Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mei 2022 08:39 

Nieuw ras gele mosterd op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is een nieuw gele mosterdras opgenomen: BACHATA. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de officiële rassenproeven uitgevoerd door ILVO Plant (Merelbeke) in opdracht van het Vlaamse comité voor het beheer van de rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek: BACHATA

De veldproeven werden aangelegd op drie locaties: Merelbeke, Poperinge, Bassevelde. De resultaten van de twee proefjaren (2020 en 2021) van de proeven worden weergegeven in tabel 1. De resultaten van het nieuw toegelaten ras worden vergeleken met de standaarden. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op een gunstige beoordeling van de betrokken eigenschap.


Tabel 1: Resultaten van het gele mosterd ras tot de rassenlijst toegelaten in 2022 op basis van de proeven in 2020 en 2021

Rassen

Regelmatigheid van opkomst

Bodem-bedekking

Loof-ontwikkeling

Legervastheid van het gewas

Vorst-gevoeligheid

(1-9)

(1-9)

(1-9)

(1-9)

(1-9)

Fox

7,7

8

8,2

2,7

8,1

Accent

4,8

7,1

7,8

2,3

7,3

Brisant

5,7

8,2

8,5

2

7,7

Action

6,2

7,6

8

3,3

7,1

Gemiddelde van de standaarden

6,1

7,7

8,1

2,6

7,5

Bachata

7,5

8,2

8,3

3,3

7,7

Korte beschrijving van het nieuw opgenomen ras in 2022:

Bachata
Dossiernummer*: VG/A/066/00022 (VG/A/SINAL/00022)
Aanvrager: ILVO-PLANT
Kweker: ILVO-PLANT
Aanvraaggemachtigde: -
Geschikt als groenbedekker

*vanwege een nieuwe IT-toepassing voor het beheer van rasdossiers, werd gekozen om naar de dossiernummers en in het bijzonder de verwijzing naar de soort, de EPPO-code te gebruiken. De volgnummers voor de dossiers blijven vanwege de traceerbaarheid ongewijzigd.

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer