Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2023 14:57 

Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk”


Volgens federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zou het eerste nieuwe windpark voor onze kust pas in 2029 operationeel zijn. Dat zou betekenen dat de geplande hoogspanningslijn Ventilus pas ten vroegste tegen 2031 echt nodig is. Tegen dan zal volgens experts de technologie om het project ondergronds te realiseren beschikbaar zijn. Het Vlaams Belang vraagt de Vlaamse regering om de beslissing voor een bovengronds traject te herzien. “Hoe gaat deze regering het aan de West-Vlamingen uitgelegd krijgen als een paar maanden of jaren later in Wallonië wel voor een ondergrondse oplossing gekozen wordt?”, vroeg Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) aan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (62.4 Kb) Antwoord (27.9 Kb)

De Vlaamse regering wil nu eindelijk een beslissing nemen in het Ventilusdossier. De nieuwe hoogspanningslijn moet de elektriciteit die op zee door de windparken wordt opgewekt aan land brengen en zal dwars door West-Vlaanderen lopen. De lijn zorgde voor al veel beroering in West-Vlaanderen waar actiegroepen en omwonenden protesteren tegen een bovengronds traject. Ook het Vlaams Belang gelooft sterk in een ondergrondse oplossing. “Wij zijn maandenlang in gesprek gegaan met burgergroepen, omwonenden, experts én zelfs met hoogspanningsnetbeheerder Elia”, zegt Ryheul. “De enige conclusie die we daaruit konden trekken is dat er slechts één mogelijkheid is en dat is een ondergronds Ventilustraject.”

“HOE GAAT DEZE REGERING HET AAN DE WEST-VLAMINGEN UITGELEGD KRIJGEN ALS LATER IN WALLONIË WEL VOOR EEN ONDERGRONDSE OPLOSSING GEKOZEN WORDT?”
De Vlaamse regering besliste eind vorig jaar om de hoogspanningslijn bovengronds te realiseren, na een rapport van de Duitse professor Dirk Westermann. Volgens experts, waaronder Westermann, zou de technologie om het project ondergronds op gelijkstroom te realiseren in 2030 mogelijk zijn. Minister Van der Straeten zegt nu echter dat Ventilus pas ten vroegste tegen 2031 nodig zal zijn om stroom van de windparken naar land te transporteren. Elia plant bovendien ook nog een andere nieuwe hoogspanningslijn in Wallonië: Boucle du Hainaut. De Waalse hoogspanningslijn zou pas later nodig zijn voor twee volgende windparken. “De uitspraak van Van der Straeten verandert het uitgangspunt van het debat volledig”, aldus Ryheul. “Het zou ook betekenen dat de Waalse regering alsnog zou kunnen kiezen voor een ondergronds traject, enkele maanden of jaren na de realisatie van Ventilus in West-Vlaanderen.”

Ryheul vroeg minister Demir dan ook om de beslissing voor een bovengrondse Ventiluslijn te herzien. “Als experts zeggen dat het ondergronds kan tegen 2030 en Ventilus moet pas tegen 2031 in gebruik worden genomen, is er geen enkele reden om niet voor het ondergrondse alternatief te kiezen”, besluit het Vlaams Parlementslid. “Hoe gaat deze regering het aan de West-Vlamingen uitgelegd krijgen als een paar maanden of jaren later in Wallonië wel voor een ondergrondse oplossing gekozen wordt?”

In bijlage vraag en antwoord in de plenaire van deze week.

Verder nog het Vlaams Belang hierover:

"De lokale pers berichtte reeds over de mogelijke compenserende maatregelen die zouden worden voorzien in het kader van de geplande bovengrondse Ventiluslijn van 380 kV.
Politici verwijzen naar een royale vergoeding voor alle betrokkenen, in schril contrast tot de werkelijkheid.

Tussen Izegem en Avelgem bestaat er echter reeds een bestaande lichte 380 kV hoogspanningslijn zodat deze mensen volgens minister Demir totaal geen recht zouden hebben op het volledig compensatiepakket dat elders wel wordt voorzien (zie mijn schriftelijke vraag nr. 426 die ik aan minister Demir voorlegde en waarvan ik het ministerieel antwoord nu in primeur aan jullie bezorg).

Ingevolge de realisatie van Ventilus zullen deze bestaande 380 kV hoogspanningslijnen veel zwaarder worden belast met alle toegenomen risico’s voor mens en milieu tot gevolg, zonder compensatie.

Dit antwoord van minister Demir was enigszins te verwachten. In tegenstelling tot wat Demir wil voorhouden, zal die verzwaring van bestaande 380kV hoogspanningslijnen niet zonder risico zijn voor de omwonenden. Minister Demir en de N-VA laten de inwoners tussen Izegem en Avelgem volledig in de kou staan. Ze heeft duidelijk geen respect voor de gezondheid van de betrokkenen. Voor haar is er geen verschil tussen een jaargemiddelde belasting van de huidige 2 microTesla die eerst 12 microTesla en dan meer dan 20 microTesla zal worden, terwijl de aanbeveling in het Binnenmilieubesluit van te vermijden schadelijke velden op 0,4 microTesla ligt. Ook de inhoud van het rapport van de intendant geeft duidelijk aan dat volgens Departement Omgeving de jaargemiddelde belasting minstens 12 microTesla zal bedragen. Dat is 6x de huidige waarde.

De negatieve impact van het verzwaren van bestaande 380 kVA hoogspanningslijnen is overduidelijk. Bij die verzwaring van de lijnen tussen Izegem en Avelgem zullen er wel degelijk ernstige bijkomende gezondheidsrisico’s optreden want hoe meer stroom, hoe sterker en breder de schadelijke magnetische wisselvelden aanwezig zullen zijn. Aangezien de hoeveelheid stroom recht evenredig is met de magnetische velden die ontstaan, is er dus in elk geval een sterker en breder magnetisch veld bij een verzwaring.  Door het transponeren van de kabels kan dit veld circa 20% gereduceerd worden maar het zal nog steeds 6x sterker zijn dan het oorspronkelijke veld.

Er moet dus dringend meer onderzoek komen naar oplossingen om die velden bij bovengrondse hoogspanningslijnen te minimaliseren zoals bvb. het elektrisch isoleren van de draden zodat deze veel dichter tegen elkaar kunnen hangen en de magnetische velden grotendeels worden opgeheven. Isolatie rond de draden zal echter de kabels minder afkoelen waardoor er meer nodig zijn om hetzelfde vermogen te kunnen transporteren. Er zijn dus wel oplossingen met respect voor de gezondheid van omwonenden!

Als de Vlaamse regering blijft volharden in een bovengrondse lijn, dan moet ze consequent zijn en ook alle getroffen inwoners tussen Izegem en Avelgem maximaal vergoeden en compenseren, zoals ze beweren in de pers.

Vlaams belang blijft echter pleiten voor een volledig ondergrondse Ventilus!"

Carmen Ryheul

Vlaams Volksvertegenwoordiger

Gemeenteraadslid Kortrijk
Vlaams Belang

 

 

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer