Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 25 nov 2023 09:07 

Onzekerheid over de uiteindelijke aardappelproductie


Ten gevolge van de overvloedige neerslag van de afgelopen weken moeten er nog veel aardappelen worden geoogst in het NEPG-gebied. De oogstperiode was te kort om alle aardappelen te kunnen rooien en op te slaan onder goede omstandigheden.
Contracten voor het komende seizoen moeten rekening houden met de stijging van risico's en kosten.
De beschikbaarheid van pootaardappelen is een probleem en een zorg voor het voorjaar van 2024.

Na een relatief vochtige tweede helft van de zomer waren de aardappelopbrengsten over het algemeen goed. Een gemiddelde opbrengst van 45,8 ton/ha werd bereikt in de EU-4. Dit vertegenwoordigt een stijging van 6,3% ten opzichte van vorig jaar. Gezien de toename van het areaal wordt de totale productie van de EU-4 geschat op 23,6 miljoen ton (22,9 miljoen ton in 2021, een enigszins vergelijkbaar jaar). Op dit moment lijkt ongeveer 22,2 miljoen ton te zijn gerooid Er blijft dus ongeveer 1,4 miljoen ton op het veld liggen. Het NEPG doet geen uitspraak over de hoeveelheid die nog zal worden geoogst, maar een deel van de oogst is definitief verloren.

Overvloedige regenval
De slechte weersomstandigheden in oktober hebben de oogstactiviteiten na slechts drie weken onderbroken. Halverwege november werd tot 250 mm regen geregistreerd in verschillende regio's, wat resulteerde in overstromingen of doorweekte grond. Noord-Frankrijk, West-België en de kustgebieden van Nederland werden het zwaarst getroffen. Het grootste deel van de resterende oppervlakte om te oogsten bevindt zich in Nederland (15%) en België (11%). De hieruit voortvloeiende kosten (oogst, wassen, drogen en opslaan) zijn aanzienlijk hoger dan normaal.
2023 herinnert ons eraan dat de aardappelproductie steeds moeilijker, riskanter, kostbaarder en stressvoller wordt. De weersomstandigheden aan het eind van de lente en het begin van de zomer (dat wil zeggen droog en warm) waren typerend voor "klimaatverandering". De overvloedige regenval aan het einde van de zomer en de herfst heeft opnieuw laten zien wat voor weeromstandigheden zich ontwikkelen. Contracten voor het komende seizoen moeten rekening houden met deze risico's.

Grote zorgen
Telers maken zich zorgen over hun niet-geoogste oppervlakten. Inderdaad, sommige aardappelen zijn niet meer te rooien. Aardappelen die achterblijven in anaerobe omstandigheden kunnen gaan rotten. Diegene die worden geoogst, kunnen mogelijk kwaliteitsproblemen hebben en worden misschien uiteindelijk niet opgeslagen. Sommige contracten zullen niet worden nagekomen.

Stijgende prijzen
De moeilijke oogstomstandigheden beïnvloeden uiteraard de vrije markt. Na een korte periode van overaanbod bevinden we ons nu in een situatie van verminderde beschikbaarheid. Binnen enkele weken zijn de vrije prijzen gestegen van €8 naar €20/q. De vraag naar gezonde en droge aardappelen is hoog, zowel voor de industrie als voor de export. De komende weken zullen laten zien hoeveel aardappelen nog kunnen worden geoogst. Er kan tijdelijk een aanbod van natte partijen zijn. Maar er is geen reden om te verwachten dat de prijzen op lange termijn zullen dalen. Vroegtijdige levering van contracten kan zelfs leiden tot tekorten op lange termijn (voorjaar 2024).

Ook bezorgdheid over de beschikbaarheid van pootgoed
In de pootgoedproductie is er minder areaal (94.100 ha, -6,6% ten opzichte van 2022), minder knollen en knollen groter dan normaal in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Schotland. Hogere klasseverlagingen van pootgoed zullen leiden tot een ongeveer 20% lagere beschikbaarheid van pootgoed voor 2024. Producenten van pootaardappelen zouden als eersten moeten profiteren van de aangekondigde prijsstijgingen voor het pootgoed.

Sofie Scherpereel - Landbouwdeskundige

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer