Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 mei 2022 10:43 

Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022


Tijdens en na het invullen van de verzamelaanvraag informeert het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers en volmachthouders individueel over incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag. Los deze nu op, want deze worden aanvaard tot en met dinsdag 31 mei 2022 zonder korting van de steunbedragen. 31 mei is meteen ook de uiterste datum om pre-ecoregelingen aan te vragen via de verzamelaanvraag.

De uiterste wijzigingsdatum tot wanneer men kan wijzigen zonder gevolgen, geldt onder meer voor volgende aspecten:

* het oplossen van grafische overlappingen. Na 31 mei worden percelen met overlappingen geblokkeerd voor wijzigingen en kan de oplossing van de overlappingen door de administratie leiden tot extra kortingen,

* het wijzigen van de intekening of toevoegen van percelen,

* het wijzigen van bestemmingen van percelen,

* wijzigingen voor derogatie in het kader van MAP6,

* het aanvragen van steun voor de eenjarige pre-ecoregelingen,

* het aanbrengen van wijzigingen in het kader van de vergroening. Specifiek voor ecologisch aandachtsgebied (EAG) is het belangrijk te onthouden dat de maximale oppervlakte EAG die meegeteld kan worden voor de vergroening, de oppervlakte is die geselecteerd is als EAG op 31 mei. Wil een landbouwer toch nog de groenbedekker op een ander perceel inzaaien of de groenbedekker schrappen uit de aanvraag, dan kan dat ook na 31 mei nog door een wijziging op het e-loket. Het is immers belangrijk dat de verzamelaanvraag volledig overeenstemt met de situatie op het veld.

Dinsdag 31 mei is ook de uiterste indieningsdatum voor het indienen van een teeltmelding hennep.

Voor de brede weersverzekering kunnen landbouwers geen aanpassingen meer doorvoeren. Zowel de aanvraag van de subsidie als de naam van de verzekeraar, moesten worden doorgegeven voor 30 april 2022. De naam van de verzekeraar op 30 april 2022 is bindend voor een subsidiebetaling voor de campagne 2022.

Op de website van het departement kunnen landbouwers alle regels rond wijzigen en EAG terugvinden op de webpagina www.vlaanderen.be/landbouw onder ‘Bedrijfsvoering’ - ‘Verzamelaanvraag’ of de voorwaarden voor de pre-ecoregelingen onder de pagina ‘Subsidies’ – ‘Perceelsgebonden’.

Tenslotte vraagt het Departement Landbouw en Visserij ook aandacht voor mogelijke overlappingen en incoherenties die het departement vóór 31 mei meedeelt aan de landbouwers en volmachthouders. Het kan immers zijn dat verzamelaanvragen gewijzigd moeten worden omwille van deze overlappingen en incoherenties. In het bijzonder voor de grafische overlappingen is het aangewezen om de opmerkingen in de laatste versie van de verzamelaanvraag te verifiëren op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.

 


  Nieuwsflash
 
Nog te erkennen rampen 2021 Lees meer
 
 
Slim met stikstof en koolstofLees meer
 
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel té lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaïs, maar minder groenten Lees meer