Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 jul 2021 09:01 

Nieuwe resultaten grondwaterstanden (rapport juli 2021)


De voorbije 20 jaar daalden de ondiepe grondwaterstanden op 70% van de meetplaatsen in Vlaanderen. Daarvan zijn vooral de opeenvolgende droge zomers de boosdoener, samen goed voor een daling van de grondwaterstanden op 57% van de meetplaatsen (tussen 2014 en 2020). Toch begint de maand juli met hogere grondwaterstanden dan vorig jaar.
Op meer dan 3 van de 4 meetplaatsen staat het grondwater op een normaal tot (zeer) hoog peil voor de tijd van het jaar. Op 22% van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden nog laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar, terwijl dat een jaar geleden nog op 70 tot 80% van de meetplaatsen zo was.

Bestanden beschikbaar voor download:
Rapport juli 2021 (3068 Kb)
Ondiepe grondwater staat onder directe invloed van weer en klimaat

Het ondiepe grondwater bevindt zich in de bovenste watervoerende lagen en staat onder directe invloed van weer en klimaat. Uit een vergelijking van de ondiepe grondwaterstanden tussen 2000 en 2020 blijkt dat er een daling is op maar liefst 70% van de meetplaatsen. Daarvan zijn vooral de opeenvolgende droogteperiodes de boosdoener, samen goed voor een daling op 57% van de meetplaatsen.

De effecten van de opeenvolgende periodes die werden gekenmerkt door extreme droogte zijn dus duidelijk zichtbaar. De aanvulling van het grondwater is afhankelijk van de neerslag en verdamping. Het grondwater wordt vooral aangevuld in de winter. Dat komt omdat de insijpelende regen in de zomer bijna volledig opgenomen en terug verdampt wordt door vegetatie en het grondwater dan nauwelijks of niet aangevuld wordt. Bovendien vertoont de winterneerslag in de laatste decennia een stijging, maar tegelijkertijd is er ook een algemene stijging van de temperaturen en dus ook van de verdamping.

“De gevolgen van de klimaatverandering spelen ons dus parten. Maar de voorbije 50 jaar is in Vlaanderen ook 70% van onze natte natuur vernietigd, terwijl die zo cruciaal is om water te laten infiltreren in de grond en het te laten opnemen als een spons. Daarom dat de investeringen van onze Blue Deal voor de helft gaan naar het aanmaken van extra moerassen, vijvers en veengebieden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Warme zomers doen drinkwatergebruik stijgen

De VMM maakte ook een analyse van het grondwaterverbruik in Vlaanderen. De totale hoeveelheid verbruikt grondwater wordt voor 2019 geschat op 259 miljard liter, waarvan 65 % voor de productie van drinkwater, 20% werd gebruikt door de landbouw en 12% door de industrie. Ook de evoluties de voorbije 20 jaar werden onder de loep genomen.

Zo is er een toename van het grondwaterverbruik voor drinkwaterproductie in 2017, 2018 en 2019, die vooral toe te schrijven is aan de grotere vraag naar leidingwater door de warme en droge zomers. Ook bij de watervraag in de landbouw is een stijging vastgesteld in 2017, 2018 en 2019, wellicht om dezelfde reden. Ook het feit dat landbouwbedrijven de voorbije 10 jaar meer grondwaterwinningen vergund kregen zal een rol spelen.

Door de industrie werd dan weer een halvering van het grondwaterverbruik opgetekend in de periode 2000-2019, voornamelijk te wijten aan de stijgende investeringen in circulair watergebruik en een daling van het aantal vergunde grondwaterwinningen.

“Investeren in circulair watergebruik is dus niet voor niets een belangrijk onderdeel van onze Blue Deal. Zowel in de landbouw als in de industrie zijn op dat vlak nog winsten te boeken”, klinkt het bij Demir.

Bij start zomervakantie zijn de grondwaterstanden hoger dan verleden jaar

Toch begint de maand juli met hogere grondwaterstanden dan vorig jaar. De natte maand juni verliep in grote delen van Vlaanderen natter dan normaal. Het neerslagtotaal met een gemiddelde van 112,92 mm ligt een stuk boven de normale waarde van 70,8mm (normaal juni in Ukkel). Op 1 juli zijn de grondwaterstanden in meer dan 3 van de 4 meetplaatsen normaal tot (heel) hoog voor de tijd van het jaar (normaal: 27%; hoog: 17%; zeer hoog: 34%).

Op minder dan een kwart van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden nog laag (8%) tot zeer laag (14%) voor de tijd van het jaar, terwijl dat een jaar geleden nog op 70 tot 80% van de meetplaatsen zo was. De lage tot zeer lage peilen voor de tijd van het jaar bevinden zich vooral in het oosten van Vlaanderen op locaties waar de grondwatertafel doorgaans trager reageert op weersomstandigheden.

“Deze meetresultaten betekenen dat Vlaanderen de zomervakantie start met een betere uitgangspositie dan vorig jaar, toen we na een enorm droog en warm voorjaar al met een achterstand begonnen. Mochten er alsnog kurkdroge weken volgen, dan is er iets meer marge dan vorig jaar”, stelt Demir, die aan alle watermaatschappijen gevraagd heeft om de leveringszekerheid voor de komende maanden onder de loep te nemen.

Ook bij aanhoudende droogte wordt de leveringszekerheid gegarandeerd

“Alle watermaatschappijen bevestigen me intussen dat ze ook bij aanhoudende droogte de leveringszekerheid kunnen garanderen tot minstens begin september. Ik ga er dan ook van uit dat ze de nodige maatregelen nemen om dat ook op het terrein waar te maken. Water is een schaars goed, het lijkt wel ons blauwe goud geworden. Met de Blue Deal nemen we alvast de ene maatregel na de andere om onze waterbevoorrading te verzekeren, vandaag en in de toekomst”, besluit Demir.

INFO VMM  Nieuwsflash
 
WeersextremenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Werktuigendagen Oudenaarde: Covid Safe TicketLees meer
 
 
Over de crisis in de varkenshouderij Lees meer
 
 
Schade bij land- en tuinbouwers tgv de overstromingen van midden juli 2021Lees meer
 
 
EC waarschuwt voor bedreigingen zoals klimaatverandering Lees meer
 
 
Overtromingen juli 2021: diffuse verontreiniging van de bodemsLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in het GLBLees meer
 
 
Preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Aanhoudende onrust in de melkveesector Lees meer
 
 
Economische gevolgen van de PFOS-problematiekLees meer
 
 
Onlineverkoop voedingsproducten valt in de smaak Lees meer
 
 
Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom Lees meer
 
 
32% minder pesticiden gebruikt in 2020Lees meer
 
 
Directieraad KMILees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Watersnood en overstromingen juli 2021: op weg naar erkenning als rampLees meer
 
 
Belang van optimale pHLees meer
 
 
Agrometereologisch bericht zomer 2021Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLM houdt verscherpte mestcontroles in 37 gemeenten Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer