Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 feb 2024 11:04 

AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd


De oproep voor het indienen van pre-projectvoorstellen onder het ‘Agroecology partnership’ werd officieel gelanceerd.

Agroecology partnership’ Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid voorziet in totaal 300.000 euro voor deelname aan de ‘Agroecology 1st Co-funded call’, gericht op de biologische landbouw. De deadline voor indiening is 26 april 2024.

Toelichting

Het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij subsidieert binnen deze ‘Agroecology 1st Co-funded call’ enkel onderzoek in de biologische landbouw, dat inspeelt op noden van de Vlaamse biologische land- en tuinbouwers. Het onderzoek moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden rond biologische productie in Vlaanderen.

Binnen deze oproep wordt uitsluitend thema 1 ‘Versterking van de agro-ecologie op het niveau van de landbouwbedrijven’ gesubsidieerd door het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij.

Indienvoorwaarden

Vlaamse onderzoeksinstellingen en Vlaamse onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) kunnen financiering aanvragen. Hierbij wordt aanbevolen dat de praktijkcentra deel uitmaken van het onderzoeksconsortium (mits voorwaarden). Andere organisaties (non-profitorganisaties en privé-bedrijven, waaronder landbouwers) kunnen als Vlaamse partners betrokken worden bij de uitvoering van het project. Het onderzoek moet blijk geven van een multidisciplinaire aanpak. Projecten kunnen zowel praktijktoepassingen als meer fundamentele onderzoeksaspecten omvatten, op voorwaarde dat ze inspelen op praktijkuitdagingen en de praktijkkennis integreren. Het is de bedoeling dat de projecten samen met de biosector worden uitgeschreven en uitgevoerd.

Het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij voorziet een budget van 300.000 euro voor deze oproep agroecologie. De maximale financiering per project is 187.500 euro. De procedure verloopt in twee fasen: een pre-projectvoorstel dient uiterlijk op 26 april te worden ingediend. Indien dit wordt geselecteerd, moet het volledige projectvoorstel uiterlijk op 19 september 2024 worden ingediend.

Een project start ten vroegste vanaf april – mei 2025 en rondt ten laatste af eind 2028. De minimale projectduur is twee jaar, de maximale drie jaar. 

Een pre-projectvoorstel indienen kan via het invulformulier van de ‘Agroecology 1st cofunded call’, zie https://agroecology.ptj.de/. De evaluatie gebeurt door een internationaal expertenpanel. Als voorstellen met Vlaamse partners een gunstig advies ontvingen, wordt ook een Nederlands projectaanvraagformulier voorzien.

Raadpleeg Agroecology 1st Co-funded call – oproep biologische landbouw | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be) voor meer informatie.

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vóór 30 april inLees meer