Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 jan 2022 10:48 

Corona maatregelen onderwijs


Ook het test- en quarantainebeleid in het onderwijs wordt bijgestuurd om de scholen maximaal open te houden en het COVID-19-testsysteem te vrijwaren.

Na de beslissingen van de IMC Volksgezondheid van gisteren heeft de IMC vandaag, samen met de Ministers van Onderwijs, maatregelen genomen over het test- en quarantainebeleid in de scholen.

Eén van de belangrijkste doelen van deze maatregelen is het openhouden van de scholen in veilige gezondheidsomstandigheden. Kinderen, leerlingen en leerkrachten moeten naar de klassen kunnen gaan.

Deze maatregelen zijn enerzijds mogelijk omwille van de relatieve hoge vaccinatiegraad bij de 12+ers, en anderzijds omdat verschillende gezondheidsmaatregelen zijn genomen in de scholen, zoals verbetering van de luchtkwaliteit en het dragen van mondmaskers. Deze ‘verdedigingslinies tegen het virus’ blijven cruciaal, zeker op een moment van zeer hoge viruscirculatie.  

Naast de bovengenoemde maatregelen heeft de IMC Volksgezondheid, samen met de Ministers van Onderwijs, het volgende beslist :

  1. Voor het basisonderwijs gelden volgende regels:

a) Bij het systematisch en correct gebruik van het mondmasker in goed verluchte klassen van het lager onderwijs worden de kinderen in die klas beschouwd als laag risicocontacten. In goed verluchte klassen van het kleuteronderwijs worden de kinderen eveneens beschouwd als laag risicocontacten;

b) Wanneer een hoog risicocontact plaatsvond buiten de klas, en het kind daardoor in quarantaine moet, mag het kind deze quarantaine wel verlaten om naar school te gaan;

  1. Voor het secundair onderwijs gelden de regels zoals bepaald door de IMC van 4/1/2022.
  1. De contact tracing in de scholen van het basisonderwijs wordt verdergezet in het kader van het detecteren van clusters of uitbraken. De regel wordt wel aangepast: een klas zal voor 5 dagen in quarantaine moeten gaan van zodra er 4 (of 25 % van de klas) besmette (met of zonder symptomen) gevallen zijn in die klas. 
  1. Van zodra een besmetting in de klas zich voordoet worden de ouders onmiddellijk geïnformeerd.

De maatregelen gaan in vanaf 10 januari en gelden tot aan de krokusvakantie. Eind januari wordt een tussentijdse stand van zaken opgemaakt, onder meer omdat op dat moment een grote groep van de 5 tot en met 11-jarigen al de kans zal gekregen hebben zich te laten vaccineren.

Naar aanleiding van het heropenen van de scholen op 10 januari 2022 roepen de IMC Volksgezondheid en de Ministers van Onderwijs alle ouders (of wettige voogden) op hun kinderen niet naar school te sturen indien er (zelfs lichte) COVID-19-symptomen zijn.  In geval van dergelijke symptomen wordt sterk aangeraden gebruik te maken van de online zelfevaluatietool die hiervoor opgemaakt is en eveneens toepasbaar is op kinderen (https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat).

De Ministers raden de ouders of wettige voogden ook sterk aan om vanaf zondag 9 januari een zelftest af te nemen bij hun schoolgaande kinderen en dat ook eenmaal per week te blijven doen. De zelftesten worden te koop aangeboden in supermarkten, apotheken, online, … Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen de testen aankopen in een apotheek aan 1 euro (met maximaal 4 testen per lid van het gezin, per twee weken).

 


  Nieuwsflash
 
Juli 2022: wereldwijd tot drie warmste julimaanden ooit gemetenLees meer
 
 
Droogte 2022: stopzetten in september van productie van sommige fabrieken?Lees meer
 
 
Droogte 2022: voorlopig geen extra maatregelenLees meer
 
 
Stikstofoverleg in Nederland mislukt Lees meer
 
 
Europees kader voor hergebruik afvalwater voor landbouwirrigatie Lees meer
 
 
Brandpreventie op land- en tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Wetenschappers wekken varkensorganen deels terug tot leven na dood van het dier Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2022: een uitdaging voor fruitteelt 2023Lees meer
 
 
Demonamiddag mechanische loofdoding Lees meer
 
 
Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht Lees meer
 
 
Wereldvoedselprijzen dalen fors Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2022Lees meer
 
 
Landbouwbarometer: prijs landbouwgrond stijgt minder snel dan in de afgelopen jaren Lees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in Lees meer
 
 
Droogte 2022: let op de kwaliteit van het water voor beregenenLees meer
 
 
Groei van de biologische sector vertraagt in 2021 Lees meer
 
 
Saneringsovereenkomst met 3M Lees meer