Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 08 dec 2023 09:34 

1 op 2 grote bedrijven gebruikt AI


Artificiële intelligentie is in de afgelopen maanden in een stroomversnelling geraakt en is in korte tijd voor iedereen toegankelijk geworden. Deze doorbraak is ook duidelijk zichtbaar in de bedrijfswereld, zoals blijkt uit de laatste resultaten van de enquête over het gebruik van ICT en e-commerce in bedrijven [1][2] uitgevoerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

In 2023 gebruikte bijna een op de zeven bedrijven (13,8%) artificiële intelligentie (AI). Bij bedrijven met meer dan 250 werknemers geldt dit voor een op de twee (47,9%). De meest gebruikte AI-technologieën zijnanalyse van geschreven taal (6,0%), automatisering van verschillende workflows of beslissingsondersteuning (5,1%) en automatisch leren zoals deep learning (4,8%).

In grote bedrijven (250 werknemers of meer) wordt AI het meest gebruikt voor workflowautomatisering of beslissingsondersteuning (29,7%) en automatisch leren (27,8%), en voor analyse van geschreven taal (22,8%).

  Website en e-commerce

Bijna negen op de tien bedrijven heeft een website. Bij 71,2% van de bedrijven staat er op de website een beschrijving van de goederen en diensten of een prijslijst. Terwijl 27,2% van de bedrijven online diensten om te bestellen of reserveren aanbiedt, biedt slechts 14,9% opvolging of tracking aan van bestellingen die op de website zijn geplaatst. Daarnaast beschikt 9,9% over een online chatservice voor klantenondersteuning[3]. Dit percentage bedraagt 19,3% voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers.

Een kwart van de bedrijven (26,5%) ontving bestellingen via websites of apps. 24,1% verkocht via hun eigen website of via apps, 7,6% verkocht via een elektronische marktplaats en 5,2% verkocht via hun eigen website of apps en via een elektronische marktplaats.

Een op de twee bedrijven is in de cloud

De helft van de bedrijven koopt cloudcomputingdiensten via internet. Dit percentage bedraagt 88,2% voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. 43,9% koopt cloudcomputingdiensten voor bestandsopslag. Dit percentage bedraagt 82,4% voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. 22,6% koopt rekenkracht om de software van het bedrijf te laten functioneren. Dit percentage bedraagt 60,0% voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. 32,3% koopt hosting van bedrijfsdatabank(en) in als cloudcomputingdiensten. Dit percentage bedraagt 67,8% voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Vier op de tien ondernemingen maakt gebruik van sociale media (79,3%). 78,6% maakt gebruik van sociale netwerken (bv. Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer, enz.), 14,8% gebruikt bedrijfsblogs of microblogs (bv. Twitter, Present.ly, enz.) en 42,9% maakt gebruik van websites voor het delen van multimediacontent (bv. Instagram, YouTube, Flickr, SlideShare, enz.). Van de bedrijven met meer dan 250 werknemers heeft 95,5% een profiel op sociale media.

[1] Bedrijven van minstens 10 personen.

[2] Enquête georganiseerd op Europees niveau op basis van Verordeningen (EG) 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 en (EG) 1006/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009.

[3] chatbot, virtuele agent of persoon die klanten te woord staat

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiële plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer