Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 jun 2022 09:00 

Nieuw ras Engels raaigras op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras Engels raaigras opgenomen: MERSEVAL. Het ILVO voerde hiervoor vanaf 2018 de officiële proeven uit in opdracht van het Vlaams Comité voor het beheer van de rassenlijsten voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 4 jaar onderzoek: MERSEVAL

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten die dit nieuw ras behaalde in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandleemstreek, zandstreek en Kempen. Twee proevencycli werden uitgezaaid in de lente en verder 3 jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid.

Merseval wordt in tabel 1 vergeleken met de standaarden Cancan en Melways. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

De roestresistentie wordt uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9 waarbij 9 wijst op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap. De persistentie wordt uitgedrukt in percentage belangrijkheid Engels raaigras in de begrazingsproeven.

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het late diploïd ras van Engels raaigras Merseval tot de rassenlijst toegelaten in 2022

Kenmerken

Cancan

Melways

Merseval

Opbrengst groene massa (%) Jaar 1 (*)

98,5

101,5

102,9

Opbrengst groene massa (%) Jaar 2 (*)

96

104

100,1

Opbrengst groene massa (%) Jaar 3 (*)

97,5

102,5

106,8

Opbrengst droge stof (%) Jaar 1 (*)

99,7

100,3

101,3

Opbrengst droge stof (%) Jaar 2 (*)

98,1

101,9

99

Opbrengst droge stof (%) Jaar 3 (*)

99,8

100,2

106,6

Vroegheid eerste snede

(grashoogte in cm op 15 – 20 april)

19,4

20

18,6

Roestresistentie (1-9)

4,8

5,3

6,3

Persistentie begrazing (%)

80,5

85,6

86,7

Begin datum aarvorming

20/mei

20/mei

22/mei

Gemiddelde datum aarvorming

1/jun

29/mei

31/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Cancan en Melways is gelijkgesteld aan 100.

 

Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras in 2022

Merseval
Dossiernummer*: VG/A/018/00210 (VG/A/LOLPE/00210)
Aanvrager: DLF Seeds A/S
Kweker: ILVO-PLANT
Aanvraaggemachtigde: -
Laat, diploïd

*vanwege een nieuwe IT-toepassing voor het beheer van rasdossiers, werd gekozen om voor de dossiernummers en in het bijzonder de verwijzing naar de soort, de EPPO-code te gebruiken. De volgnummers voor de dossiers blijven vanwege de traceerbaarheid ongewijzigd.

 


  Nieuwsflash
 
Nog te erkennen rampen 2021 Lees meer
 
 
Slim met stikstof en koolstofLees meer
 
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel té lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaïs, maar minder groenten Lees meer