Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 08 mrt 2023 14:41 

Fedagrim: PotatoEurope en Agribex op de agenda 2023


PotatoEurope 2023

Volgens een 4-jaarlijks ritme doet PotatoEurope telkens één van de vier kernlanden van de Europese aardappelteelt aan. Na Duitsland vorig jaar, is België in 2023 weer gastheer voor dit grootse openlucht aardappelevenement. Frankrijk en Nederland vervolledigen in de komende jaren de beurtrol.

Op 6 en 7 september 2023 komt de hele aardappelketen weer aan bod in Kain, nabij Doornik.

Op dit ogenblik hebben zowat 150 exposanten zich al ingeschreven, daarmee bezetten ze 70 % van de buitenoppervlakte en 65% van de grote tent. We verwachten dat in de komende weken nog een 50-tal kandidaten zich aanmelden. In ieder geval zal de hele aardappelketen weer aanwezig zijn.  Momenteel hebben we exposanten in volgende sectoren :

 

Diensten

(  9 %)

 

Pootgoed

(12 %)

Fyto

(  7 %)

 

Toelevering

(  9 %)

Machines

(25 %)

 

Transport

(  2 %)

Meststoffen

(  7 %)

 

Verwerking

(  9 %)

Opslag

(15 %)

 

Verwerkingsinstallaties

(  5 %)

PotatoEurope zou PotatoEurope niet zijn als er geen demo’s waren. Ook deze editie zullen we minstens 12 rooiers van 5 merken in het veld hebben. Daarnaast bouwen 5 bedrijven een inschuurlijn op.

Nieuw dit jaar is dat er ook 2 andere demo’s zullen worden georganiseerd nl. een demo mechanische onkruidbestrijding waarvoor voorlopig 4 machines zijn ingeschreven en een demo Alternatieve loofdoding waarvoor 2 machines zijn ingeschreven.

Agribex 2023

Agribex 2023 is één maand geleden op gang geschoten en de inschrijvingen lopen als een trein. Reeds 76 exposanten hebben zich aangemeld, wat meer dan dubbel zoveel is als na één maand in 2021. Dit jaar is wel het eerste jaar dat uitnodigingen en inschrijvingen volledig digitaal verlopen. Maar wellicht kijken exposanten er ook weer naar uit om zich aan het publiek te tonen.

We noteren voorlopig twee opvallende aspecten bij de huidige inschrijvingen : vooreerst valt het op dat de meeste exposanten hun oppervlakte behouden en niet verkleinen en verder de vaststelling dat zich weer heel wat nieuwe exposanten aanmelden wat erop wijst dat de sector toch nog zeer levendig is.

Agribex zal van 6 tot 10 december weer de gekende ingrediënten opvoeren.

Een Professionele Dag gericht op loonwerkers en dealers op woensdag, een Ladies’ Day waar de vrouw in de landbouw in de schijnwerpers wordt gezet op donderdag. Natuurlijk brengen we ook onze traditionele thema-eilanden : voor de techniek zal dat weer de Workshop Live zijn. Voor de veehouderij wil Agribex een platform zijn voor bedrijven die N-reducerende technieken voorstellen. Voor de akkerbouw pikken we een idee op dat we vorige editie al wilden uitrollen maar toen nog niet rijp was nl. robots in de akkerbouw.

Dit jaar zullen nog twee thema’s gepromoot worden. Enerzijds wordt naast de Workshop Live ook een jobhappening georganiseerd i.s.m. de regionale tewerstellingsorganisaties om zowel de opleidingen tot landbouwmechanieker te stimuleren als om rechtstreeks de link te leggen tussen de werkzoekenden en beschikbare vacatures in de sector.

Anderzijds zal meer aandacht besteed worden aan nieuwe energieën. Biogas wordt meer en meer een volwaardig alternatief, niet alleen voor gebruik op het bedrijf maar ook voor injectie in het net. Heel wat firma’s bieden zich aan. In samenwerking met gas.be, Valbiom en Biogas-e willen we zo goed mogelijk informeren wat biogas precies inhoudt. Naast biogas zijn er natuurlijk nog andere alternatieven die de landbouwer aanspreken. Windmolens op bedrijfsniveau vinden meer en meer ingang, maar ook wanneer een grote windmolen moet worden gebouwd is ruraal gebied eerst de aangewezen plek. En al zijn zonnepanelen al beter ingeburgerd, hun toepassing, vorm en uitgestrektheid neemt steeds toe.

Eens de inschrijvingen op 15 april worden afgesloten, zullen we een duidelijker zicht hebben in welke mate deze onderwerpen verder kunnen uitgerold worden.

Inschrijven : https://www.agribex.be/nl/inschrijven-2023

 

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer