Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mei 2022 11:31 

Ventilus-hoogspanningslijn - Impact stralingseffecten op industrie en landbouw


De landbouw- en veeteeltsector in West-Vlaanderen maakt zich grote zorgen over de komst van een mogelijke bovengrondse Ventilus 380kVA hoogspanningslijn.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (136.6 Kb) Antwoord (45.9 Kb)

De meeste West-Vlaamse landbouwers gebruiken immers fijn afgestelde en gps-gestuurde landbouwmachines die vaak aangestuurd worden via  sensoren in de landbouwgronden; machines die ernstig verstoord kunnen raken door externe stralingseffecten van o.a. dergelijke bovengrondse hoogspanningslijnen.

Ook de veeteeltsector stelt zich meer en meer vragen over de effecten van dergelijke straling op de gezondheid van de veestapel die onder of in de buurt van dit type bovengrondse hoogspanningslijn permanent graast of in stallen verblijft.

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 643, waarvan ik in primeur een kopie als bijlage voeg (dit antwoord zal pas binnen 14 dagen op de website van het Vlaams parlement gepubliceerd worden), geeft de Vlaamse minister van Omgeving voor het eerst expliciet toe dat bovengrondse 380kVA hoogspanningslijnen zoals de geplande Ventilus-verbinding, wel degelijk verstorende effecten kunnen hebben op precisielandbouw.

Meer zelfs, minister Zuhal Demir bekent bovendien dat er op dit ogenblik geen eenduidige wetenschappelijke conclusies te trekken zijn wat betreft de mogelijk directe effecten van elektromagnetische velden van een bovengrondse 380 kVA hoogspanningslijn op de gezondheid, het stressniveau, het dierenwelzijn of de productie van dieren binnen of buiten gebouwen, waarbij zij expliciet stelt dat er absoluut nood is aan het systematisch opvolgen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot impact van magnetische velden op de landbouwbedrijfsvoering.

De bezorgdheden van de landbouw- en veeteeltsector in West-Vlaanderen blijken dus terecht en zeer gegrond.  Het is dan ook onbegrijpelijk dat minister Zuhal Demir en de overige ministers in de huidige Vlaamse Regering (waaronder landbouwminister Hilde Crevits) deze bezorgdheden volkomen negeert en nog steeds niet resoluut voor een ondergrondse Ventilus-verbinding op gelijkstroom kiezen.

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer