Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 mei 2023 09:28 

Uitzaai suikerbieten 2023 en regels van de dynamiek


De late uitzaai is een feit en de regen van deze week remt de voortgang van de zaaiactiviteiten nog verder. Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven zijn ongeveer 60 à 65% van de bieten uitgezaaid van de 16 000 ha die gecontracteerd werden voor deze nieuwe campagne.

Door de overvloedige regenval zijn veel  percelen nog niet berijdbaar of kunnen de voorbereidende landwerkzaamheden niet aangevat worden.
Tussen de regio’s onderling bestaan er grote verschillen wat betreft de gezaaide oppervlakte. Zo is er nog relatief weinig gezaaid in de regio’s Poperinge, Ieper en Kortrijk. Ook in streken in Henegouwen en in de regio van de Vlaamse Ardennen tot Vlaams-Brabant is het wachten op droger weer om nog meer bieten uit te zaaien. Nog geen enkele streek is volledig klaar met zaaien.
Het is belangrijk om de benodigde uitzaaioppervlakte zo nauw mogelijk te respecteren. Zodoende kan voorkomen worden dat je als planter gepakt wordt door de dynamiek.

Wat is de dynamiek ook alweer precies?

De dynamiek is een regel die in het IPA vermeld staat onder artikel 8.
Het uitgangspunt is dat elke planter de hoeveelheid bieten (contracten A, B en/of C) zaait die hij of zij heeft opgegeven in de uitzaaiverklaring. Rekening houdend met het vijfjarig gemiddelde van de opbrengst per hectare wordt voor elk landbouwbedrijf een uitzaaioppervlakte berekend. Als de planter minstens 90% van deze theoretische uitzaaioppervlakte effectief inzaait, dan is hij beschermd tegen de toepassing van de dynamiek, ongeacht de geleverde hoeveelheid bieten.

Wat als van de uitzaaioppervlakte wordt afgeweken?

Echter, wanneer minder dan 90% van deze oppervlakte wordt uitgezaaid en minder dan 85% van de gecontracteerde hoeveelheid bieten geleverd wordt, dan worden de regels van de dynamiek toegepast.
Het basisproductierecht wordt dan verminderd met  het verschil tussen 85% van het basisproductierecht en de geleverde hoeveelheid bieten.

Gekorte hoeveelheid = 85% van het basisproductierecht – geleverde hoeveelheid bieten.

Bijvoorbeeld, een planter heeft een basisproductierecht van 1 000 ton en een vijfjarig rendement van 80 ton/ha. De theoretische uitzaaioppervlakte van dit landbouwbedrijf is 12,5 ha.
Worden meer dan 11,25 ha (> 90%) uitgezaaid, dan is de dynamiek niet van toepassing, ook al wordt er minder dan 85% van de contractuele hoeveelheid geleverd.
Stel nu dat deze planter maar 11 ha (< 90%) uitzaait en in de campagne wordt 73 ton/ha gerooid. Deze planter levert dan 803 ton bieten. Gevolg de dynamiek wordt toegepast met als gevolg dat het basisproductierecht in 2024 verminderd zal worden met 47 ton = ((1000 x 85 %) - 803) . 

Maar wat als er geen bieten worden uitgezaaid?

Als de planter beslist geen bieten uit te zaaien, dan verliest hij (of zij) een derde van zijn basisproductierecht. Zaait de planter gedurende twee jaar na elkaar geen bieten uit , dan verliest hij (of zij) zijn volledige basisproductierecht! Als dat zo is, dan is het niet meer mogelijk om nog contracten met Iscal Sugar af te sluiten.

Wat doet de Paritaire Commissie?

Het toepassen van de dynamiek op casussen van de planters gebeurt niet eenzijdig door Iscal Sugar of alleen door de plantersafgevaardigden. Afgevaardigden van Iscal Sugar en het bietensyndicaat komen samen in de Paritaire Commissie om de toepassing van de dynamiek te bespreken. Binnen deze Paritaire Commissie kunnen, mits gemotiveerd,  afwijkingen worden toegestaan op de regels van de dynamiek. Deze afwijkingen kunnen geldig zijn voor individuele planters, maar ook voor planters in een specifieke regio als regionale problemen zich hebben voorgedaan.
 
De prijs voor suiker noteert intussen nog steeds mooi, dus tracht zeker maximaal  uw uitzaaioppervlakte uit te zaaien. Vanuit het bietensyndicaat wensen we alle leden veel geduld en een vlotte zaai.

Inez Retz - secretaris in opvolging

 


  Nieuwsflash
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
"Wateroverlast in Voeren zal als ramp erkend worden" Lees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Hennep als duurzaam gewasLees meer
 
 
Digitale en precisielandbouw in het toelatingsproces van gewasbeschermingsmiddelenLees meer
 
 
14,6 miljoen euro voor landbouwers die in 2023 met beheerovereenkomst Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Tariefvrije import Oekraïense landbouwproducten verlengd Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Landbouworganisaties - SubsidiëringLees meer
 
 
Grondwaterstanden historisch hoogLees meer
 
 
De aanwezigheid van de wolf in Vlaanderen Lees meer
 
 
Stilleggen van een landbouwbedrijf wegens vervuiling door PFASLees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer
 
 
Het versterken van de productiviteitsgroei Lees meer
 
 
Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2024 Lees meer
 
 
Half mei start veldkeuringen vermeerderingspercelen zaaizaden van landbouwgewassen Lees meer