besmettingen in de zone worden vastgesteld

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

  • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
  • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
  • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
  • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

   Nieuwsflash
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Duijndam Machines maakt tweedehands machines populair Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
We nemen afscheid van de heer Roger LonckeLees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Erkenning stormwinden en rukwinden 3/1/2024 als rampLees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Nog nooit zoveel onzekerheid voor de aardappelteeltLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Tweede editie van Gault&Millau Belgische Wijngids en Belgian Wine Awards 2024Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer
 
 
Aardappelindustrie: recordwinsten voor de industrie, peanuts voor de boerenLees meer
 
 
Denemarken introduceert als eerste land ter wereld koolstoftaks voor landbouwers Lees meer
 
 
Lager nitraatresidu in de bodem in 2023 Lees meer