Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 23 nov 2022 10:16 

Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAP


In de West-Vlaamse provincieraadszitting van 22 november laatstleden deed provincieraadslid Piet Vandermersch (Open Vld) een duidelijke oproep richting Vlaamse Regering. “De leefbaarheid van de landbouwsector, de landbouwers en de betrokken deelsectoren moet gewaarborgd worden”, aldus Vandermersch.

De West-Vlaamse landbouw staat onder zware druk. Denk maar aan het stikstofakkoord en de energiecrisis. Daarbij kwam de intentie van Vlaanderen voor de opmaak een nieuw mestactieplan. Toen de ontwerpnota begin november gelekt werd heerste er meteen onrust bij de West-Vlaamse landbouwers.

Provincieraadslid Piet Vandermersch (Open Vld), tevens ook zelf landbouwer: “Afgelopen weken is er een bom gevallen op de landbouwsector en de aanverwante verwerkende bedrijven van landbouwproducten. Toen de eerste MAP7-plannen van N-VA minister Zuhal Demir bekend raakten was dit een mokerslag voor de gehele agrarische sector.  Dit betreft Vlaamse regelgeving, maar de impact treft onze provincie tot in het diepste van onze kern. Net omdat de provincie West-Vlaanderen de landbouwprovincie bij uitstek is. In onze provincie zijn dan ook bijna alle diepvriesverwerkende bedrijven van de groenten en aardappelen gevestigd, wat een enorme tewerkstelling betreft.”

Terwijl de West-Vlaamse landbouw al zwaar onder druk staat betekent dit MAP7 dat minstens 25.000ha landbouwgrond zou verdwijnen in Vlaanderen. In de ontwerpnota staan dan ook enkele maatregelen die landbouw en voedselverwerking in de provincie stukken lastiger zal maken. Zo bijvoorbeeld het gegeven dat alle groenten en aardappelen van het veld zouden moet zijn op 1 september. Dit betekent geen wintergroenten meer zoals prei en koolgewassen en tevens ook alle aardappelen, kort door de bocht betekent dit dus dat er geen bewaar aardappelen meer geteeld kunnen worden in Vlaanderen!

“In de provincieraad deed ik een rechtstreekse oproep aan de N-VA-fractie om een leefbare landbouw te bepleiten bij de minister. Want tot op vandaag is er nog geen enkele vorm van overleg geweest tussen Vlaanderen en de provinciale diensten of organisaties, laat staan met de lokale landbouwers. Tevens ook een oproep aan de provinciale diensten om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst voor de West-Vlaamse landbouw. Hierbij horen flankerende maatregelen om het boeren in West-Vlaanderen ook in de toekomst nog mogelijk te maken. Zowel voor bestaande landbouwers als voor starters en overnemers. De klok tikt en in plaats van vijf voor twaalf is het vijf na twaalf”, besluit Vandermersch (Open Vld).

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer