Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 30 mrt 2024 09:26 

Bemesting aanpassen van ongerooird perceel


Als gevolg van de uitzonderlijk natte herfst en winter zijn heel wat percelen met aardappelen, bieten, wortelen en andere gewassen niet geoogst. Deze niet geoogste gewassen bezitten heel wat meststoffen die het komende seizoen kunnen vrijkomen. Maar in welke mate kunnen we eigenlijk verwachten dat deze bijdragen aan de teelt van 2024?

Gewas nog intact?
 • Als de gewassen al beginnen te verteren of al verteerd zijn, dan moet je er rekening mee houden dat een aanzienlijk deel van de stikstof zich mogelijk al in de tweede of derde bodemlaag bevindt. Afhankelijk van de diepte van beworteling van de volgteelt zal deze hier dus nog veel of weinig stikstof van kunnen benutten.
 • Als het gewas (of een deel ervan) nog intact is, wordt geadviseerd om eerst nog te rooien. Daarnaast is het belangrijk om de overblijvende oogstresten zeer fijn te vernietigen om hergroei van bieten of aardappelen zoveel mogelijk te vermijden. In dat opzicht is het een goede keuze om als volgteelt voor mais te kiezen in 2024, zo kan je de opslag efficiënter aanpakken. Kiezen voor vlas of witloofwortels op deze percelen is geen goed idee omdat we hier een te grote stikstofmineralisatie verwachten.
perceel Hoeveel stikstof kunnen we verwachten?

Ook voor ons is dit een ongekende situatie waarbij we 2 strategieën kunnen voorstellen:

STRATEGIE 1
 1. Neem een stiktstofstaal. Dat doe je na het vernietigen van de vruchten en 14 dagen voor de geplande bemesting.
 2. Je krijgt op die manier een duidelijk beeld van de stikstofinhoud van je bodem.
 3. Je kan nu de basisbemesting correct verlagen
STRATEGIE 2
 1. Start met een sterk gereduceerde basisbemesting.
 2. Neem een N-staal.
 3. Bemest bij tijdens de teelt na het nemen van een bijbemeststaal.

In onderstaande tabel proberen we je een idee te geven met hoeveel je de basisbemesting waarschijnlijk zal mogen verlagen na het inwerken van suikerbieten, aardappel en wortelen.

tabel stiktstof Duidelijke verschillen in de percelen AARDAPPELEN

Wij volgen enkele niet geoogste percelen op en zien duidelijk verschillen tussen de percelen:

 • Perceel 1 kent reeds een hoge vrijstelling van nitraten terwijl dit in perceel 2, 3 en 4 duidelijk veel minder is.
 • Perceel 2 en 3 tonen wel iets hogere ammoniumwaarden in de laag 0-30cm.
 • Op perceel 5 meten we dan weer zeer weinig nitraat maar wel zeer veel ammonium (> 100), wat erop wijst dat de N-vrijstelling reeds gestart is.
niet geoogste aardappelpercelen BIETEN

Bij de 2 percelen bieten die we opvolgen zien we hele lage nitraatwaarden en ook ammonium zit hier heel laag. De aardappel- en bietenpercelen zullen we gedurende enkele maanden blijven opvolgen.

MAIS

Indien je de mais niet kon oogsten en dit gewas dus nog moet ingewerkt worden, zal dit extra stikstof vragen voor de vertering van de maisresten. Korte teelten die veel stikstof vragen, zal je dus met ongeveer 30 kg N/ha extra moeten bemesten om hier geen stikstoftekorten te hebben.

Hoeveel kalium kunnen we verwachten?

Naast stikstof die vrijkomt kan je ook nog heel wat kalium verwachten. Ongeveer alle kalium die in de teelt nog aanwezig is, zal vrijgesteld worden voor de volgende teelt. De tabel geeft weer hoeveel kalium er ongeveer opgenomen werd. Het kalium-advies voor het perceel dat niet geoogst werd kan je dus verminderen met deze getallen. Naast de dierlijke mest zal er in de meeste gevallen dus geen extra kalium meer nodig zijn.

tabel kalium

 

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vr 30 april inLees meer