Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 23 nov 2022 09:13 

Nederland wil met vrijwillige regeling piekbelasters uitkopen bij natuurgebieden


Het kabinet komt in het voorjaar met een vrijwillige stoppersregeling voor duizenden piekbelasters nabij Natura 2000-gebieden. Dat melden bronnen rond het kabinet aan de NOS en de Telegraaf. Aanstaande vrijdag worden de definitieve plannen gepresenteerd.

Deze piekbelasters, grotendeels boeren, biedt het kabinet drie keuzes: vrijwilige bedrijfsbeëindiging, een verplaatsing of inzetten op (meer) innovatie. De regering hoopt op zoveel mogelijk stoppers en richt daarvoor een vrijwillige opkoopregeling in. Een boer die stopt, kan 120 procent van de waarde van zijn bedrijf krijgen van het Rijk. In totaal worden in het voorjaar duizenden ondernemers benaderd om mee te doen aan een regeling. Dat ondernemers actief benaderd worden om mee te doen aan een regeling, is nieuw. Eerder konden ze zichzelf melden.

Met de stikstofruimte die vrijkomt bij de opkoopregeling, wil het kabinet PAS-melders legaliseren. Dat is ook een aanbeveling van Johan Remkes. Het aantal piekbelasters (duizenden) is echter groter dan de 500 tot 600 die Remkes aanhoudt in zijn rapport. Wat de exacte definitie is van een piekbelaster, is nog steeds niet duidelijk.
Dwang

Het kabinet zet in eerste instantie in op vrijwilligheid. Bedrijven nabij Natura 2000-gebieden die niet mee willen doen, krijgen mogelijk te maken met strengere milieuregels of met beprijzing van de stikstofuitstoot. Ook het intrekken van de vergunningen behoort dan tot de mogelijkheden, zo meldt De Telegraaf. Maar deze weg kiest het kabinet liever niet, omdat een proces jaren kan duren en er snel stikstof nodig is.
Brieven

Aanstaande vrijdag stuurt het kabinet meerdere brieven naar de Tweede Kamer. Zo komt Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof met meer informatie over hoe ze het stikstofbeleid vorm wil geven. Ook gaat ze in in op de legalisatie van PAS-melders. Daarvoor ligt nu veel druk bij het ministerie omdat in Overijssel de eerste veehouders al een dwangsom moeten betalen.

Daarnaast komt Piet Adema van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit op diezelfde dag met een brief over de toekomst van de landbouw en een brief over de Kaderrichtlijn Water.

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer