Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 mei 2023 17:40 

Woensdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2023


Tijdens en na het invullen van de verzamelaanvraag informeert het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers en volmachthouders persoonlijk over incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag. Los deze nu op, want wijzigingen worden aanvaard tot en met woensdag 31 mei 2023 zonder korting van de steunbedragen. Woensdag 31 mei is meteen ook de uiterste datum om agromilieuklimaatmaatregelen en ecoregelingen aan te vragen via de verzamelaanvraag.

De uiterste wijzigingsdatum, dit is de datum tot wanneer landbouwers de verzamelaanvraag 2023 kunnen wijzigen zonder gevolgen, geldt onder meer voor volgende aspecten:

* het oplossen van grafische overlappingen. Na 31 mei worden percelen met overlappingen geblokkeerd voor wijzigingen en kan de oplossing van de overlappingen door de administratie leiden tot extra kortingen,

* het overdragen van betalingsrechten,

* het wijzigen van de intekening (behalve splitsen van percelen met de splitstool)

* het toevoegen van percelen,

* het wijzigen van bestemmingen van percelen,

* het aanvragen van steun voor ecoregelingen of agromilieklimaatmaatregelen,

* het aanvragen van steun voor duurzame zoogkoeienhouderij.

Woensdag 31 mei 2023 is ook de uiterste datum voor het indienen van een teeltmelding hennep.

Voor de brede weersverzekering kunnen landbouwers geen aanpassingen meer doorvoeren. Zowel de aanvraag van de subsidie als de naam van de verzekeraar moesten uiterlijk 7 mei 2023 worden doorgegeven. De naam van de verzekeraar op 7 mei 2023 is bindend voor een subsidiebetaling voor de campagne 2023.

Ook voor de ecoregeling ‘eenjarige ecoteelten, voorjaarsbraak met late inzaai maïs’ is de uiterste wijzigings-datum al voorbij. Voor de ecoregelingen ‘aanbreng organische koolstof’ en ’precisielandbouw – plaatsspecifiek bekalken’ kunnen percelen nog bijkomend aangeduid worden tot uiterlijk 31 augustus als er voorafgaand een deelnameverklaring is ingediend uiterlijk op 31 mei.

Alle regels rond de wijzigingen staan op de webpagina www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag onder ‘Bedrijfsvoering’ - ‘Verzamelaanvraag – algemene voorwaarden verzamelaanvraag’, net als de voorwaarden voor de steunmaatregelen onder de pagina ‘Steun’.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt ook de nodige aandacht voor mogelijke overlappingen en incoherenties die het departement vóór 31 mei meedeelt aan de landbouwers en volmachthouders. Het kan immers zijn dat verzamelaanvragen gewijzigd moeten worden omwille van deze overlappingen en incoherenties. In het bijzonder voor de grafische overlappingen is het aangewezen om de opmerkingen in de laatste versie van de verzamelaanvraag te verifiëren op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.

Voor wat betreft het gebruik voor de mestrechten, de gespecialiseerde productiemethode, de voorteelt en de hoofdteelt houdt de Mestbank rekening met de aangifte zoals gekend op 30 juni. Wijzigingen na 30 juni zullen niet worden weerhouden.

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor mas 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer