Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 jun 2022 17:06 

Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...


Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren campagne 2021

Op 30 juni 2022 worden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd. In dit bericht lichten we de eindberekening van de verschillende steunregelingen toe en overlopen we de actuele betalingen in detail.

Basisbetaling, premie vergroening en premie jonge landbouwers
Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, wordt op 30 juni 2022 een bijkomend saldo betaald van de basisbetaling, de premie voor vergroening en de premie voor jonge landbouwers.
Voor de premie voor vergroening bedraagt het percentage 50,80% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten. Dit is een stijging ten opzichte van het gebruikte percentage bij de betaling van het saldo eind maart (50,76%).
Voor de premie voor vergroening op basis van de Waalse betalingsrechten, werd het percentage iets verlaagd tot 95,2% (in vergelijking met 95,4% bij de betaling van het saldo eind maart).
De top-up voor jonge landbouwers werd bijgesteld op basis van de beschikbare enveloppe. Hierdoor stijgt het steunbedrag naar 138 euro per geactiveerd betalingsrecht (voor maximaal 90 ha). De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, krijgen een bijkomende betaling van 18 euro per geactiveerd betalingsrecht.
Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, wordt de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt 125 euro per hectare oppervlakte die in aanmerking komt, net als bij de betaling van maart.

Premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren
De landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend, krijgen een bijkomend saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren uitbetaald.
Op basis van het Vlaamse deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het benutte deel van het totaal quotum van de Vlaamse landbouwers, kon het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe opgetrokken worden van 182 euro naar 203,74 euro. Hierdoor wordt per premiegerechtigd dier 21,74 euro bijbetaald.
Voor de premie voor de productie van vleeskalveren kon het bedrag per premiegerechtigd kalf van 8,25 euro naar 8,45 euro opgetrokken worden, waardoor 20 eurocent extra per kalf kan worden uitbetaald.

Noodzakelijke verlagingen op basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren
* Op alle bedragen die 2.000 euro overschrijden, wordt een verlaging van 1,658907% toegepast. Op die manier kan een Europese crisisreserve worden aangelegd en kan een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen worden vermeden (financiële discipline).
* Om een overschrijding van het budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt op alle bedragen een extra verlaging (lineaire reductie) toegepast. Bij de saldobetaling van maart en april bedroeg deze verlaging 2,1%. Omdat ondertussen het grootste deel van de betalingen werd uitgevoerd, kan de overschrijding van de regionale budgettaire plafonds nauwkeuriger worden ingeschat. De verlaging kan teruggebracht worden tot 0,37% voor de uitbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en tot 1,6% voor de uitbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de top-up voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, heeft de landbouwer geen betaling ontvangen en werden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit voor twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.
In de eerste helft van juli kunnen landbouwers de afrekening met alle detailinformatie over de berekening, op het e-loket van Landbouw en Visserij (Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.) terugvinden.

 


  Nieuwsflash
 
Juli 2022: wereldwijd tot drie warmste julimaanden ooit gemetenLees meer
 
 
Droogte 2022: stopzetten in september van productie van sommige fabrieken?Lees meer
 
 
Droogte 2022: voorlopig geen extra maatregelenLees meer
 
 
Stikstofoverleg in Nederland mislukt Lees meer
 
 
Europees kader voor hergebruik afvalwater voor landbouwirrigatie Lees meer
 
 
Brandpreventie op land- en tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Wetenschappers wekken varkensorganen deels terug tot leven na dood van het dier Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2022: een uitdaging voor fruitteelt 2023Lees meer
 
 
Demonamiddag mechanische loofdoding Lees meer
 
 
Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht Lees meer
 
 
Wereldvoedselprijzen dalen fors Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2022Lees meer
 
 
Landbouwbarometer: prijs landbouwgrond stijgt minder snel dan in de afgelopen jaren Lees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in Lees meer
 
 
Droogte 2022: let op de kwaliteit van het water voor beregenenLees meer
 
 
Groei van de biologische sector vertraagt in 2021 Lees meer
 
 
Saneringsovereenkomst met 3M Lees meer