Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mei 2022 11:35 

Korte beschrijving van de nieuwe toegelaten rassen in 2022

Melforce
Dossiernummer*: VG/A/018/00214 (VG/A/LOLPE/00214)
Aanvrager: DLF Seeds A/S
Kweker: ILVO-PLANT
Aanvraaggemachtigde: -
Tussen type, tetraploïd

Magena
Dossiernummer*: VG/A/018/00212 (VG/A/LOLPE/00212)
Aanvrager: DLF Seeds A/S
Kweker: ILVO-PLANT
Aanvraaggemachtigde: -
Laat type, tetraploïd

*vanwege een nieuwe IT-toepassing voor het beheer van rasdossiers, werd gekozen om voor de dossiernummers en in het bijzonder de verwijzing naar de soort, de EPPO-code te gebruiken. De volgnummers voor de dossiers blijven vanwege de traceerbaarheid ongewijzigd.

 

Twee nieuwe rassen Engels raaigras op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst zijn twee nieuwe rassen Engels raaigras opgenomen: MAGENA en MELFORCE. Het ILVO voerde hiervoor vanaf 2018 de officiële proeven uit in opdracht van het Vlaams Comité voor het beheer van de rassenlijsten voor landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 4 jaar onderzoek: MAGENA en MELFORCE

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandleemstreek, zandstreek en Kempen. Twee proevencycli werden uitgezaaid in de lente en verder 3 jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid.

Melforce wordt in tabel 1 vergeleken met de standaarden Besser en Birtley, en Magena wordt in tabel 2 vergeleken met de standaarden Melpetra en Polim. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100. Finaal volgt een korte beschrijving van de nieuw toegelaten rassen.

De roestresistentie wordt uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9 waarbij 9 wijst op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap. De persistentie wordt uitgedrukt in percentage belangrijkheid Engels raaigras in de begrazingsproeven.

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het tussentype tetraploïd ras van Engels raaigras Melforce tot de rassenlijst toegelaten in 2022

Kenmerken

Besser

Birtley

Melforce

Opbrengst groene massa (%) Jaar 1 (*)

101,3

98,7

99,2

Opbrengst groene massa (%) Jaar 2 (*)

100,7

99,3

102,3

Opbrengst groene massa (%) Jaar 3 (*)

100,8

99,2

108,8

Opbrengst droge stof (%) Jaar 1 (*)

102

98

101

Opbrengst droge stof (%) Jaar 2 (*)

101,7

98,3

103

Opbrengst droge stof (%) Jaar 3 (*)

100,1

99,9

103,6

Vroegheid eerste snede

20,6

21,9

22

(grashoogte in cm op 15 – 20 april)

Roestresistentie (1-9)

6,7

7,2

7,3

Persistentie begrazing (%)

84,3

90

88,9

Begin datum aarvorming

12/mei

12/mei

16/mei

Gemiddelde datum aarvorming

23/mei

24/mei

24/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Besser en Birtley is gelijkgesteld aan 100.

 
         

 

 

Tabel 2: Resultaten van de proeven met het late tetraploïde ras van Engels raaigras Magena tot de rassenlijst toegelaten in 2022

Kenmerken

Melpetra

Polim

Magena

Opbrengst groene massa (%) Jaar 1 (*)

96,9

103,1

102,1

Opbrengst groene massa (%) Jaar 2 (*)

97,7

102,3

103,7

Opbrengst groene massa (%) Jaar 3 (*)

99,8

100,2

105,7

Opbrengst droge stof (%) Jaar 1 (*)

98,2

101,8

104,2

Opbrengst droge stof (%) Jaar 2 (*)

98,8

101,2

106,1

Opbrengst droge stof (%) Jaar 3 (*)

99,8

100,2

105

Vroegheid eerste snede

20,6

21,9

20,7

(grashoogte in cm op 15 – 20 april)

Roestresistentie (1-9)

6,2

6,9

7,1

Persistentie begrazing (%)

87,2

86,9

87,9

Begin datum aarvorming

25/mei

22/mei

18/mei

Gemiddelde datum aarvorming

2/jun

29/mei

28/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Melpetra en Polim is gelijkgesteld aan 100.

 
         
  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 23-24 mei 2022 Lees meer
 
 
Wijnbouwbeurs Vi-Tec 11 juni 2022 - 12 juni 2022 Lees meer
 
 
Windmolens en pocketvergisters in de Vlaamse land- en tuinbouwLees meer
 
 
Verhoogde subsidie voor de vzw Boeren op een KruispuntLees meer
 
 
Coöperaties in de korte keten en nood aan voedselgeletterheidLees meer
 
 
Vanlangenaker Fruit op Game Fair Sint-Truiden 27/28/29 mei 2022Lees meer
 
 
Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes Lees meer
 
 
Boury wordt bekroond met drie sterren in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2022 Lees meer
 
 
40% geproduceerde voedsel wordt nooit geconsumeerd Lees meer
 
 
Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger Lees meer
 
 
45.938 personen aan het werk in de land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 55 jaar Lees meer
 
 
Wereldbank maakt 12 miljard dollar vrij om voedselcrisis aan te pakken Lees meer
 
 
Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal Lees meer
 
 
Neerslagtekort 2022 net uit top 5 droogste jarenLees meer
 
 
The impact of Russias war on the potato industry of Ukraine Market Lees meer
 
 
Graan uit Oekraïne: “coalition of the willing”Lees meer
 
 
Gebundelde krachten voor 'welbevinden' landbouwers Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022 Lees meer
 
 
Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder VranckenLees meer
 
 
EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer