Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 24 nov 2021 14:26 

EP keurt hervormd landbouwbeleid goed


Het Europees Parlement keurde vandaag het triloogakkoord over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid goed. Dit zal lopen van 2023 tot 2027. Over het akkoord werd maar liefst 3,5 jaar onderhandeld.

Europees Parlementslid, lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe): “Ik ben tevreden dat we vandaag onze goedkeuring hebben gegeven aan het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Ik heb met overtuiging voor het akkoord gestemd omdat het een vooruitgang betekent voor de landbouwsector. Zo zal het flexibeler en meer prestatie- en doelgericht zijn, waardoor lidstaten kunnen inspelen op de specifieke karakteristieken van de sector in hun land en samen met de landbouwers een businessmodel op maat uitwerken. Daarnaast zullen de rechtstreekse betalingen eerlijker worden verdeeld en zal het nieuwe GLB ook administratief eenvoudiger zijn voor onze landbouwers. Daarnaast is dit het groenste landbouwbeleid dat we ooit hebben gekend, maar op een manier waarop het realistisch en uitvoerbaar is. Het GLB moet een economisch verdienmodel zijn dat een leefbaar inkomen waarborgt, geen beleid dat onrealistische regels oplegt die de sector dood maken. Dat evenwicht werd in dit akkoord gevonden.”
 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is één van de oudste en meeste actieve Europese beleidsdomeinen. Het nieuwe GLB is voor de volledige periode goed voor €387 miljard. Dat is bijna één derde van het totale Europese budget. Voor België komt het neer op om en bij €578 miljoen per jaar, verdeeld over de eerste pijler ‘directe inkomenssteun’ (€495 miljoen) en de tweede pijler ‘plattelandsontwikkeling’ (€83 miljoen). Dit wordt nog aangevuld met steun uit het herstelfonds NextGenerationEU.
 
“Deze hervorming van het Europese landbouwbeleid is niet perfect. Zo had ik graag meer steun gezien voor onze jonge boeren en mis ik concrete acties voor het versterken van de positie van vrouwelijke landbouwers. Maar dit nieuwe GLB is wel noodzakelijk om de toekomst van onze boeren en alle jobs die er aan vasthangen, veilig te stellen. Per dag verdwijnen er in Europa 1000 landbouwbedrijven. Hallucinante cijfers die ons doen beseffen dat hervormingen hoognodig waren. Gelukkig heeft het gezond verstand vandaag gezegevierd”, aldus Vautmans.
 
Lidstaten hebben nog tot het einde van dit jaar om hun strategische plannen in te dienen. België zal de enige lidstaat zijn die twee strategische plannen zal indienen: één voor Vlaanderen en één voor Wallonië. Daarna volgt een evaluatie van de Commissie. Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe GLB dan van start.
 
“Wij hebben als Parlement ons werk gedaan: nu is het aan de lidstaten om dit landbouwbeleid goed om te zetten, iets waar ik als Parlementslid op zal toezien. Vlaanderen is op de goede weg en zet zelfs pro-actief een stap verder door in 2022 pre-ecoregelingen beschikbaar te stellen. Zo kunnen boeren ervaring opdoen en zich voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023, waarin deze ecoregelingen een belangrijke plaats zullen innemen. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Samenwerking en overleg met de sector en onze boeren is namelijk cruciaal om hier een succesverhaal van te maken. Landbouwers zijn een deel van de oplossing in de strijd tegen de klimaatverwarming, niet het probleem of de zondebokken”, besluit Hilde Vautmans.

Jan Huitema (VVD, Renew Europe), Europarlementariër en lid van de landbouw- en milieucommissies in het Europees Parlement: "Ik ben blij dat voor het eerst in de geschiedenis van het Europees landbouwbeleid een deel van de vergroening niet gestuurd wordt door generieke maatregelen vanuit Brussel. Het doel is meer leidend geworden. Een deel van het budget wordt nu direct gelinkt aan daadwerkelijk behaalde vergroenings-resultaten. De beste garantie voor een succesvolle vergroening. Het is een eerste goede stap, maar nog steeds worden generieke vergroeningsmaatregelen geëist, bedacht vanachter een bureau in Brussel. Die zullen veel vragen van de boer, waarbij het de vraag is of ze in de praktijk het gewenste vergroeningseffect hebben.”

“Landbouwbeleid is één van de oudste beleidsterreinen van Europa”, zegt EU-parlementslid Tom Vandenkendelaere in een reactie. “Destijds om voedselproductie in Europa in een naoorlogse context te garanderen. Dat zo'n beleid met zijn tijd mee moet evolueren en dus duurzamer moet worden, is de evidentie zelve.”

“Het nieuwe GLB lost die verwachtingen ook in. Het zorgt nog steeds dat de voedselproductie aan de hoogste standaarden in Europa zelf verloopt en dat we dus niet van het buitenland afhankelijk zijn voor onze voeding. Tegelijk slaat het resoluut de weg van de duurzaamheid in. Iedere euro directe steun die straks aan boeren uitbetaald zal worden is 100% onderworpen aan klimaat- en milieuvoorwaarden waar de landbouwers aan moeten voldoen.”

Nog een nieuwigheid in het GLB is om meer regionale en nationale accenten te leggen. Lidstaten hebben nog tot het einde van dit jaar om hun strategische plannen in te dienen. België zal de enige lidstaat zijn die twee strategische plannen zal indienen: één voor Vlaanderen en één voor Wallonië. Daarna volgt een evaluatie van de Commissie. Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe GLB dan van start.

Volgens minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) werkt Vlaanderen aan een ambitieus plan. "Een aantal initiatieven zoals onder meer steun voor de zogenaamde niet-productieve investeringen zoals bomen, heggen, waterbekkens, steun voor eiwitteelten, koolstofopbouw en extensief graslandbeheer voert Vlaanderen al volgend jaar in, terwijl het Europees landbouwbeleid pas in 2023 start. Ook voor jonge boeren zitten er ambitieuze doelstellingen in de pijplijn." Samen met de land- en tuinbouwers wil ze "stappen vooruit richting een duurzame en veerkrachtige sector" zetten.

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer