Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mei 2022 11:31 

Ventilus-hoogspanningslijn - Impact stralingseffecten op industrie en landbouw


De landbouw- en veeteeltsector in West-Vlaanderen maakt zich grote zorgen over de komst van een mogelijke bovengrondse Ventilus 380kVA hoogspanningslijn.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (136.6 Kb) Antwoord (45.9 Kb)

De meeste West-Vlaamse landbouwers gebruiken immers fijn afgestelde en gps-gestuurde landbouwmachines die vaak aangestuurd worden via  sensoren in de landbouwgronden; machines die ernstig verstoord kunnen raken door externe stralingseffecten van o.a. dergelijke bovengrondse hoogspanningslijnen.

Ook de veeteeltsector stelt zich meer en meer vragen over de effecten van dergelijke straling op de gezondheid van de veestapel die onder of in de buurt van dit type bovengrondse hoogspanningslijn permanent graast of in stallen verblijft.

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 643, waarvan ik in primeur een kopie als bijlage voeg (dit antwoord zal pas binnen 14 dagen op de website van het Vlaams parlement gepubliceerd worden), geeft de Vlaamse minister van Omgeving voor het eerst expliciet toe dat bovengrondse 380kVA hoogspanningslijnen zoals de geplande Ventilus-verbinding, wel degelijk verstorende effecten kunnen hebben op precisielandbouw.

Meer zelfs, minister Zuhal Demir bekent bovendien dat er op dit ogenblik geen eenduidige wetenschappelijke conclusies te trekken zijn wat betreft de mogelijk directe effecten van elektromagnetische velden van een bovengrondse 380 kVA hoogspanningslijn op de gezondheid, het stressniveau, het dierenwelzijn of de productie van dieren binnen of buiten gebouwen, waarbij zij expliciet stelt dat er absoluut nood is aan het systematisch opvolgen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot impact van magnetische velden op de landbouwbedrijfsvoering.

De bezorgdheden van de landbouw- en veeteeltsector in West-Vlaanderen blijken dus terecht en zeer gegrond.  Het is dan ook onbegrijpelijk dat minister Zuhal Demir en de overige ministers in de huidige Vlaamse Regering (waaronder landbouwminister Hilde Crevits) deze bezorgdheden volkomen negeert en nog steeds niet resoluut voor een ondergrondse Ventilus-verbinding op gelijkstroom kiezen.

 


  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 23-24 mei 2022 Lees meer
 
 
Wijnbouwbeurs Vi-Tec 11 juni 2022 - 12 juni 2022 Lees meer
 
 
Windmolens en pocketvergisters in de Vlaamse land- en tuinbouwLees meer
 
 
Verhoogde subsidie voor de vzw Boeren op een KruispuntLees meer
 
 
Coöperaties in de korte keten en nood aan voedselgeletterheidLees meer
 
 
Vanlangenaker Fruit op Game Fair Sint-Truiden 27/28/29 mei 2022Lees meer
 
 
Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes Lees meer
 
 
Boury wordt bekroond met drie sterren in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2022 Lees meer
 
 
40% geproduceerde voedsel wordt nooit geconsumeerd Lees meer
 
 
Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger Lees meer
 
 
45.938 personen aan het werk in de land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 55 jaar Lees meer
 
 
Wereldbank maakt 12 miljard dollar vrij om voedselcrisis aan te pakken Lees meer
 
 
Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal Lees meer
 
 
Neerslagtekort 2022 net uit top 5 droogste jarenLees meer
 
 
The impact of Russias war on the potato industry of Ukraine Market Lees meer
 
 
Graan uit Oekraïne: “coalition of the willing”Lees meer
 
 
Gebundelde krachten voor 'welbevinden' landbouwers Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022 Lees meer
 
 
Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder VranckenLees meer
 
 
EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer