Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 04 okt 2021 10:15 

Verlengingen aflopende agromilieuverbintenissen indienen tot 30 november 2021


Vanaf dinsdag 5 oktober tot en met uiterlijk dinsdag 30 november 2021 kunnen landbouwers de verlenging van aflopende verbintenissen en de uitbreiding van lopende verbintenissen indienen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het e-loket.

Omdat het GLB afliep eind 2020, zijn in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen uitgewerkt. Vanaf 2021 zijn de verbintenisaanvragen hierdoor beperkt. Voor de LV-agromilieuverbintenissen voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen betekent dit:

·        Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021 en 2022), dus geen nieuwe inschrijvingen en hernieuwingen meer mogelijk.

·        Aflopende verbintenissen (eind 2021) kunnen indien gewenst met één jaar verlengd worden in 2022, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte/hetzelfde verbintenisaantal.

·        Voorafgaand aan het derde jaar van lopende verbintenissen, kan indien gewenst de verbintenisoppervlakte/het verbintenisaantal tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.

·        Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte/-aantal verhogen met meer dan 20 %, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen.

Op de website van het departement (www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen) vinden landbouwers per maatregel een informatiefiche met de subsidievoorwaarden.

Verlenging eind 2021 aflopende verbintenissen indienen via e-loket

Landbouwers die een in 2021 aflopende verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen hebben, kunnen indien gewenst vanaf 5 oktober tot uiterlijk 30 november 2021 een aanvraag indienen om hun verbintenis in 2022 met 1 jaar te verlengen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het startscherm van het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). De verbintenisoppervlakte (of het verbintenisaantal voor de lokale veerassen) blijft hierbij behouden. Deze landbouwers ontvangen in de eerste helft van oktober 2021 een e-mail of brief met meer informatie over het verlengen van hun verbintenis.

Wat met de nog lopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een nog lopende verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen hoeven dit najaar geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Voorafgaand aan het derde jaar van een lopende verbintenis kunnen ze, indien gewenst, wel een uitbreiding aanvragen om hun verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal tot maximaal 20% te verhogen met behoud van het eindjaar van de lopende verbintenis. Ook deze aanvraag verloopt via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het startscherm van het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be)

Voor de hectaresteun voor de biologische productiemethode is geen voorafgaande inschrijving vereist: een nieuwe verbintenis kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag 2022.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

 


  Nieuwsflash
 
Melkveehouders kunnen mee het klimaatvraagstuk oplossen Lees meer
 
 
!!Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLIF-steun voor investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw. - oproep 2021Lees meer
 
 
Bedrijfsontwikkeling enkel na bewezen mestverwerkingLees meer
 
 
Graanprijs boven 280 euro/TLees meer
 
 
Nieuwe diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij Lees meer
 
 
6 landen heropenen hun markten voor Belgisch pluimveeLees meer
 
 
Rendement groeite vlas 2021 Lees meer
 
 
Staalname voor nitraatresidu aanvragen? Lees meer
 
 
Steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingenLees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
Steun aan de Vlaamse varkenssector in crisisLees meer
 
 
Erkende rampen noodweer Wallonië 14-16 juli en 24 juli 2021: besluit vergoedingsregelingLees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer