Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 jan 2022 16:48 

Frietfabrieken negeren de kostenexplosie


Door de sterk oplopende inflatie in het laatste kwartaal van 2021 gaan in de akkerbouw de kostprijzen voor de telers ook flink stijgen. Het zal in 2022 nog een hele uitdaging zijn voor de akkerbouwers om deze kostenstijgingen ook in de opbrengstprijzen mee te nemen. De eerste contractprijzen voor bijvoorbeeld fritesaardappelen die bekend worden gemaakt, zijn bij lange na niet voldoende om deze kostenstijgingen te compenseren.

In het laatste kwartaal van 2021 begon de economie zich wereldwijd razendsnel te herstellen van de coronacrisis. Dit ging gepaard met tekorten op de arbeids-, grondstoffen- en energiemarkten. En dat resulteerde weer in flinke prijsstijgingen op allerlei fronten. De stijging van de energieprijzen (gas en olie) heeft niet alleen gevolgen voor de dieseloliekosten en elektriciteitsprijzen, maar ook de prijzen van kunstmest lopen razendsnel op.

Daarnaast zijn ook allerlei grondstoffen veel duurder, wat weer invloed heeft op de prijs van machines en gebouwen.
Eind november heeft de Werkgroep Consumptieaardappelen (WCA) van de NAV weer een inschatting gemaakt van de kostprijs van consumptieaardappelen voor seizoen 2022 (zie www.nav.nl/bereken-je-kostprijs/).

Zoals te verwachten viel gaat de kostprijs voor fritesaardappelen flink stijgen. De WCA komt op een stijging van de kale kostprijs van 2,5 tot 3 cent. De WCA rekent altijd met een marge van 15% boven op de kale kostprijs voor het risico dat de teler neemt. En gezien de gevolgen die klimaatverandering kan hebben en het feit dat er steeds meer middelen wegvallen waar geen vervanging voor is, is deze marge ook meer dan nodig.
Vorig jaar zijn de contractprijzen gemiddeld ongeveer 1 cent gedaald, terwijl de kosten niet daalden.

Verder heeft de WCA de kosten van beregenen niet meegenomen. Gezien het veranderende klimaat kan ook zeker tweemaal beregenen structureel in de kostprijs worden meegenomen. Om de contractprijsdaling van vorig jaar (1 cent) en de kosten van twee keer beregenen (1 cent) én de  door de WCA berekende kostenstijging te compenseren, moeten de contractprijzen voor seizoen 2022 een cent of 5 per kg hoger zijn dan die van 2021. De tot nu toe bekendgemaakte prijzen zijn 2 tot 2,5 cent hoger.
Daardoor zou het grootste deel van de stijging van de kostprijs door de teler zelf moeten worden betaald.

Dat is niet acceptabel. Willen we dat de aardappelteelt toekomstbestendig is voor de hele keten dan moeten van buitenaf komende kostenstijgingen kunnen worden doorberekend. En uiteindelijk is de doorberekening van deze 5 cent voor de eindgebruiker (de consument) maximaal 2% van de prijs van een bakje friet, terwijl deze 5 cent voor de teler bijna een kwart van zijn kostprijs is.

Vriendelijke oproep aan de frietindustrie om met realistische contractprijzen te komen, zodat de teler zijn sterk gestegen rekeningen kan blijven betalen!

 


  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 23-24 mei 2022 Lees meer
 
 
Wijnbouwbeurs Vi-Tec 11 juni 2022 - 12 juni 2022 Lees meer
 
 
Windmolens en pocketvergisters in de Vlaamse land- en tuinbouwLees meer
 
 
Verhoogde subsidie voor de vzw Boeren op een KruispuntLees meer
 
 
Coöperaties in de korte keten en nood aan voedselgeletterheidLees meer
 
 
Vanlangenaker Fruit op Game Fair Sint-Truiden 27/28/29 mei 2022Lees meer
 
 
Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes Lees meer
 
 
Boury wordt bekroond met drie sterren in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2022 Lees meer
 
 
40% geproduceerde voedsel wordt nooit geconsumeerd Lees meer
 
 
Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger Lees meer
 
 
45.938 personen aan het werk in de land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 55 jaar Lees meer
 
 
Wereldbank maakt 12 miljard dollar vrij om voedselcrisis aan te pakken Lees meer
 
 
Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal Lees meer
 
 
Neerslagtekort 2022 net uit top 5 droogste jarenLees meer
 
 
The impact of Russias war on the potato industry of Ukraine Market Lees meer
 
 
Graan uit Oekraïne: “coalition of the willing”Lees meer
 
 
Gebundelde krachten voor 'welbevinden' landbouwers Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022 Lees meer
 
 
Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder VranckenLees meer
 
 
EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer