Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 sep 2022 08:42 

Diverse bepalingen inzake landbouw en dierengezondheid


De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen op het gebied van landbouw en dierengezondheid.

Het voorontwerp komt tegemoet aan de volgende doelstellingen:

  • bekrachtiging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 betreffende de erkenning van de conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure
  • wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel
  • bepalingen vermeld in het koninklijk besluit van 26 april 2007 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, op te nemen in dit voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en dierengezondheid
  • opheffing van de huidige wettelijke bepalingen betreffende de procedures voor het innen van de verplichte bijdragen aan de deelfondsen van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke producten met het oog op de harmonisatie van de huidige inningsprocedures voor de vijf deelfondsen via de nieuwe koninklijke besluiten die op 1 april 2023 in werking zullen treden
  • wijziging van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 om er een rechtsgrond aan toe te voegen, zodat de kosten voor het uitvoeren van de verplichte onderzoeken in het kader van het programma tegen het infectieuze boviene rhinotracheïtis ten laste worden gelegd van de exploitant
  • wijziging van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, zodat gesloten inrichtingen, zoals dierenparken, niet onderhevig zijn aan de verplichte bijdragen aan het Sanitair fonds

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer