Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jun 2021 08:47 

Nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep in Le Roeulx


Nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep in Le Roeulx
Op 10 juni werd een nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Le Roeulx . Rond de besmette locatie werden de volgende restrictiegebieden afgebakend: een tijdelijke bufferzone met een straal van 500 m, een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km.

 

 

In de bewakingszone en de beschermingszone, inbegrepen de tijdelijke bufferzone, dient elke houder van commercieel pluimvee en elke andere in Sanitel geregistreerde pluimveehouder binnen de 24h een inventaris van de aanwezige vogels over te maken aan de LCE.

 Daarenboven zijn in de tijdelijke bufferzone volgende maatregelen van toepassing:

  • Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren in de zone is verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer doorheen deze zone.
  • Pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moeten in hun hok worden gevoederd en gedrenkt.
  • Elke hobbyhouder van pluimvee dient binnen de 48h een inventaris van de aanwezige vogels  over te maken aan de  burgemeester. Een model van de inventaris is opgenomen in bijlage 2.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Op 21 mei is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5 vastgesteld op een kalkoenenbedrijf in Weert, Nederland. Het toezichtsgebied van 10 km, dat rond deze besmetting is afgebakend, valt gedeeltelijk in België, in de Limburgse gemeenten Kinrooi en Bocholt.

Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.

 

Haard of geval

type virus

zone

Ingesteld op

Opgeheven op

Menen

H5N5 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

26-11-2020

17-12-2020

Toezichtsgebied (10 km)

26-11-2020

26-12-2020

Dinant

H5Nx (hoog pathogeen)

Tijdelijke bufferzone (500 m)

08-12-2020

07-01-2021

Diksmuide

H5Nx (laag pathogeen)

Tijdelijke bufferzone (1 km)

17-12-2020

07-01-2021

Deerlijk

H5N8 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

29-01-2021

19-02-2021

Toezichtsgebied (10 km)

29-01-2021

28-02-2021

Silly H5N8 (hoog pathogeen) Tijdelijke bufferzone 16-04-2021 10-05-2021
Waregem H5N8 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

23-04-2021 14-05-2021

Toezichtsgebied (10 km)

23-04-2021 23-05-2021
Weert (NL) H5N8 (hoog pathogeen) Toezichtsgebied (10 km) 23-05-2021 20-06-2021*
Le Roeulx H5N8 (hoog pathogeen) Tijdelijke bufferzone (500 m) 10-06-2021  

Beschermingsgebied (3 km)

10-06-2021  

Toezichtsgebied (10 km)

10-06-2021  

   * op voorwaarde dat er geen nieuwe besmettingen in de zone worden vastgesteld

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

  • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
  • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
  • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
  • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

   Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer