Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 15 mrt 2023 12:23 

Droogtes en overstromingen verergeren door klimaatopwarming


De intensiteit van weersextremen die gelinkt zijn aan de cyclus van water, zoals droogtes of overstromingen, heeft een sterke correlatie met de gemiddelde temperaturen in de wereld. De opwarming van het klimaat zal dus zeker leiden tot ergere gevolgen. Dat stelt een studie die maandag werd gepubliceerd en steunt op onuitgegeven data.

Voor hun studie maakten de wetenschappers, met basis in de Verenigde Staten, gebruik van data die via satellieten werden vergaard en waarmee ze extreme hydroklimatische evenementen willen bestuderen. Voordien hielden studies enkel rekening met de gemeten hoeveelheid neerslag.

In de studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Water gebruikten de onderzoekers gegevens voor de jaren 2002-2021 om de impact van de opwarming van de aarde op deze extreme gebeurtenissen beter te kunnen berekenen. “De totale intensiteit van extreme gebeurtenissen is sterk gecorreleerd met de gemiddelde temperatuur op aarde, meer dan met enige andere klimaatfactor (zoals het fenomeen El Niño/La Niña)”, concludeerden de auteurs. De intensiteit ervan verwijst naar de omvang, duurtijd en ernst van de gebeurtenissen.

Sinds 2015 vinden gemiddeld vier extreme weersgebeurtenissen per jaar plaats, de dertien jaren voordien waren dat er slechts drie per jaar. “Dat betekent, voor een wereld die blijft opwarmen, dat we ons aan frequentere en meer ernstige periodes van droogte en felle neerslag kunnen verwachten”, zegt Matthew Rodell, co-auteur van het artikel, aan AFP.

De wereld is sinds het pre-industriële tijdperk al met bijna 1,2°C opgewarmd als gevolg van menselijk handelen en het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool. Zonder versterking van het huidige beleid stevent de wereld volgens klimaatexperts van de VN (IPCC) af op een opwarming van +3,2°C tegen 2100.

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer