Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 22 mrt 2023 08:49 

Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen


Waar 35,7% van de Belgen in het 3e kwartaal van 2021 aangaven met moeite de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, is dit opgelopen tot 46,7% in het 4e kwartaal van 2022. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête over het persoonlijk welbevinden en de levensomstandigheden die Statbel, het Belgische statistiekbureau, in het vierde kwartaal van 2022 heeft uitgevoerd. Hiervoor werden ongeveer 5.000 personen tussen 16 en 74 jaar bevraagd over hun financiële situatie en welbevinden.

Het valt op dat het aantal Belgen dat moeite heeft om rond te komen de afgelopen kwartalen gestaag is gestegen. Duidelijke verschillen tekenen zich op naar gelang de inkomensgroep, waarbij het eerste kwintiel (68,5%), de Belgen met de laagste inkomens, beduidend meer moeilijkheden ervaart dan het vijfde kwintiel, de Belgen met de hoogste inkomens (21,6%). Desalniettemin hebben die laatste het ook steeds moeilijker: in het 3e kwartaal van 2021 had 13,3% van de personen in het vijfde kwintiel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, wat oploopt tot 21,6% in het 4e kwartaal van 2022.

Voor meer informatie: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/driemaandelijkse-monitoring

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor maïs 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer