Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 18 jun 2022 09:08 

Nieuwe afstandsregels pluimveestallen: 500m tot 1km


De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet om de regels over de afstand tussen pluimveestallen en woongebieden opnieuw te verstrengen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

In 2008 versoepelden de regels voor grootschalige pluimveestallen met meer dan 60.000 dieren: de afstand tussen de stallen en woon-, recreatie- of natuurgebieden moest nog maar 250 tot 300 meter bedragen. De Raad van State oordeelde intussen al dat die versoepeling een ‘aanzienlijke achteruitgang met betrekking tot het leefmilieu’ inhield, waarvoor ‘geen enkel motief van algemeen belang’ zou bestaan. De Vlaamse regering besloot daarom om de afstand weer te vergroten naar 500 meter tot 1 kilometer, zoals ook voor 2008 het geval was.

Voor minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was die versoepeling bij haar aantreden de aanleiding om terug te grijpen naar grotere afstanden in de vergunningsdossiers. Vandaag gaat de Vlaamse regering nog een stap verder op haar voorstel en verankert zo opnieuw de ruimere afstandsregels in haar Vlarem-regelgeving, oftewel het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Op die manier zullen ook alle andere overheden die vergunningen verlenen, verstrengd moeten toekijken op de afstandsregels in Vlaanderen.

‘Met dit initiatief herstellen we de rechtszekerheid en voorkomen we overmatige hinder voor de bewoners nabij agrarisch gebied. Als het gaat om intensieve veeteeltbedrijven is vanuit sommige belangenorganisaties altijd gepleit voor een zo soepel mogelijk vergunningskader, ongeacht de hinder die het dan veroorzaakt. Het is geen wonder dat de regels die dat mogelijk maakten, kapot blijken. Om mens en milieu beter te beschermen, verstrengen we dan ook opnieuw voor heel Vlaanderen’, besluit Demir.

 


  Nieuwsflash
 
Nog te erkennen rampen 2021 Lees meer
 
 
Slim met stikstof en koolstofLees meer
 
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel té lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaïs, maar minder groenten Lees meer