Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mei 2022 08:39 

Nieuw ras gele mosterd op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is een nieuw gele mosterdras opgenomen: BACHATA. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de officiële rassenproeven uitgevoerd door ILVO Plant (Merelbeke) in opdracht van het Vlaamse comité voor het beheer van de rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek: BACHATA

De veldproeven werden aangelegd op drie locaties: Merelbeke, Poperinge, Bassevelde. De resultaten van de twee proefjaren (2020 en 2021) van de proeven worden weergegeven in tabel 1. De resultaten van het nieuw toegelaten ras worden vergeleken met de standaarden. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op een gunstige beoordeling van de betrokken eigenschap.


Tabel 1: Resultaten van het gele mosterd ras tot de rassenlijst toegelaten in 2022 op basis van de proeven in 2020 en 2021

Rassen

Regelmatigheid van opkomst

Bodem-bedekking

Loof-ontwikkeling

Legervastheid van het gewas

Vorst-gevoeligheid

(1-9)

(1-9)

(1-9)

(1-9)

(1-9)

Fox

7,7

8

8,2

2,7

8,1

Accent

4,8

7,1

7,8

2,3

7,3

Brisant

5,7

8,2

8,5

2

7,7

Action

6,2

7,6

8

3,3

7,1

Gemiddelde van de standaarden

6,1

7,7

8,1

2,6

7,5

Bachata

7,5

8,2

8,3

3,3

7,7

Korte beschrijving van het nieuw opgenomen ras in 2022:

Bachata
Dossiernummer*: VG/A/066/00022 (VG/A/SINAL/00022)
Aanvrager: ILVO-PLANT
Kweker: ILVO-PLANT
Aanvraaggemachtigde: -
Geschikt als groenbedekker

*vanwege een nieuwe IT-toepassing voor het beheer van rasdossiers, werd gekozen om naar de dossiernummers en in het bijzonder de verwijzing naar de soort, de EPPO-code te gebruiken. De volgnummers voor de dossiers blijven vanwege de traceerbaarheid ongewijzigd.

 


  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 23-24 mei 2022 Lees meer
 
 
Wijnbouwbeurs Vi-Tec 11 juni 2022 - 12 juni 2022 Lees meer
 
 
Windmolens en pocketvergisters in de Vlaamse land- en tuinbouwLees meer
 
 
Verhoogde subsidie voor de vzw Boeren op een KruispuntLees meer
 
 
Coöperaties in de korte keten en nood aan voedselgeletterheidLees meer
 
 
Vanlangenaker Fruit op Game Fair Sint-Truiden 27/28/29 mei 2022Lees meer
 
 
Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes Lees meer
 
 
Boury wordt bekroond met drie sterren in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2022 Lees meer
 
 
40% geproduceerde voedsel wordt nooit geconsumeerd Lees meer
 
 
Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger Lees meer
 
 
45.938 personen aan het werk in de land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 55 jaar Lees meer
 
 
Wereldbank maakt 12 miljard dollar vrij om voedselcrisis aan te pakken Lees meer
 
 
Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal Lees meer
 
 
Neerslagtekort 2022 net uit top 5 droogste jarenLees meer
 
 
The impact of Russias war on the potato industry of Ukraine Market Lees meer
 
 
Graan uit Oekraïne: “coalition of the willing”Lees meer
 
 
Gebundelde krachten voor 'welbevinden' landbouwers Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022 Lees meer
 
 
Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder VranckenLees meer
 
 
EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer